Newswatch

Newswatch van woensdag 8 december met een veeg uit de pan voor NMa-voorzitter Pieter Kalbfleisch, opstand van Democraten tegen knieval Obama, zorgelijke exportcijfers voor Duitsland en meer.

Verboden (betaald) advies
De vroegere Haagse rechter Hans Westenberg, beter bekend als 'de Liegende Rechter', had volgens de De Raad voor de rechtspraak in 2007 nooit betaald advies mogen geven aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Dat Westenberg als lid van de Haagse rechtbank deze bezoldigde dienst verrichtte kwam onverwacht naar buiten tijdens het getuigenverhoor van Pieter Kalbfleisch inzake de Chipshol affaire, twee weken geleden. Kalbfleisch gaf bij het verhoor te kennen dat hij deze gang van zaken de normaalste zaak van de wereld vond. De NMa-voorzitter had zich in een 'Beste Hans'-brief tot de rechter gericht. De Raad en de Haagse rechtbank vernamen gisteren via het NOS-weblog van Radio 1 dat het betaalde advies van Hans Westenberg betrekking had op een vonnis inzake de Staat en fietsfabrikant Accell. Westenberg adviseerde Kalbfleisch om niet in hoger beroep te gaan tegen de fietsfabrikant. Kalbfleisch, die zelf 23 jaar rechter was, en Westenberg hadden volgens de Raad van de rechtspraak behoren te weten dat het geven van betaalde adviezen door rechters volstrekt in strijd is met de 'nu en toen geldende taakopvatting binnen de rechtspraak'.
 
 
Democraten in opstand
Obama's eigen partij heeft gisteravond keihard naar hem uitgehaald. De diepe knieval die Obama vorige week maakte voor de Republikeinen door de fiscale politiek van zijn voorganger Bush te omarmen en rijksten Amerikanen te plezieren met belastingverlagingen, kan op weinig steun rekenen van zijn eigen partij. Het plan is de laatste dagen al door tal van politici weggehoond. Zelf verschillende republikeinen geven blijk van een afkeer van het plan van Obama dat volgens hen de schuldpositie van Amerikaanse overheid beslist negatief zal beïnvloeden. Zelfs als elke Republikein in het Huis van Afgevaardigden instemt, heeft Obama nog 39 Democraten nodig. De sentimenten onder Democraten spreken bepaald niet in zijn voordeel.
 
 
 
Export Duitsland onverwacht gedaald
De export van de grootste economie van Europa blijkt in oktober onverwacht te zijn gedaald. Dit blijkt uit de cijfers van het Duitse bureau voor statistiek. De uitvoer van goederen daalde met 1,1 procent ten opzichte van een maand eerder. De daling is verontrustend, daar Duitsland te midden van alle crisis economisch goed bleef presteren. 
 
 
 
Bankrun Cantona een flop
De oproep aan miljoenen mensen om hun geld van de bank te halen is onder leiding van voormalig stervoetballer Eric Cantona op een grote flop uitgedraaid. Nergens in Frankrijk leidde het tot grote opnamen van de bank. Cantona had zelf aangekondigd om meer dan 1.500 euro! op te nemen bij het filiaal van de bank in het dorpje Albert in het Noorden van Frankrijk. Cantona kwam gisteren niet opdagen.
 
 
 
Geen borgtocht voor Assange
De gisteren gearresteerde voorman van Wikileaks, Julian Assange, zal voorlopig op kosten van de Britse overheid mogen blijven logeren. Zijn verzoek tot een borgtocht wed gisteravond door de rechter afgewezen. Wikileaks liet daarop weten dat de site beslist niet door de gevangenneming van hun topman op zwart zal komen te staan.