Van Lanschot krijgt digitale face-lift

3 Connecties

Relaties

Financiële sector

Personen

Karl Guha

Organisaties

Van Lanschot
1 Bijdrage

Van Lanschot presenteert een online coach, die model staat voor het afbrokkelen van het oude vertrouwde menselijke bankieren. Algoritmes moeten het stervende businessmodel van de Bossche bankiers redden.

Evi heet ze; de digitale dame die Van Lanschot Bankiers naar winstgevender tijden moet leiden. Dinsdag 15 oktober zal ze aan het grote publiek worden gepresenteerd. Evi van Lanschot is coach van beroep, coach van klanten van de Bossche bank. Ze is 'alert', ze 'inspireert',  houdt mensen 'bij de les' en wanneer ze een kans ziet, dan zal ze niet talmen om die onmiddellijk kenbaar te maken. 'De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach,' is de slogan waarmee de bank haar digitale adviseur in de markt zet. Evi zal het druk krijgen; in haar eentje moet ze een groot aantal werknemers vervangen. Hoewel Van Lanschot bestuursvoorzitter Karl Guha de twijfelachtige eer had om vorig jaar bij zijn presentatie al de eerste rel te laten ontstaan,  slaagt hij er vooralsnog goed in om dit pijnlijke snijden in eigen vlees bijna geluidloos te laten verlopen. Met een nogal onplezierige erfenis in de tas heeft hij er ook alle belang bij om zijn werkzaamheden zoveel mogelijk in rust te verrichten. De komst van twee oud-collega's van ABN Amro moest de communicatie rondom Van Lanschot verbeteren. Dat lukte. Een stilte trad in.   Guha trekt de lijn van Deckers door. Aantal medewerkers voor 2013 & 2014 is gebaseerd op de strategische heroriëntatie, en inclusief de medewerkers die veilig bij Kempen zitten. Achter de schermen broeit het echter bij de Bossche bank en dat is niet gek. In navolging van zijn voorganger Floris Deckers kiest Guha noodgedwongen voor verdere liposuctie van overtallig personeel. Uit de strategische heroriëntatie bleek eerder dat in 2013 en 2014 nog eens 250 medewerkers moeten vertrekken bij de bank. Maar liefst 18 procent van het totaal, exclusief kroonjuweel Kempen, dat gespaard wordt. En het kan zomaar verder oplopen. Verschillende oud-bankiers bij Van Lanschot vertellen dat het percentage te elimineren personeel vooral op de lokale kantoren hoger komt te liggen, mogelijk 40 procent. Bij Van Lanschot Amsterdam zouden vijf van de twaalf private bankers het veld moeten ruimen, hoewel de Amsterdamse bankdirecteur Katja Kok-Keizer dit desgevraagd ontkent.
'ALS PUNTJE BIJ PAALTJE KOMT, SCHRIKKEN DE MEDEWERKERS WEL.'
In Eindhoven zal de operatiekamer een nog bloediger aanblik gaan bieden, zo melden de goed ingelichte oud-bankiers. Het Brabantse kantoor, waar eerder nog 50 medewerkers emplooi vonden, zou het personeelsbestand gereduceerd worden tot tien, maximaal vijftien. 'Van 50 naar tien medewerkers in Eindhoven is wat overdreven,' zegt de in Eindhoven werkzame Voorzitter van de Ondernemingsraad Eline Meijer, die vertelt dat het kantoor in Eindhoven op termijn maximaal 25 medewerkers telt. 'Als puntje bij paaltje komt, schrikken de medewerkers wel.'

