Nieuwe banken worden onnodig zwaar belast door DNB

De Autoriteit Consument en Markt wil dat het makkelijker wordt om een nieuwe bank te beginnen. De onnodig zware regels en de terughoudendheid van DNB om nieuwe vergunningen te verlenen, zorgen voor een verslechtering van de concurrentie in de bankensector.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wil dat het makkelijker wordt om een nieuwe bank te beginnen. Volgens de ACM is toetreding van nieuwe banken nodig, omdat de concurrentie in de bankensector sinds de financiële crisis is verslechterd. Dit schrijft de mededingingsautoriteit in een advies aan het kabinet. De regelgeving is momenteel vrijwel gelijk voor alle banken. Onterecht, zo meent de ACM. Het faillissement van een kleine bank is minder schadelijk dan dat van een grote bank, waardoor de regels ook minder zwaar zouden moeten zijn voor kleine banken. "Wij pleiten voor meer maatwerk bij regelgeving en toezicht. Initiatieven zoals kredietunies komen tot nu toe nauwelijks van de grond omdat zij aan onevenredig zware regels moeten voldoen", aldus Henk Don, bestuurslid van ACM, in het persbericht.

DNB ontmoedigt nieuwe banken

Er zijn bovendien bij de ACM signalen van marktpartijen binnengekomen waaruit blijkt dat de onzekerheid en de afhoudende instelling van De Nederlandsche Bank, die de vergunningen aan banken verleent, tot terughoudendheid van nieuwe initiatieven leidt. Volgens de mededingsautoriteit moet het vergunningsstelsel van DNB daarom geëvalueerd worden. De terughoudendheid van DNB om nieuwe banken een vergunning te geven, werd al eerder gesignaleerd door Pieter Lakeman. Hij opende in mei het Meldpunt DNB, waar kleine financiele instellingen, die moeite hebben een vergunning te krijgen van DNB, anoniem kunnen klagen. Lakeman en zijn stichting Sobi controleren vervolgens de legitimiteit van de klacht. In een interview met Follow the Money gaf Lakeman aan dat de ontmoediging volgens hem 'een vorm van intimidatie' omhelst. 'Het beleid bij DNB lijkt te zijn dat ze gewoon geen nieuwe vergunningen meer uitgeeft.'  Volgens Lakeman komt dit doordat de toezichthouder voorzichtig is geworden sinds de val van DSB Bank en minder risico durft te nemen.

Bang om fouten te maken

Lakeman merkt dat de partijen de vele verzoeken van DNB dusdanig zat zijn, dat er regelmatig afgezien wordt van de vergunningsaanvraag. De ontmoediging leidt er bovendien toe dat kleine instellingen bijna gedwongen zijn om op te gaan in grote concerns, wat de voorkeur van DNB geniet omdat dit volgens Lakeman wellicht makkelijker te controleren is.  Uiteindelijk komt het er volgens Lakeman op neer dat de toezichthouder bang is om nog meer fouten te maken. Het doel van het Meldpunt DNB is tweeledig: het is zowel een klachtenpunt als een informatiepunt. 'Mijn doel is om als er veel klachten over dezelfde dingen binnenkomen, deze te bundelen, er een rapport van te maken en daarmee naar DNB te stappen.’ Naast de evaluatie van het vergunningsstelsel van DNB en soepelere regelgeving voor kleinere banken, pleit de ACM in haar advies ook dat het kabinet meer zekerheid geeft over de hypotheekregels. Ook stappen consumenten volgens de mededingingsautoriteit momenteel nog weinig over naar een andere bank, wat het moeilijk maakt voor nieuwe banken om klanten te winnen. Ook hier moet volgens de ACM verandering in komen, onder andere door het verbeteren en bekender maken van de overstapservice voor betaalrekeningen.