Nieuwe verzekeraar GoedGenoeg springt in ZZP-gat

5 Connecties

Relaties

GoedGenoeg ZZP Myler Numa Group

Organisaties

Achmea
1 Bijdrage

Zelfstandigen Zonder Personeel kunnen zich met de speciale modules "Dood gaan", "Ernstig Ziek Worden" en "Ongeval Krijgen" eindelijk fatsoenlijk verzekeren.

Vanaf vandaag kunnen  zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zich  verzekeren tegen ziekte, ongevallen en overlijden bij de nieuwe verzekeraar GoedGenoeg. Samen met de leden van de zzp-community Myler heeft Achmea deze verzekeraar ontwikkeld. GoedGenoeg  richt zich uitsluitend op zzp’ers. Zij kunnen hun verzekering zelf samenstellen door de modules “Ernstig Ziek Worden”, “Ongeval Krijgen” en “Dood Gaan” apart af te sluiten of met elkaar te combineren. De premie is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde. In Nederland is tweederde van de ruim 1,1 miljoen zzp’ers niet verzekerd als zij ziek worden of een ongeluk krijgen.

Stukje transparantie
GoedGenoeg is duidelijk over wat wel en niet verzekerd is. Bij ernstige ziekte, ongeval en overlijden wordt het verzekerde bedrag in één keer uitgekeerd. Anders dan bij reguliere verzekeringen voor ziekte, overlijden of ongevallen kunnen zelfstandigen bij GoedGenoeg de hoogte en samenstelling van hun verzekeringspakket zelf bepalen. En de verzekeringen zijn per maand opzegbaar. Bij GoedGenoeg betalen verzekerden een  eenjarige risicopremie. Bij een eenjarige risicopremie wordt de premie jaarlijks aangepast, omdat de kans op overlijden of  een ernstige ziekte groter wordt naarmate de verzekerde ouder wordt. De zzp’er betaalt dus een premie die hoort bij het risico dat de ondernemer werkelijk loopt. Hierdoor is de premie aan het begin van de verzekering lager. De verzekeringen kunnen online worden aangevraagd en de polis wordt digitaal beheerd.


Hier de uitleg over GoedGenoeg in beeld: 

Jawel: voor en door zzp’ers
De ontwikkeling van GoedGenoeg is een co-creatie van zzp’ers en Achmea Innovatie. Zzp’ers  zijn ondernemers met specifieke behoeften als het gaat om risico’s afdekken. Zij weten wat zij wel en niet willen verzekeren. Ze willen hun verzekeringen daarom zo flexibel mogelijk houden en het dekkingsniveau aanpassen aan het risico dat ze willen afdekken. Dat is het fundament onder GoedGenoeg.
Bovendien is het businessmodel van GoedGenoeg vederlicht: er zijn 4 vaste medewerkers. De rest wordt op inhuurbasis gedaan door zzp’ers. Zo blijft GoedGenoeg flexibel, kostenefficient (wat is te merken aan de lage premies) en gefocused op haar klanten: de zzp’ers!

Myler?
Myler is een initiatief van Achmea Innovatie en Numa Group en is het eerste online zzp-platform dat directe bemiddelingsdiensten tegen lage tarieven aanbiedt voor hoogopgeleide zzp’ers die werkzaam zijn in de zakelijke dienstverlening en ICT. Inmiddels zijn meer dan 7.000 zzp’ers aangesloten. Het platform is transparant over de verdiensten, zodat er een optimale samenwerking tussen zelfstandig werkende professionals en bedrijven ontstaat. Ook kunnen zelfstandigen online netwerken en elkaar ontmoeten tijdens speciaal georganiseerde ZZP-cafe’s. Verder kunnen freelancers en opdrachtgevers bij Myler terecht voor allerlei informatie over veilig met elkaar samenwerken.

Bron: persbericht GoedGenoeg