Nobelprijswinnaar bekritiseert Wellink’s Bazel akkoord

2 Connecties

Relaties

Bazel

Personen

Nout Wellink

Nu blijkt dat de leningen aan de PIIGS een groot risico op wanbetaling met zich meedragen ontstaat er kritiek op het Bazel akkoord waarin het lenen aan overheden wordt aangemoedigd.

 "One enormous weakness is that European banks are encouraged to load up on sovereign debt without pricing in the appropriate risk penalty," zei Nobelprijswinnaar Roger Myerson tegen Reuters. "It creates the wrong incentives for governments and banks." Banken hoeven onder het Bazelakkoord, waarin de solvabiliteitsrichtlijnen voor banken zijn gecodificeerd, overheidsleningen niet mee te tellen in de risico gewogen activa (RGA), de leningen waartegen kapitaal in reserve moet worden gehouden.  

 

Banken die uitbundig hebben geleend aan Griekenland en de andere PIIGS zitten nu met onvoldoende kapitaal om de te verwachte verliezen te compenseren. Deutsche Bank CEO Josef Ackermann zei op een conferentie van de Duitse krant Handelsblatt dat het een open geheim was dat verschillende Europese banken niet genoeg kapitaal hebben om een herwaardering van Europese staatsobligaties te overleven. Onder het Bazel-akkoord wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een lening aan de VS of een lening aan Griekenland, in beide gevallen wordt de lening niet meegerekend bij het bepalen van de RGA. "This looks like the entire problem of the euro zone," zegt Myerson. 
 
In het door Nout Wellink gesmede Bazel 3 akkoord wordt er nog steeds niets gedaan aan dit probleem, ook in Bazel 3 worden staatsleningen als risicoloos bestempeld. Dit is overduidelijk niet het geval nu er moet worden afgeschreven op Griekse staatsleningen. Wellink erkent dit probleem in zijn boek Wellink aan het woord, maar hoopt dat de nieuwe regels m.b.t. leverage (het hefboomeffect, de amplificatie van winst of verlies) zorgen voor een ‘backstop in het systeem’. In het nieuwe akkoord mag een bank nooit meer dan 33 keer haar kapitaal uitlenen ongeacht de hoeveelheid RGA. Deze regel zal echter pas in 2019 worden geïmplementeerd. Bovendien is het nog maar de vraag of financiële innovatie de nieuwe regels niet al heeft achterhaald. Satyajit Das, die een 4700 pagina tellend standaardwerk over derivaten schreef, beschrijft hoe hij alternatieve vormen van leverage kan inbouwen in complexe financiële producten zonder dat traditionele metingen van leverage, die zich richten op de hoeveelheid geleend geld, dit kunnen detecteren.