© ING

Nederlandse multinationals scoren hoog op de lijst van big spenders aan lobby in de VS en de EU. Dat tonen openbare gegevens. Maar wat Nederlandse bedrijven en organisaties in eigen land uitvoeren, is en blijft onzichtbaar.

Met het opstellen van lobbyregels wil het in Nederland nog niet erg vlotten. Vorige week werd duidelijk dat het kabinet met een notitie komt om het wetgevingsproces daaromtrent inzichtelijker te maken. Zodat ook duidelijk wordt wie allemaal invloed hebben uitgeoefend op dat proces. Wie de begeleidende tekst bij de aankondiging leest, merkt op dat er voornamelijk verwezen wordt naar bestaande instrumenten. Angst voor het optuigen van een omvangrijk bureaucratisch stelsel houdt een vergaande maatregel voorlopig tegen. Over de lobbyactiviteiten van Nederlandse organisaties in het buitenland is daarentegen veel meer bekend.    

Lobbyregels in de VS

In het land dat niet veel op heeft met bureaucratie en stroperige regelgeving is lobby al lange tijd wel aan regels gebonden. De...

Om dit artikel te kunnen lezen moet je lid zijn.

Word lid of Log in