Nederland heeft het ideale exportproduct

Niet tulpen maar Hollandse gierigheid en Calvinistisch Protestantisme zijn het beste exportproduct, meent Jacob Gelt Dekker

George Soros, al meer dan dertig jaar de grote valutaspeculant in de wereld, waarschuwde de afgelopen weken voor de totale ineenstorting van vertrouwen in wereldvalutas. Als er niet spoedig door verbeterde productiviteit van de wereldeconomie meer stabiliteit zou komen, er door heftige emoties, paniek en speculaties, grote fluctuaties in wisselkoersen zouden ontstaan. Het leek er even op dat superspeculant Soros, die juist door die fluctaties zijn vermogen had verdiend, zijn eigen ruiten ingooide.   

Geschreeuw
China, met een economie ongeveer gelijk in grootte aan Frankrijk of Duitsland, zou de grote boosdoener zijn door haar valuta buiten de vrije markt wisselkoersen te houden en zo kunstmatig oneigenlijke productievoordelen voor zichzelf te creëren. De goedkope Chinese massaproductie werkers tastten door die ongelijke competitie de productiviteit van het westen ernstig aan, volgens Soros en zijn volgelingen. Korte termijn voordeeltjes voor consumenten van goedkoop inkopen bij Macro, K-Mart, C&A, Walmart en dergelijke distributieketens voor massaproducten, zouden politici verleiden om zeer dringende beschermingsbeslissingen in het Westen uit te stellen.
 
De media meldden vorige week, dat uit woede voor de gevolgen, het publiek zich wenste te wreken op de banken. Zowel in Frankrijk als in België circuleren initiatieven om een collectieve 'bank run' te organiseren.  
 
Het geschreeuw en de sfeer van massale paniek werd nog meer vergroot door de Ierse crisis, ook al was die crisis eigenlijk pas volgend jaar juni aan de beurt. Doemdenkers schreeuwden van de hoogste torens dat de totale economische ineenstorting nabij is. De uit elkaar spattende huizenbubbeleconomie van China, die het Japanse debacle van de jaren ’90 op de voet volgt, werd er ook nog even bij gesleept. Met grote stelligheid werd aangekondigd dat Spanje en Portugal zich spoedig bij de PIGS zullen voegen als gevolg van hun stinkende knofloofkultuur. En voor het eerst in bijna twee jaar wankelden de goudkoersen met zwabberende beentjes op het speculantendanskoord. 
 
Gesprekje
Het een en ander is zelfs doorgedrongen tot Den Haag waar de heren politici met een buffetbroodje in de koffiekamer hun schooleconomielessen voorzichtig proberen bij te spijkeren. Het volgende gesprekje kwam mij aldus ter ore, of ik het nu wilde of niet.
 
'J. K., hoe kunnen we de financiering voor deze begroting rond krijgen?'
 
'M., je weet als geen andere, dat het altijd hetzelfde spelletje blijft; extra  belastingen innen of staatsleningen uitschrijven! Lenen is nu lekker goedkoop en er is grote liquiditeit'.
 
'Bovendien', vervolgde J. K. 'houdt de belastingbetaler geld in zijn zak. Met een beetje inspanning kan hij daar zeker een goed rendement op maken, in ieder geval meer, dan wij als Staat moeten betalen aan rente op onze staatsleningen. Dus iedereen wint. Herinner jij deze nog: De contante waarde van lenen en belasting betalen is hetzelfde. De vraag is, welke van de twee  brengt meer netto rendament op voor de economie?'
 
'J.K., je  bent wel erg  optimistisch over Hollanders. In Griekenland en Ierland zijn die belastingbetalende burgers blijkbaar niet eens productief genoeg om rente over hun staatsleningen op te brengen. Ze vieren feest en sluizen hun geld weg naar veilige beleggingsoorden. Denk je niet dat Hollanders uiteindelijk hetzelfde gaan doen? Potverteren en luiheid is niet beperkt tot landsgrenzen, rassen of culturen, maar is een ingebakkken  eigenschap van de menselijke natuur'.
 
'M., we zouden natuurlijk ook de rijksbegroting kunnen inkrimpen, dan hoeven we niet extra te lenen en ook niet meer belasting te heffen, maar dan komen de sociale doelstellingen van jouw politiek wel onder druk te staan'.
 
'Ah, je bedoelt dat we al die uitgaven, die direct niets opleveren voor onze economie, moeten terugdraaien en schrappen! Bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, het mes in subsidies zetten, korten op defensie avonturen in Afghanistan enzo, wat minder dekkingsgraad voor onze schatrijke volledig gefinancierde pensioenfondsen enz... Ja, er is wel iets te halen, maar het geestelijk geweten van de natie komt wel in het gedrang. Als Christelijke natie is het juist zo leuk om in de rest van de wereld God te spelen'.
 
'En M.  vergeet niet dat  we ook nog vele duizenden kilos goud hebben liggen in klamme kluizen die geen stuiver rente opbrengen, en alleen maar enorme opslagkosten meebrengen. Het is bijna Kerst, waarom verkopen we die troep niet aan de goudsmit, dan doet het tenminste nog iets in onze kado economie?'
 
'Weet je J.K , er moet harder gewerkt worden. Laten we nog wat van die  jongens van Rouvoet binnenhalen. Je kunt van ze zeggen wat je wilt, maar arbeidsethiek hadden ze en feestvieren vinden ze zondig. Hollandse gierigheid en Calvinistisch protestantisme lijkt me het beste exportproduct dat we als natie kunnen bedenken'.
 
En er speelde voor het eerst in lange tijd een triomfantelijk glimlachje om M.’s lippen, terwijl zijn kiezen het dagelijks broodje vermaalden en er wat kruimels aan zijn lippen hingen.