Noordwijkse bedrijvendokter naait bejaarden een oor aan [Update]

De Noordwijkse bedrijvendokter Karel Steup was ooit investeerder bij onder meer Waterland Private Equity, maar 2015 vangt aan met een strafzaak vanwege het wegsluizen van 400 duizend euro van een verzorgingsflat. Waterland-investeerder Rob Thielen: 'Het is geen man die ik zou aanbevelen.'

De bedrijvendokter Karel Steup uit Noordwijk wist vorige eeuw binnen te komen bij het private equity-fonds Waterland en was in ieder geval op papier betrokken bij Bernd Schneider’s succesverhaal van de Vacu Vin. Maar anno 2015 regent het beslagleggingen en woensdag mag hij zich verantwoorden voor de strafrechter.

Heimelijke lening

De in het voormalig Brits Borneo geboren en in een duinvilla in Noordwijk woonachtige bedrijvendokter, staat woensdag in Den Haag terecht voor het onrechtmatig overboeken van een bedrag van 400 duizend euro afkomstig van de verzorgingsflat Waalsdorp. Een rechter heeft zich daar in september 2013 al in een civiele procedure over uitgesproken. Dat vonnis biedt een aardig inzicht in de werkwijze van Steup, die in januari 2009 bestuurder is geworden van de Stichting Katholieke Verzorgingsflat Waalsdorp waaronder ook de Vereniging van Eigenaren (VvE) valt.

‘Deze gegevens heeft bij echter na frequent aandringen niet aan de accountant noch aan de RvT ter beschikking gesteld'

Blijkens het vonnis heeft bestuurder Steup op 10 juni 2011 een bedrag van 400 duizend euro van de rekening van de VvE overgemaakt naar zijn eigen onderneming FKS Management Services. Steup, die blijkens het handelsregister 10 dagen later 100 procent aandeelhouder werd in het ICT-bedrijf ITSP, heeft de eigenaren van de VvE niet op de hoogte gesteld. De Raad van Toezicht evenmin. Steup, die de administratie voerde van de VvE en de stichting, kwam in de problemen toen de accountant alle stukken opvroeg voor het opmaken van de jaarrekening 2011. ‘Deze gegevens heeft bij echter na frequent aandringen niet aan de accountant noch aan de RvT ter beschikking gesteld,’ zo valt in het vonnis te lezen. Steup wilde accountantskosten besparen door de jaarrekening 2011, 2012 en 2013 in één gezamenlijke jaarrekening op te laten maken. Dat zou een boekhoudkundig novum betekenen, maar zoveel tijd was hem niet gegund. In 2013 hamerde de Raad van Toezicht om de jaarrekening van 2011 af te ronden, maar hij verklaarde ziek te zijn. De belastende stukken – inclusief de heimelijke overboeking – kwamen op 23 april 2013 eindelijk ter tafel. Precies op de dag dat hij zijn ontslag als bestuurder van de stichting indiende. Twee dagen later liet de stichting beslag leggen op de aandelen en bankrekening van FKS. Ondanks een mondelinge toezegging over terugbetaling bleef dat uit. In september 2013 vonniste de rechter dat Steup de 400 duizend euro, inmiddels met rente 460 duizend euro, moest terugbetalen. Niet alleen deurwaarders, maar ook de officier van justitie is zich met de Noordwijkse bedrijvendokter gaan bemoeien. Woensdag moet hij zich voor de meervoudige strafkamer verantwoorden over de tonnen – in de dagvaarding wordt zelfs een bedrag van 571 duizend euro vermeld - die hij zich wederrechtelijk zou hebben toegeëigend.

Oor aan naaien

Het curriculum vitae van de bedrijvendokter bevat meer krassen. Uit een vonnis van vorig jaar juni blijkt dat Steup zijn noodlijdende klant Dirmar, een Amsterdams bouwbedrijf dat ooit het nieuws haalde vanwege de opslag van het neergestorte Turkish Airlines-toestel, een oor heeft aangenaaid. Het bedrijf Dirmar riep in 2008 de hulp in van FKS Management Services. Dirmar kampte met ernstige liquiditeitsproblemen vanwege belastingschulden en een kredietopzegging door Rabobank. Adviseur Steup bood een uitweg in de vorm van een sale-leaseback constructie van Dirmar’s bedrijfspand in Amsterdam. Hij wist een vastgoed-cv Noordhuis Investments II CV te interesseren voor de aankoop ervan met de garantie dat Dirmar het pand terug zou huren voor 133 duizend euro per jaar. Met de verkoopopbrengst van 1,25 miljoen kon het bouwbedrijf dan mooi haar schulden aflossen. Het klinkt als een logische operatie, maar dat verandert zodra Steup laat weten (‘om de bezorgdheid weg te nemen bij de vastgoedbeleggers’) dat hij eerst zelf het pand via FKS koopt om het daarna pas over te laten gaan naar Noordhuis. FKS sluit volgens afspraak op 23 april 2009 een koopovereenkomst. Prijs: 1,25 miljoen inclusief 20 duizend voor crisismanagementvergoeding. Maar wat hij niet vermeldt, is dat hij een dag eerder al een koopovereenkomst met Noordhuis heeft afgesloten tot verkoop ervan à 1,53 miljoen. Oftewel, een transactiewinst van 260 duizend euro die de bedrijvendokter in eigen zak steekt. Het is een klassiek ABC-tje waar Dirmar pas in 2013 achter zou komen. De Raad van Toezicht stapt naar de rechter.

Het is een klassiek ABC-tje waar Dirmar pas in 2013 achter zou komen

De rechtbank is van oordeel dat Steup en FKS open kaart hadden moeten spelen en Dirmar in de gelegenheid had moeten stellen rechtstreeks aan Noordhuis te verkopen. Steup heeft volgens de civiele rechter gehandeld ‘in strijd met hun opdracht en in strijd met de zorg die een goed opdrachtnemer in acht dient te nemen.’ Steup moet de winst terugbetalen. Zijn managementvergoedingen mag hij echter houden, omdat ‘niet gebleken is dat zij in de uitvoering daarvan tekort zijn geschoten.’ Desondanks staat ook daar nog een rekening open van 188 duizend euro plus wettelijke rente en alle proceskosten.

Update: Vroegtijdig congé bij Waterland Private Equity

Karel Steup werd in 2004 aangetrokken door Waterland Private Equity en mocht zich gaan richten op bedrijven met een omzet van minimaal 10 miljoen euro. De in Londen woonachtige investeerder Rob Thielen van Waterland zegt in een telefonische reactie tegen Follow The Money dat Karel Steup maar een paar maanden gewerkt heeft bij de private equity-fonds. ‘Hij heeft ook geen deals voor ons gedaan. Hij is binnengekomen via een headhunter, maar na een paar maanden kwamen we erachter dat hij onregelmatigheden in zijn privé had verzwegen. De details weet ik niet meer, maar het was een ontslag om iets frauduleus. Dat bleek hij niet op zijn cv vermeld te hebben. We hebben de arbeidsovereenkomst toen ontbonden en dat heeft hij vergeefs nog aangevochten. Het is geen man die ik zou aanbevelen.’   

Karel Steup was niet bereikbaar voor commentaar

Lees verder Inklappen