Nederland is nog net zo innovatief, alleen banken werken ons tegen

6 Connecties

Relaties

Financiële sector

Organisaties

World Economic Forum

Locaties

Nederland

Werkvelden

Economie Banken Innovatie
1 Bijdrage

Nederland is gezakt op de jaarlijkse Global Competitiveness Index dankzij de recessie en instabiele banken die geen geld uitlenen. Verder zijn we nog net zo innovatief.

Dat was even schrikken. In de gisteren gepubliceerde Global Competitiveness Index van het World Economic Forum, is Nederland van plaats vijf naar acht gezakt. Hong Kong, de VS en Duitsland zijn ons nu gepasseerd. Voor D66-leider Alexander Pechtold was het reden te spreken van een "pijnlijke terugval". Maar is er wel reden tot zorg? Is Nederland minder innovatief, kan onze kenniseconomie de concurrentie minder goed aan? Daar lijkt het niet op. De duikeling in de ranglijst wordt vooral verklaard door de slechte economische omstandigheden en de remmende werking van de financiële sector.   top10 Bron: World Economic Forum Toegang tot leningen is het meest genoemde probleem, zo blijkt uit het onderzoek. Wie het overzicht bekijkt, valt op dat in de categorie “Financial Market Development” de gezondheid van banken op een 74e plaats staat in vergelijking met 148 andere landen. Met de toegang tot leningen staan we 47e, wat geen verbazing wekt bij wie wel eens met een ondernemer praat.   WEF Bron: World Economic Forum Jammer genoeg is het midden- en kleinbedrijf van oudsher wel sterk afhankelijk van bankfinanciering, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS, waar ondernemers kunnen aankloppen bij investeerders en beleggers. Omdat het er niet naar uitziet dat de banken snel zullen herstellen, is de kans groot dat de financiële sector een langdurig negatieve invloed blijft uitoefenen op de concurrentiekracht van het Nederlands bedrijfsleven. De problemen worden inmiddels wel onderkend. Verzekeraars denken na over de oprichting van een MKB-fonds van 170 miljoen euro en het aanzwengelen van financiering voor kleine starters door funding van bestaande micro-kredietorganisaties. Ook pensioenfondsen zouden enthousiast zijn over dit plan. Politici in Den Haag vragen tegelijkertijd om de haverklap aandacht voor de kwestie. Andere reden dat we zijn afgezakt, zijn zoals gezegd de economische omstandigheden. De almaar voortdurende recessie is vanzelfsprekend niet goed voor het ondernemersklimaat, het aantal faillissementen is schrikbarend hoog. Ook de hiermee samenhangende verslechtering van de overheidsfinanciën zorgt voor een slechtere ranking dit jaar. Troostrijk is in ieder geval dat het verlies aan concurrentiekracht dus niets te maken heeft met ons structurele vermogen te innoveren. Als Nederland zijn bankenprobleem oplost, staan we in no time weer bovenaan in de top tien. Bovendien is het maar de vraag of het inderdaad aan de conditie van de banken ligt dat de kredietverlening stilligt.