Nederland wereldkampioen schaduwbankieren

Volgens het langverwachte rapport van de internationale toezichthouder Financial Stability Board is Nederland wereldkampioen schaduwbankieren

De internationale toezichthouder de Financial Stability Board (FSB) gaat het gevecht aan met het schaduwbankieren. Het in Basel gevestigde FSB openbaarde gisteren een lang verwacht rapport, het Global Shadow Banking Monitoring Report 2012, waarin onder meer de intentie duidelijk wordt gemaakt om de enorme omvang van het schaduwbankieren - de sector zou inmiddels een omvang hebben van 67 biljoen dollar - verregaand te beteugelen. Opvallend is dat Nederland door de FSB wordt aangemerkt als het land waar het schaduwbankieren wereldwijd relatief het sterkst is ontwikkeld. De omvang van de zogenoemde Non-Bank Financial Intermediaries (NBFI's), de instituten die het schaduwbankieren verrichten, is in vergelijking tot het reguliere financiële systeem 45 procent. In de Verenigde Staten is dat 35 procent. In Hong Kong is de omvang van de NBFI's eveneens groot: 35 procent.
Opvallend is dat Nederland door de FSB wordt aangemerkt als het land waar het schaduwbankieren relatief het sterkst is ontwikkeld
Ook vergeleken met het bruto binnenpands product (BBP) is de relatieve omvang van de NBFI's in Nederland erg groot. Met 490 procent hoeft Nederland alleen Hong Kong voor zich te dulden. Nederland is naar absolute maatstaven Hong Kong weer de baas. Het BBP van Nederland is twee keer zo groot als dat van Hong Kong. DNB kwam vandaag uit met een eigen rapport over schaduwbankieren en constateert dat Nederland 'het derde land na de VS en het VK' is in termen van de omvang van de 'overige financiele instellingen' (schaduwbanken). Een deel van de verklaring voor de enorme omvang van de Nederlandse NBFI's onder andere, is gelegen in het feit dat Nederland een zeer omvangrijke trustsector heeft (lees: een belastingparadijs is).

Systeemrisico

De FSB omschrijft het schaduwbankieren als "het systeem van kredietbemiddeling waarbij entiteiten en activiteiten van buiten het reguliere banksysteem betrokken zijn". Hoewel de kredietverlening door niet-bancaire instellingen volgens de FSB voordelen heeft, kan de kredietcreatie via deze kanalen ook een serieus systeemrisico vormen. Volgens metingen die FSB in het rapport aanhaalt, groeide de omvang van het schaduwbankieren van 26 biljoen dollar in 2002 tot 62 biljoen in 2007. De omvang van het wereldwijde systeem daalde licht in 2008 en steeg weer tot de 67 biljoen in 2011. Het Amerikaanse deel van het schaduwbansysteem is met 23 biljoen dollar het meest omvangrijk, aldus de FSB. De Eurozone is een goede tweede met een omvang van 22 biljoen dollar. "We need to be constructing a regulatory and supervisory regime that guards against shadow banking creating [its] in 2015 or 2020", zei Adair Turner het hoofd van de Britse toezichthouder FSA en een van de leidinggevenden aan het project van de FSB tegen de Financial Times (betaalde link). De FSB wil wereldwijde kapitaal- en liquiditeitseisen invoeren voor organisaties die officieel geen bankvergunning hebben, maar wel als een bank opereren, de NBFI's. De FSB doelt daarbij op alle private financiële instellingen die officieel geen bank zijn (investeringsmaatschappijen, hedge funds etc), verzekeraars, en pensioenfondsen. "Als het lijkt op een bank en het kwaakt als een bank dan moet het ook onder bancair-achtig toezicht vallen", zei Turner in FT. Het pakket aan maatregelen bevat nieuwe regels voor alles wat met het securitiseren te maken heeft tot en met het verschaffen van kortlopende leningen. Ook worden er richtlijnen aan wereldwijde toezichthouders verschaft om in een vroeg stadium potentieel gevaarlijke financiële innovaties te kunnen onderscheiden. Een van de meest controversiële maatregelen betreft het stellen van minimale 'haircuts' voor gesecuritiseerde leningen in de zogenoemde 'repo markets'. Ook zal de FSB striktere regels voor het uitlenen van effecten instellen. Een willekeurige persoon of instelling met een effectenportfolio is nu in staat om deze voor geld uit te lenen en het geld weer uit te lenen. Met de maatregelen wil de FSB er onder meer voor zorgen dat 'asset bubbles' in de toekomst tijdig getemperd kunnen worden.