Nederlandse banken vertrouwden Vestia niet

8 Connecties

Relaties

Fraude Derivaten Vestia

Organisaties

ABN AMRO ING Fortis Rabobank

Werkvelden

Banken

Nederlandse grootbanken vertrouwden Vestia al een tijdje niet meer. Vooral buitenlandse banken deden mee aan het desastreuze derivatenavontuur van de woningbouwcorporatie.

Tot hoe ver zaten Nederlandse bankiers met hun nek in de omvangrijke derivatenhandel met de bijna gekapseisde en door fraude geplaagde woningbouwcorporatie Vestia? Op die vraag gaat Het Financieele Dagblad in.

Vestia ging bijna failliet als gevolg van deze derivatenhandel. Met de rentederivaten wilde de grootste woningbouwcorporatie van Nederland zich indekken tegen een stijging van de rente. Maar de rente daalde verder en daar had de semi-publieke instelling uit Rotterdam niet op gerekend.  Met als gevolg: de derivaten kleurden diep rood en Vestia moest voor ruim 2 miljard euro aan onderpand bijstorten.

 

ABN Amro oordeelde strenger dan Fortis
Het FD heeft vanochtend in kaart gebracht welke banken deze dure strop van derivaten hebben vervaardigd voor Vestia. Een rondgang van de zakenkrant langs verschillende anonieme bronnen leert dat alleen ABN Amro tot 1 april 2010 behoorlijke derivatenposities bij Vestia had opgebouwd. Deze derivatencontracten waren gesloten door Fortis Nederland, waarmee ABN Amro een volledige fusie is aangegaan sinds 1 juni 2010.

 

Volgens het FD oordeelde ABN Amro vermoedelijk strenger dan Fortis over Vestia. In tegenstelling tot hun Fortis-collega’s vonden de risk managers van ABN Amro bovendien dat de derivatenposities van Vestia te groot waren voor de bank.

ABN Amro weigert ieder commentaar aan het FD. Maar duidelijk is wel dat het bankconcern de forse groei van de derivatenposities bij Vestia in een vroegtijdig stadium niet meer vertrouwde, zo hebben enkele bronnen toegegeven aan het FD. In de loop van 2010 werden de Vestia-posities dan ook afgebouwd.

 

ING en Rabo kleine derivatenposities bij Vestia
Binnen de bank groeide het vermoeden dat Vestia druk doende was met het afsluiten van derivatenposities, die puur speculatief waren en volkomen los stonden van onderliggende leningen. De argwaan binnen ABN Amro moet alleen maar zijn gegroeid nadat Vestia had geweigerd om inzicht te geven in haar derivatenposities, ook al is dat niet verplicht.

Met nog meer opluchting moeten de twee andere Nederlandse grootbanken terugkijken op hun betrokkenheid bij het desastreuze derivatenavontuur van Vestia. ING en Rabobank hadden alleen kleine posities opgebouwd in Vestia.

 

In 2009 zou de Rabobank al hebben gekapt met het afsluiten van derivatencontracten met Vestia. En net als hun collega’s van ABN Amro wantrouwden de Rabo-bankiers Vestia steeds meer nadat Vestia hen geweigerd had inzage te geven in diens derivatenposities.

ING meldt het FD desgevraagd dat de bank twee weken geleden afscheid heeft genomen van het laatste stukje van derivatenposities bij Vestia.

 

Fortis deed wel zaken met tussenhandelaar Vestia

Maar hoe zat het dan met de zakelijke contacten tussen de bankiers ING en de Rabo met Vestiafraude-verdachte Arjan G., de intermediair die bemiddelde tussen Vestia en de banken? Wist ING en Rabo iets van het doorsluizen van provisie door G. aan Marcel de V, de inmiddels opgepakte treasurer van Vestia? Navraag van het FD leert dat zowel ING als Rabo ontkent ooit zaken te hebben gedaan met Arjan G.

Dit in tegenstelling tot Fortis. Volgens bronnen zouden de Nederbelgen wel zaken hebben gedaan met Arjan G. en met het Bussumse bedrijf FIFA, dat op volle toeren draaide dankzij het zakelijke netwerk van G. en diens twee kompanen.

Volgens insiders liep het leeuwendeel van de derivatencontracten met Vestia via FIFA. En dat wekte argwaan bij ABN Amro. Een bank prefereert nu eenmaal direct zaken te doen zonder tussenhandelaar. Zeker als die intermediair geen meerwaarde heeft en als het gaat om een lange contracttermijn van tien jaar.

 

Vanaf 2010 stortte Vestia zich vol in de derivatenhandel. Bij dit avontuur zijn voornamelijk buitenlandse banken betrokken geweest, zoals Deutsche Bank. 2010 en 2011 waren juist de jaren van explosieve stijging van derivatenposities van Vestia.

 

Volgens een woordvoerder van Vestia heeft de woningbouwcorporatie met in totaal dertien banken derivatencontracten afgesloten.Vestia bestudeert momenteel de juridische optie om het gros van dit geld terug te halen bij die banken.

 

Begin dit jaar barstte de bubbel van de Vestia-derivaten en een fraudeschandaal van enorme omvang kwam aan het licht. Vestia ging bijna bankroet en werd overeind gehouden door leningen van De Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank. Beide bijspringende banken leenden aan Vestia 3,4 miljard euro.

 

(Bron: Het Financieele Dagblad)