Nog even over je hypotheek aflossen met je pensioen

1 Connectie

Werkvelden

Economie
6 Bijdragen

Na menig tegenstander van het Fransman-plan onschadelijk te hebben gemaakt doemen er nog twee uitdagers op. Huiscolumnist Robin Fransman legt aan deze ongelovigen nog maar eens uit waarom je hypotheek aflossen met je pensioen een goed idee is.

Denk je dat je alles hebt gehad, ben je er toch nog een paar vergeten. Vorige keer dacht ik dat ik alle argumenten tegen met je pensioen je hypotheek aflossen wel zo een beetje besproken had, maar ik ben er toch nog twee vergeten.

Onhaalbaar en oneerlijk?

Leo Witkamp, directeur van PNO Media Pensioen Diensten riep in een column dat het allemaal niet kon, “onhaalbaar en oneerlijk”, vanwege de systematiek van de doorsneepremie. De premies zouden omhoog gaan, en daarmee zou het leiden tot herverdeling van kopers naar huurders en van oud naar jong. Sorry Leo, dat risico bestaat inderdaad, maar dat risico wordt overschat en je kan er dus wat aan doen. Zoals ik al aangaf in mijn vorige column, door 45+ers toe te staan met hun pensioenkapitaal de hypotheek af te lossen stijgen de dekkingsgraden. En als de dekkingsgraden hoog genoeg zijn, dan mogen en kunnen de premies omlaag. Eerst vervallen de opslagen voor herstel en indexatie en daarna mogen ze zelfs nog lager. Kijk hier hoe DNB dat uitlegt. Vraag is wel of 45+ers er inderdaad voor kiezen om een deel van hun pensioen in te zetten om hun schuld te verlagen. Ik denk van wel. Kijk, je kan kiezen om je pensioenkapitaal in het pensioenfonds te laten zitten. Dan weet je niet welk rendement je haalt, je indexatie op lange termijn is onzeker en wellicht het belangrijkste, je staat zelf niet aan het stuur. Als je met je pensioenkapitaal je hypotheek aflost, krijg je een gegarandeerd rendement. Dat rendement is gelijk aan je netto hypotheekrente. Voor een 45 jarige zal dat gemiddeld nu zo een 3 procent zijn. Maar de hypotheekrenteaftrek gaat dalen tot maximaal 38% in 2028 en na 30 jaar vervalt bij iedereen de hypotheekrenteaftrek. Het gegarandeerde rendement gaat dan ook richting de 5% met de huidige rentestanden. Ook voor 50 en 60 plussers is het dus interessant om een deel van de pensioenaanspraken in te ruilen voor een lagere hypotheekschuld en de bijbehorende lagere woonlasten. Het biedt namelijk iets wat pensioenfondsen niet kunnen; zekerheid.

Duur wonen?

De tweede weerstand die ik ben vergeten is het mogelijke effect op de huizenprijzen. Hans de Geus wees me daar onder andere op. Als mensen dit gaan gebruiken om steeds duurdere woningen te kopen dan kan er inderdaad een prijsopdrijvend effect ontstaan. Dat is niet de bedoeling want dan gaan de schulden weer stijgen en wordt het voor nieuwe toetreders weer moeilijk om in te stappen en gaan we terug naar de huidige situatie. Bij hypotheekverstrekking aan mensen die pensioenkapitaal in hun eigen huis hebben zitten en willen verhuizen moet je dus de maximale LTV daarop aanpassen. Omdat dit kadastraal wordt vastgelegd is het voor hypotheekverstrekkers makkelijk om dit in hun processen mee te nemen. Tenslotte deed de FNV gisteren ook nog een duit in het zakje. Mensen met onderwaarde zouden hun pensioenvermogen als onderpand moeten kunnen gebruiken. Ze kunnen dan makkelijker verhuizen en een nieuw huis kopen. Dat heeft wellicht een positief effect op de doorstroming op de woningmarkt. Maar het reduceert niet de private schulden, maakt banken en pensioenfondsen niet veiliger, en het zorgt niet voor meer koopkracht. Het houdt huishoudens illiquide, terwijl het de solvabiliteit niet verbetert. Om precies de effecten uit te rekenen heb je alle detail gegevens van alle pensioenfondsen nodig en moet je natuurlijk een inschatting maken van hoeveel mensen er inderdaad gebruik van gaan maken. Daarvoor moeten we wachten op de verkenning van het kabinet. Die komt komende lente. Wellicht handig om daar even op te wachten.