De Nederlandsche Bank ligt niet te pitten.

Als columnist Frank Wijn vertelt dat het niet DNB is die slaapt, maar wijzelf, wat zegt u dan?

Wij denken dus oprecht dat DNB even niet oplette bij 9 (negen!) grote dossiers in de afgelopen jaren: Icesave, DSB, ABN Amro, ING, Rabobank, Fortis, SNS Reaal, Libor en Euribor? Niet één, maar negen… Negen spookrijders? Om in termen van het verkeer te blijven: DNB is de verkeersagent die blijkbaar maar niet in de gaten wil krijgen dat bepaalde automobilisten structureel doorrijden als het verkeerslicht op rood staat. Vooropgesteld dat de automobilisten zélf verantwoordelijk zijn voor het opvolgen van verkeersregels, dan nog is het wrang dat de verkeersagent (ook structureel) pas achteraf “foei” roept en uitgebreid verslag schrijft om vervolgens de volgende auto weer plankgas door het rode licht te zien blazen. Keer op keer geen gebruik makend van spijkermatten om hen te stoppen, maar met hun Trabantje in de achtervolging op de verkeersovertreder in zijn Maserati. Waartoe is DNB eigenlijk op aarde? Onder andere 'streeft zij de bewaking na van de integriteit van het financiële stelsel'. Genoeg te doen, zou je dus zeggen als je de acht dossiers inhoudelijk bekijkt. En toch lijkt het DNB keer op keer te verrassen dat de integriteit van het financiële stelsel nog voor verbetering vatbaar is. Of is het geen kwestie van verrassing?

'In de kern gezond'

Minister Dijsselbloem gaf begin dit jaar in het programma Buitenhof te kennen dat 'DNB en banken te innig' zijn en dat hij het vréémd vond dat er binnen een organisatie als Holland Financial Centre sprake is van 'vermenging van rollen en verantwoordelijkheden'! Volgens Dijsselbloem was er bij DNB toen al veel verbeterd, maar leerde het debacle rond SNS Reaal dat er nóg meer te verbeteren is. Zo verleende het ministerie van financiën in 2008 financiële steun aan SNS Reaal, nadat DNB concludeerde dat de bank 'in de kern gezond' was. Later slaagde SNS Reaal voor Europese stresstesten die door DNB werden goedgekeurd. En dáárna volgden nog dossiers als Libor, Euribor en Rabobank. Onkunde? Dat er zoveel jaren en zoveel dossiers verstrijken zonder adequate bijscholing en/of betere bemanning, dat geloof ik niet. Toeval? Als een ezel zich al géén twee keer aan dezelfde steen stoot, waarom DNB dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9 keer? Slapers dan? Als ik de CV’s van de DNB-directie, de samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Bankraad bekijk, dan kun je niet zeggen dat het geen wakkere types zijn. Kortom, het is dus géén onkunde, het is géén toeval en het zijn ook géén slapers. 'Vermenging van rollen en verantwoordelijkheden', zei minister Dijsselbloem in februari 2013. Is minister Dijsselbloem een complotdenker? We zullen het snel weten bij dossiers 10, 11 en 12. 'Ik verzoek den luisteraars dan ook om wanneer ze straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn', aldus Colijn.

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Frank Wijn
Frank Wijn
Frank Wijn (bouwjaar 1963) heeft van 1990 tot 2008 bij diverse (groot)banken in Nederland gewerkt. In zijn functies van accou...