Nieuwe impulsen voor bullmarkt komen uit de VS

Zeker, er worden op de aandelenmarkten nog steeds nieuwe all time highs aangetikt. Tegelijk is de onzekerheid rond China toegenomen. Hoe gaat het nu verder? Staat de bull markt echt voor de forse correctie die doemdenkers en technische analisten vrezen? Columnist Jan Dwarshuis legt de markten onder zijn loep.

De huidige situatie op de mondiale effectenbeurzen vraagt om meer aandacht dan gebruikelijk. Was het eerst Griekenland dat de klok sloeg, nu is het China dat beleggers de stuipen op het lijf jaagt. Ondertussen duwt de FANG (Facebook, Amazon, Netflix en Google) de beurzen in de VS naar nieuwe hoogtes. De breedte van de markt participeert vooralsnog niet mee en dat is zonder enige twijfel een punt van zorg. De bullmarkt begint op leeftijd te raken en staat volgens velen aan de vooravond van een forse correctie. Hoe nu verder?

Griekenland

In de eerste periode van 2015 hebben beleggers zich helemaal gek laten maken door een uiterst onbetrouwbaar handelende Griekse minister van Financiën. De euro heeft als wereldmunt een redelijke deuk in vertrouwen opgelopen nu blijkt dat een mogelijk hackende Griekse minister de EU voor zes maanden in zijn greep kan houden.

De Griekse problemen zijn niet van tafel en de kans dat deze onder het tapijt geschoven worden ten nadele van de Europese belastingbetaler neemt wel toe. Een gewenste gedragsverandering van de Grieken gaat decennia duren en lijkt gezien de illustere historie van het land bij voorbaat kansloos.

China

Bezorgde beleggers verleggen nu hun focus richting China. Wij beleggen bewust niet rechtstreeks in China omdat we de markt niet goed begrijpen; dit laten we graag aan anderen over. Daarnaast merk ik op dat u bij het checken van uw Chinese eigendommen regelmatig uitkomt bij een nietszeggend kantoortje op de Bahama’s.

Noemenswaardig is dat grote vooraanstaande asset managers inmiddels ook in het duister tasten over het Chinese economische vraagstuk. Veilige havens bestaan niet meer. China heeft zeker zijn impact op de mondiale economie, maar dat moet in negatieve zin niet worden overdreven. Het enorme land zit middenin een transitiefase en dat brengt de nodige volatiliteit met zich mee. Het grote voordeel daarbij is dat er op termijn een nieuwe middenklasse met veel koopkracht ontstaat.

Ik zie in Zwitserland meer fluitende Chinezen door de straat lopen dan Nederlanders, dat zegt genoeg. Dat China in verloop van tijd niet langer de grootste werkplaats ter wereld is biedt juist andere landen weer veel mogelijkheden. Ik zie de huidige ontwikkelingen derhalve niet zo somber in.

VS

De economie van de VS is in mijn ogen nog steeds leidend. Toeval of niet, maar deze economie ontwikkelt zich steeds beter en zal de bull markt zéér waarschijnlijk van nieuwe impulsen voorzien. Met name de small en mid-caps zullen de Amerikaanse aandelenmarkt gaan dragen omdat deze minder afhankelijk zijn van de relatief sterke dollar. Uiteindelijk zal dit de grotere Amerikaanse bedrijven ook ten goede komen.

Afgelopen week heeft u kunnen ervaren dat de Fed de aandelenmarkten niet zal pijnigen, zoals ik al vaker heb betoogd. Dat neemt niet weg dat u steeds selectiever moet worden in uw aandelenkeuzes. Hoe verder de bull markt reikt, hoe groter de ‘margin of safety’ moet zijn. Indexbeleggers zullen vroeg of laat geknipt en geschoren worden.

Bull markt

De huidige bull markt leeft nog steeds ondanks het ongefundeerde gekrakeel van veel doemdenkers en lijnentrekkers. Zo lang de tienjaars rente niet boven de drie procent kruipt, blijft de aandelensector attractief, waarbij de CIS regio (Commonwealth of Independent States: de voormalige lidstaten van de Sovjet-Unie zonder de Baltische staten) en Europa onze voorkeur genieten. De aandelensector in het algemeen bevindt zich door de extreem lage rente al vele jaren in een uitzonderlijke positie, hetgeen nog steeds niet terug te vinden is in extreem hoge waarderingen. Een mogelijke minimale renteverhoging verandert hier niets aan.

Wanneer de bullmarkt eindigt weet niemand. Het heeft ook geen enkele zin u daarin te verdiepen. Het is wel verstandig om u als aandelenbelegger terughoudend en selectief op te stellen in het huidige tijdsgewricht.

Rest mij u een goed weekend te wensen.


Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij een positie in Google en geen positie in andere bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.