'Nieuwe huurling is ondernemer uit NL'

Het zijn vaak ex-mariniers, ze bieden paramilitaire gevechtstrainingen aan en legers huren ze steeds vaker in. Het aantal Nederlandse private bedrijven dat gespecialiseerd is in militaire activiteiten neemt snel toe.

Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport door de lobbyisten van de Campagne tegen Wapenhandel. Volgens het rapport is het voor de overheid vrijwel onmogelijk om de activiteiten van de clubs te controleren.

We kennen allemaal het Amerikaanse Blackwater, dat tegenwoordig Xe Services heet – het door de U.S. Army ingehuurde private bedrijf dat een zeer dubieuze rol speelde in de Irak-oorlog. Maar ook in Nederland bestaan volgens het rapport inmiddels al meer dan twintig van zulke private clubs, die “vaak een wijkplaats zijn voor mensen met een preoccupatie met geweld”.

 

Training in Israël


En dat aantal groeit snel. “Het ligt in de lijn der verwachting dat deze trend zich voort zal zetten. Met name voor (oud-)militairen lijkt het starten van een eigen beveiligingsbedrijf, gericht op het werken in het buitenland, meer bepaald risicogebieden, een aantrekkelijke optie.”

Omdat de clubs zich in Nederland niet gewapend mogen manifesteren, bieden ze in groten getale gevechts- en schiettrainingen aan in Israël, Slovenië of zelfs Duitsland. De getrainde beveiligers gaan vervolgens vaak werken als piratenbestrijder in Afrika of als particulier beveiliger in Afghanistan, Irak, het Midden-Oosten of Colombia.

 

'Ongewenst'


Ook bij het Nederlandse leger neemt, mede door geplande bezuinigingen, de vraag naar private ondersteuners steeds verder toe. Dat is niet helemaal nieuw: in Afghanistan maakte Defensie bijvoorbeeld al gebruik van 250 gewapende individuele 'beveiligers'. Die handelden volgens de Nederlandse geweldsinstructies, maar vielen niet onder het Nederlandse recht.

De Campagne tegen Wapenhandel noemt de trend in het rapport 'een zeer ongewenste ontwikkeling'. “Er is nauwelijks regulering van en controle op wat deze, veelal door oud-militairen geleide, bedrijfjes in het buitenland uitvoeren.”

 

stefan@ftm.nl