De woekerpolisaffaire is waarschijnlijk het grootste financiële schandaal uit de Nederlandse geschiedenis. Decennia lang werden miljoenen burgers willens en wetens door (levens)verzekeraars misleid en benadeeld met zogenoemde beleggingsverzekeringen die we sinds 2006 beter kennen als woekerpolissen. Journalisten Jan Hein Strop en Eric Smit volgen de woekerpolisaffaire al vanaf het moment dat die uitbrak. In 2011 publiceerde Smit met de tot inkeer gekomen tussenpersoon René Graafsma het zelfhulpboek Woekerpolis, hoe kom ik er vanaf? Het boek diende in 2011 als 'lesmateriaal' voor Kamerleden, maar die toonden zich niet de beste leerlingen. Graafsma en Smit riepen eind 2011 in een open brief in de Volkskrant de Kamer nog op om in actie te komen, maar dat mocht niet baten, de politiek wendde het hoofd af. De lobby van de verzekeraars en DNB had en heeft veel invloed in Den Haag. Het ministerie van Financiën heeft in deze kwestie vooral oog voor de belangen van de internationaal opererende verzekeraars, niet voor de belangen van burgers. De ellende met de beleggingsverzekeringen werd in 1994 al door experts voorzien. De overheid greep niet in en twintig jaar later - en vele tientallen miljarden euro aan schade verder - bevindt de inhoudelijke kennis van onze volksvertegenwoordigers zich nog steeds op een bedroevend laag niveau en laten zij zich nog steeds leiden door de belangen van de financiële sector.

Hoewel de wereld om ons heen al jaren verschijnselen van woekerpolisvermoeidheid vertoont, zal Follow the Money deze affaire blijven volgen.

28 artikelen

Niek Hoek: woekerpolisaffaire is kwestie van 'Beeldvorming'

Woekerpolisaffaire past volgens de bestuursvoorzitter van Delta Lloyd in een notendop. Dit is een stelling die hij vandaag in de hoorzitting met de 2e Kamer naar voren zal brengen.

Verzekeraars hebben helemaal niet gewoekerd. Het drama is volgens Delta Lloyd bestuursvoorzitter Niek Hoek terug te voeren op een teleurstellende beleggingservaring van de miljoenen afnemers van woekerpolissen. De hele affaire is terug te voeren op 'beeldvorming'. Deze twee stellingen zet de bestuursvoorzitter van Delta Lloyd in zijn positionpaper voor de hoorzitting met de Tweede Kamer van vandaag uiteen.

Hoek schrijft dat de rendementen in de jaren '90 uitstekend waren, maar dat de eerste tien jaar van deze eeuw de beleggingsresultaten bijna met de factor 10 minder waren. Volgens Hoek schetst die ontwikkeling 'de hele problematiek in een notendop'.

Beeldvorming
In zijn korte bijdrage heeft Hoek het verder niet over woekerpolissen maar structureel over beleggingsverzekeringen. Hij is tot de conclusie gekomen dat die in 'sommige opzichten niet meer voldoen aan de eisen van vandaag'. Hoek schrijft niet dat de kosten van de woekerpolissen feitelijk te hoog waren, hij heeft het over 'als te hoog gepercipieerde kosten van beleggingsverzekeringen'.

Hoek stelt ook dat Delta Lloyd - evenals de consumentenstichtingen Verliespolis en Woeker Polis Claim - vrijwel unanieme instemming heeft gekregen voor de compensatieregelingen die op basis van de aanbeveling van Wabeke werden gesloten. Hoek: 'Dat zijn de feiten, wat resteert is beeldvorming'.

Populisten
'Populisten schilderen graag alle 7 miljoen beleggingsverzekeringen af als waardeloze woekerpolissen', schrijft Hoek. 'Ook hier wint de beeldvorming het van het nemen van verantwoordelijkheid'.

Vandaag (10 maart) beginnen de woekerpolishoorzittingen in de Tweede Kamer. Vertegenwoordigers van consumenten, verzekeraars en toezichthouders zullen in gesprek met de Kamercommissie Financiën hun standpunten uiteen mogen zetten.