Strijd om ranking concurrentiekracht

2 Connecties

Relaties

Zwitserland WEF

Nederland staat op de 11e plaats in het Competitiveness-onderzoek van de Zwitserse business school IMD. Maar volgens het World Economic Forum staat ons land op de 7e plaats.

Vandaag, donderdag 31 mei, verscheen de World Competitiveness Yearbook (WCY) voor het jaar 2012. Let wel: die van de Zwitserse business school IMD, niet te verwarren met die van het World Economic Forum (WEF). Er zijn nogal wat verschillen tussen de twee. 
 
Volgens het IMD-onderzoek heeft de concurrentiekracht van de VS nog steeds een doorslaggevende rol in de wereldeconomie. Het land staat terecht in de top 3: 'Geen economie ter wereld heeft zo'n sterk 'pull effect' als de Amerikaanse,' aldus de IMD-onderzoekers. Europa ontbeert die kracht: het kampt met bezuinigingen en gefragmenteerd politiek leiderschap. En de opkomende landen dan? Die zijn nog steeds 'werk in uitvoering.' In de WEF-ranking daarentegen is de VS de afgelopen jaren juist gedaald. In de laatste stond het op de vijfde plaats.
 
Uit het onderzoek blijkt ook dat de globalisering onder druk staat. Het IMD constateert dat economisch nationalisme en protectionisme door de recessie weer opleven, zowel in de ontwikkelde als opkomende economieën.
 
Nederland doet het redelijk in deze ranking: het steeg van een 14e plaats in 2011 naar een 11e nu. In Europa doen Zwitserland, Duitsland, Noorwegen en Zweden het beter. Finland, de ster van het WEF, moet het bij IMD daarentegen doen met een schamele 17e plaats. 
 
Zoek de verschillen (klik voor vergroting)
 
De ranking van IMD
 
 
 
 
 De ranking van WEF
 
 
 
Subjectief
De ranking van IMD wijkt duidelijk af van de World Competitiveness Index van het WEF. Nederland stond daarin op de 7e plaats. De verklaring daarvoor ligt in de methode. Het onderzoek van het WEF is veel uitgebreider en strekt zich uit over verschillende economische factoren. Het probeert zoveel mogelijk zaken te objectiveren en is voor een belangrijk deel gebaseerd op kwantitatieve gegevens.
 
IMD hanteert een andere methode: het onderzoek is gebaseerd op een enquete onder 4200 internationale managers, die waarschijnlijk voor een aanzienlijk deel bestaan uit IMD-alumni. Door het subjectieve karakter van deze methode heeft het IMD-onderzoek meer het karakter van een thermometer en dat van WEF dat van een scorekaart.