Chinezen verklaren oorlog aan Apple, Britten doen het in hun broek door economische krimp, donkere sferen in Davos en meer gezelligs in Newswatch van 26 januari

Chinezen willen oorlog met Apple
Lenovo, de grootste PC-fabrikant van China, bindt de strijd aan met Apple. Levovo wil binnen vijf jaar de grootste personal computerfabrikant ter wereld zijn. Een eigen smartphone en tablet-pc produceert het al. De U1 Hybrid - nog niet in de winkel verkrijgbaar - is een laptop waarvan het scherm losgekoppeld kan worden en dienst kan doen als tablet. Het apparaat moet direct gaan concurreren met de iPad en de MacBook en vormt de torpedo van Lenovo waarmee het Apple midscheeps wil raken. Vorige week meldde Apple recordwinsten, maar moest het ook bekendmaken dat de despotische leider Jobs voorlopig is uitgeschakeld.

Bron: de Volkskrant

Britse angst voor double dip steekt de kop weer op
En niet voor niets. Precies op de dag dat een jaar geleden bekend werd dat de Britse economie terug was geveerd uit de diepste en langste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, komt het Office for National Statistics met de onrustbarende mededeling dat de economie weer is gekrompen. De voorspellingen gingen over de hele linie uit naar een groei van 0,5 procent, maar tot grote ontsteltenis van velen blijkt de economie met datzelfde percentage te zijn gekrompen. Waarna kreten als 'douple dip!' en 'don't panic!!' waren te horen. De Britten zijn er ook al achter dat het niet aan de kou heeft gelegen.

Bron: Telegraph

Duister Davos
Elders in elitair Europees ski-dorp is de lucht bezwangerd van de de spanning dat de crisis in Europa nog steeds niet onder controle is. Hoewel George Papandreou op het World Economic Forum in Davos zijn publiek voorhield dat zijn land de schulden gaat betalen, wist hij de onrust niet weg te nemen. Analisten vrezen nog steeds dat Portugal met zijn hoge schulden en lage groei het volgende slachtoffer van de crisis zal zijn. Erger, in Spanje is 'vrees' niet langer het woordom de gemoedstoestand te beschrijven. Lorenzo Bernaldo de Quirós van Freemarket International Consulting in Madrid, beschrijft de stemming in Spaanse financiële kringen als een van 'true terror'. Dat heeft, zoals velen behoren te weten, niets te maken met de schuldenlast van de Spaanse overheid (met 64 procent van het GDP aanzienlijk lager dan het Europese gemiddelde van 84 procent), maar het gapende zwarte gat dat de Spaanse spaarbanken-industrie vertegenwoordigt. Ook dat moet op een of andere manier worden opgevuld.

Bron: Wall Street Journal

Shell steunde rebellenbijeenkomst in Nigeria
De gelekte diplomatenberichten waar NRC Handelsblad al weken verslag van doet, tonen steeds meer de verregaande tactieken van olieconcern Shell. Om zich in Nigeria staande te houden blijken de oliemannetjes en vrouwtjes alles uit de kast te halen. Er is geen persoon of partij in het Afrikaanse land waar niet mee gesproken wordt. Meer dan elders gaat het er in Nigeria om wie je kent en niet wat je kent. Uit de 'cables' blijkt zelfs dat Shell een bijeenkomst van 340 Nigeriaanse rebellen heeft betaald. Toen het bij rivaliserende militieleden bekend werd dat Shell 100 duizend dollar had betaald ontstonden er rellen.
Vorige week bleek al in hoeverre Shell invloed heeft op het Nederlandse buitenlandbeleid.

Bron: NRC Handelsblad