Onrust bij Van Lanschot

En onrust is er, zo vertellen verschillende oud-bankiers die nog regelmatig contact hebben met hun oud-collega’s. ‘Iedereen bij Van Lanschot baalt van de situatie, ook de mensen die blijven. Zij vragen zich af of zij de volgende zijn,’ licht een oud-bankier toe, die vertelt dat de reorganisatieplannen er weliswaar liggen, maar dat de medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn: ‘De rugnummers ontbreken. Dat is fnuikend, want iedereen houdt zich met zichzelf bezig. Dat is niet goed voor de klant.’ Directeur Communicatie bij Van Lanschot Jochem Van de Laarschot zegt de exacte getallen niet paraat te hebben, en benadrukt dat het geen reorganisatie is: 'Het is een zorgvuldig proces, dat meerdere jaren duurt.'
'IEDEREEN HOUDT ZICH MET ZICHZELF BEZIG. DAT IS NIET GOED VOOR DE KLANT.'
Spil in de plannen van Karl Guha is de van ABN Amro overgekomen Richard Bruens, die 1 augustus in dienst trad als hoofd Private Banking. Bruens gaat de activiteiten van Van Lanschot inrichten zoals zijn vorige werkgever dat ook doet, in regio’s. Gevolg is dat de nu nog lokaal opererende Business Bankers en niet-cliëntgerelateerde ondersteuners verhuizen naar Den Bosch, vanwaar de kredietverlening plaats gaat vinden. De lokale beleggingsadviseurs verhuizen naar Amsterdam en Den Bosch, of mogen de bank vaarwel zeggen. De Private Bankers blijven lokaal, maar een aanzienlijk deel moet hun positie aan elektronische Evi afstaan. De lokale bankkantoren krimpen, wat de verschillende oud-bankiers van Van Lanschot met lede ogen aanzien. Één van hen: ‘Er blijft een kleine private bank over, met minder mensen die klanten lokaal kunnen bedienen.’ ‘En daar komt Evi voor in de plaats,’ zegt een andere oud-bankier. Voorlichter van de Laarschot doet de organisatorische wijzigingen af als oud nieuws: ‘Het is de uitvoering van de in mei aangekondigde heroriëntatie van onze strategie.’

Vereenvoudiging bij Van Lanschot

De centralisatie van Business Banking en afslanking van Private Banking  is ook geen verrassing, want in lijn met de eerder afgekondigde strategie. Onder de noemer van ‘vereenvoudiging’ zet Guha in op een efficiëntere en effectievere bank. De beoogde groei in kernactiviteiten wil Guha behalen met minder medewerkers en minder producten en diensten. Guha snijdt net zoals zijn voorganger Floris Deckers hard in de kosten, wat (mede) geleid heeft tot een zoete winststijging in de eerste helft van dit jaar. Een lager kostenniveau is één kant van een gezond bankbedrijf. Van Lanschot moet ook verdienen. En daar wringt de schoen. Na het gedwongen vertrek van uiteindelijk zo’n 600 werknemers wil Guha met minder mensen de inkomsten opkrikken. Hier komt digitale coach Evi om de hoek kijken. De CEO wil zich onderscheiden met ‘persoonlijke aandacht, kennis en ervaring.’ Dat behoort tot de mogelijkheden als de bank beschikt over automatiseringssystemen van niveau, maar dat is – zoals eerder in dit artikel uiteen werd gezet - bepaald niet het geval. Zonder een bijdetijds automatiseringssysteem is het moeilijk om geld te verdienen, en zonder opbrengsten is het niet mogelijk om te investeren in een toekomstbestendig ICT-systeem. Van Lanschot presenteert Evi Evi-iPad-Evi-in-premiere-208In deze moeizame digitale omgeving moeten de cliënten van Van Lanschot het geld binnenbrengen, de cliënten die voor advies over vermogensbeheer nauwelijks meer terecht kunnen in één van de vele voortreffelijke kantoorvilla's waar de bank ooit over beschikte. 'De cliënten tot 500 duizend euro krijgen de online adviseur Evi. En dat terwijl de mensen die drie a vier ton hebben toch graag een persoonlijk advies krijgen, bij voorkeur op een kantoor in de buurt,' vertelt één van de oud-bankiers over de cliënten van zijn vroegere werkgever. ‘Waarom zou je voor Evi bij Van Lanschot zitten?’ vraagt een andere oud-bankier zich af. ‘Dan kun je beter naar Binck of Alex.’ Voorlichter Van de Laarschot herkent deze geluiden niet uit de marktonderzoeken. Evi gaat 15 oktober voor het grote publiek in première. Helemaal nieuw is Evi niet, ze is een doorontwikkelde versie van VIP Invest, waarmee Van Lanschot al de mogelijkheid tot online beheer bood. 'Het grote verschil is dat VIP Invest niet verplicht was. Met Evi is een categorie cliënten nu aangewezen op de online variant van de private banker op kantoor,' vertelt een oud-bankier van Van Lanschot. Evi zal nog moeten bewijzen dat ze meer is dan een schilletje om het krakkemikkig automatiseringssysteem, en een pleister voor de wonden na het wegsnijden van private bankers en beleggingsadviseurs. Mocht het mes ooit in Evi worden gezet, dan zal de online coach daar in elk geval niet over beginnen te zeuren.