De val van Koning Arthur

1 Connectie

Relaties

Arthur Paes
11 Bijdragen

Nieuwe Revu publiceert vandaag een onthullend artikel over de Limburgse vastgoedmiljonair, aka koning van Somey, Arthur Paes. Hij wordt in Ghana beschuldigd van ontucht met een minderjarig meisje.

Maandenlang heeft hij geprobeerd het Nieuwe Revu-artikel over hem tegen te houden. Telkens weer kwam Arthur Paes met nieuwe 'bewijzen' op de proppen die moesten aantonen dat hij helemaal niet het onderwerp was van een justitieel onderzoek, maar dat hij juist het slachtoffer is van een grand scheme, een complot.  Een rancuneuze ontslagen medewerker van zijn hotel nabij de Ghanese hoofdstad Accra zou een hetze tegen hem voeren om hem zakelijk te beschadigen en daarbij een meisje hebben overgehaald aangifte te doen wegens sexueel misbruik. 

 
Maar de stroom berichten over de ontucht waarvan Arthur Paes in Ghana werd beticht zwol sterker aan dan een modderstroom in de zomer van 2012 en Nieuwe Revu zegt nog steeds het beloofde alomvattende bewijs dat zijn onschuld zou moeten bewijzen niet te hebben ontvangen. Deze week komt het weekblad met een onthullende reconstructie van het kindermisbruik waarvan de vastgoedondernemer wordt beschuldigd. 
 
Bericht in The Finder News
 
 
 
Ook Follow the Money heeft de afgelopen weken verschillende keren bericht over de bizarre aspecten die rond de zaak van de bekende Nederlandse miljonair spelen. Paes reageerde daar fel op en dreigde FTM 'kapot' te maken als het bericht niet werd verwijderd. Kamerlid Tofi Dibi stelde onlangs kamervragen over de zaak in het kader van de Nederlandse aanpak van kindersekstoerisme. 
 
Vader-dochterrelatie
Het artikel van journalisten Sanne Terlingen en Wouter Laumans, die langer dan een jaar onderzoek hebben gedaan, gaat diep op de zaak van het meisje G. in. In haar aangifte (van 2010) tegen Paes stelt ze vanaf haar achtste regelmatig door Paes sexueel te zijn misbruikt. Ze noemt ook namen van andere meisjes. In verschillende gesprekken met de journalisten ontkent Paes dat en blijft hij aanvoeren dat de aangifte vals is. 'Ik had puur een vader-dochterrelatie met ze.' 
 
Paes noemt zichzelf 'koning van Somey'. Een Limburger als stamhoofd van een exotisch land is een dankbaar onderwerp voor tv-programma's en Paes is dan ook regelmatig te zien geweest in verschillende uitzendingen. Hij blijkt echter helemaal geen koning te zijn, maar een zogenaamde 'development chief'. Dat is een functie die in het leven is geroepen om rijke particulieren te verleiden om geld te steken in de ontwikkeling van de regio. Revu sprak met de echte chief van het gebied Somey, die zich beklaagt over de geringe bijdrage die Paes aan de ontwikkeling van zijn gebied heeft geleverd.
 
'Te ver gegaan'
Nieuwe Revu citeert ook een zakelijke relatie van Paes, Alhaji Abbas. Deze man, die van cocaïnesmokkel werd verdacht, zegt in het artikel dat hij op de hoogte was van Paes' misbruik, maar ervoor koos om loyaal te zijn. Hij beweert zelfs te hebben geregeld dat Paes niet gevangen werd gezet nadat hij eerder in deze zaak was aangeklaagd. Abbas zegt nu dat 'Paes te ver is gegaan'.  
 
Afgelopen vrijdag circuleerde er een schrijven op internet van het Ghanees openbaar ministerie, waarin de zedenpolitie opdracht krijgt Paes in hechtenis te nemen en het onderzoek te hervatten. Volgens Paes is het bevel vervalst, maar zowel tegenover FTM als Nieuwe Revu heeft de betrokken functionaris telefonisch bevestigd dat Paes wel degelijk zal worden aangeklaagd. 
 
In een interview met de Limburgse TV-zender L1 herhaalt Paes' advocaat Jan Thomassen dat het arrestatiebevel dat vrijdag in de openbaarheid kwam een vervalsing is en dat zijn cliënt van geen enkel strafbaar feit wordt verdacht. Maar dat lijkt niet juist te zijn: in dezelfde clip is ook openbaar ministerie medewerker Gertrude Aikins te horen die telefonisch bevestigt dat zij Paes wegens ontucht wil laten vervolgen. Advocaat Thomassen gaat daar niet op in en zegt dat zijn cliënt in Ghana vertoeft en zich daar vrij kan bewegen. 
 
In de publicitaire oorlog die is ontstaan, is Paes erin geslaagd een door hemzelf uitgegeven persbericht als artikel door persbureau ANP te laten publiceren. Het bericht werd in ongewijzigde vorm door verschillende media overgenomen. Ook op zijn eigen site ArthurPaes.com spreekt Paes de beschuldigingen tegen en heeft hij berichten van andere Ghanese publicaties geplaatst die zijn versie van de kwestie staven. 
 
Intussen probeert Paes ook zijn Wikipedia-profiel te veranderen.  Met dreigementen en juridische intimidatiemethoden sommeert  hij de schrijver zelfs het gehele topic "Arthur Paes" te verwijderen van de internetencyclopedie. De schrijver van het artikel beklaagt zich erover dat Paes cs steeds de zinsnedes over de kwestie van zijn pagina verwijdert. 
 
 
 
 
Nieuwe Revu (2012/29) ligt vanaf woensdag in de winkel en is ook via internet te bestellen