Nina Storms - Vleeschdraager trekt enkele beslagen in.

Persbericht Eric Smit. Opheffing deel beslagen is een 'mooi begin'. Kort geding blijft gehandhaafd.

Amsterdam, 23 juli 2010
 
 
Nina Storms – heeft haar advocaat Paul Russell de opdracht gegeven om een deel van de beslagen op de bezittingen van Eric Smit op te heffen. Het beslag op Smits royalties van zijn boek Nina, de onweerstaanbare opkomst van een powerlady blijft gehandhaafd. 
 
Smit is blij dat Storms – Vleeschdraager klaarblijkelijk heeft ingezien dat de beslagleggingen op zijn minst disproportioneel zijn. Smit: ‘Dit is een mooi begin. Nina Storms maakt een terugtrekkende beweging in de wetenschap dat ze veel te ver is gegaan met haar kwaadaardige beslagleggingen. Maar ik kan vanzelfsprekend geen genoegen nemen met wat voor beslag dan ook. Nina Storms handhaaft doelbewust het beslag op mijn belangrijkste bron van inkomsten. Hieruit blijkt eens te meer dat het Nina Storms te doen is om mij in mijn pogingen om in mijn levensonderhoud te voorzien, dwars te zitten. Dat is onacceptabel. Het kort geding dat volgende week donderdag om 11.00 uur in de Utrechtse rechtbank op de rol staat, blijft dan ook gehandhaafd’.
 
‘Het is ook volstrekt helder dat de beslagen onrechtmatig waren en zijn. En daarmee bedoel ik alle beslagen. Het is Nina Storms in werkelijkheid nooit te doen geweest om een mogelijke toekomstige vordering zeker te stellen. Nina Storms laat blijken vooral mijn gezin angst aan te willen jagen en mij als journalist het zwijgen op te willen leggen. Dat laatste blijkt overduidelijk uit de woorden van haar advocaat Paul Russell. Die schreef op 19 juli wat de werkelijke reden was voor de beslagleggingen. Namelijk dat zijn cliënte Nina Storms ‘zich slechts genoodzaakt ziet een halt toe te roepen aan het maar door en doorgaan van het (telkens met inschakelen van (eigen) media) “stalken” door uw cliënt van cliënte. Cliënte acht daarbij weinig journalistieke insteek aanwezig’. 
 
‘Afgezien van de misplaatste term ‘stalken', is deze reden – het monddood maken van een journalist - oneigenlijk en een gerede grond om ook het laatste beslag op te laten heffen’.