Onfortuinlijke gemeentegronden

2 Connecties

Veel Nederlandse gemeenten lijden verlies op (landbouw)grondaankopen. Nieuwsuur bracht van 39 gemeenten het miljoenenverlies naar het oppervlak.

Interessant onderzoek van tv-programma Nieuwsuur: hoe rendeerden de grondaankopen van de dertig grootste gemeenten in 2011?
Niet best, blijkt uit het onderzoek naar 39 gemeenten (de 30 grootste gemeenten en 9 kleine probleem-gemeenten). Van de 30 grootste Nederlandse gemeenten zijn er 18 die in 2011 verlies leden op grondaankopen. Van de in totaal 39 onderzochte gemeenten boekte ruim een derde een verlies van meer dan 20 miljoen euro op de grondexploitatie. Den Haag maakte het meeste verlies; 64,8 miljoen euro. Daar vlak achter zit Groningen met 63 miljoen, gevolgd door Dordrecht met 47,7 miljoen euro.
Nieuwsuur onderzocht ook een negental kleine gemeenten waarvan bekend was dat de grondexploitatie spaak liep. Zo moest Apeldoorn vorig jaar een verlies van 124 miljoen euro incasseren. De gemeente staat dan ook sinds dit voorjaar onder preventief toezicht van de provincie Gelderland. Heerenveen maakte een verlies van 79,5 miljoen en Kaag en Braasem 45 miljoen. 

 

 

 

Slechte vooruitzichten
Nederlandse gemeenten maken al een aantal jaar forse verliezen op hun grondbedrijven. Deloitte Real Estate Advisory voorspelde op basis van de gemeentelijke jaarrekeningen 2010 dat de verliezen van de grondbedrijven oplopen tot 2,9 miljard euro (2011) tegen 2,5 miljard in het jaar ervoor. Deloitte ging er toen al vanuit dat het totale verlies over 2011 zeker niet kleiner zal uitpakken. De geaggregeerde cijfers voor 2011 zijn nog niet.
Wel dreigt 2012 nog dramatischer te worden, want veel gemeenten hebben landbouwgrond gekocht, maar de geplande nieuwbouw is on hold gezet of geschrapt. Ondertussen moeten ze wel rente betalen voor de financiering ervan en zijn er vaak al kosten gemaakt voor het bouwrijp maken van de grond. Het oprekken van de begroting door de voorheen lucratieve grondexploitatie, is verleden tijd.

Bron: Nieuwsuur, FD