Het Slotervaartziekenhuis raakte begin 2013 de speelbal van ruzieënde aandeelhouders en staat daarmee symbool voor de meer dubieuze kanten van marktwerking in de zorg. Inmiddels is de oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak het ziekenhuis volgens de rechter 1,7 miljoen euro schuldig en zit zij in Turkije. Lees meer

Multimiljonair Jan Schram uit Beverwijk en zijn beschermelinge zakenvrouw Aysel Erbudak kochten het in 2006 noodlijdende ziekenhuis, maar na Schram's overlijden in december 2012 blijkt de positie van Erbudak allesbehalve stabiel. Ze wordt geschorst na onenigheid met Achmea over het contract voor 2013 en belandt in een moddergevecht rond het ziekenhuis met Jan's broer Lex Schram en diens zoons Pim en Rob. Erbudak wordt met een dubieuze aandelenemissie buitenspel gezet waarbij Erbudak en haar kinderen - die aandelen houden in BV's boven het ziekenhuis - feitelijk worden onteigend. De Amsterdamse Ondernemingskamer doet onderzoek naar wanbeleid bij het moederbedrijf van het Slotervaart dat instemde met de aandelentransactie. Inmiddels is het ziekenhuis door zorgondernemer Loek Winter overgenomen, maar de rechtmatigheid van die overname en de daaraan voorafgaande aandelenemissie wordt nog betwist door de kinderen van Erbudak.

Uiteindelijk wint Winter de slag. Maar voor het ziekenhuis mag het niet baten. Op 25 oktober 2018 wordt het MC Slotervaart failliet verklaard.

 

37 artikelen

Notaris op vingers getikt in zaak Slotervaart

Notaris Niek Zaman handelde volgens de tuchtrechter in strijd met zijn notariële beroepsregels toen hij de aandelenuitgifte goedkeurde waarmee het Slotervaartziekenhuis van eigenaar wisselde in 2013. Hij krijgt een waarschuwing.

Een nieuwe uitspraak in het immer groeiende dossier Slotervaartziekenhuis. Ditmaal een berisping van notaris Niek Zaman, voor de wijze waarop onder zijn verantwoordelijkheid de aandelen werden uitgegeven waarmee het belang van de familie Erbudak in het ziekenhuis indirect tot vrijwel niets verwaterde. In maart van 2013 ging het eigendom van het ziekenhuis op die manier over naar de familie van overleden mede-eigenaar Jan Schram. Zo werd het de andere aandeelhouders - de kinderen van ontslagen directrice Aysel Erbudak - onmogelijk gemaakt om een meerderheidsbelang in het ziekenhuis te verwerven, terwijl zij formeel de aandelen van Schram hadden moeten kunnen kopen. De kwestie vormde de basis voor het inmiddels nog steeds voortdurende juridische gevecht rond het Slotervaartziekenhuis.

Partijdig

Niek Zaman, hoogleraar notarieel recht en partner bij accountant Loyens & Loeff, was de huisnotaris van de familie Schram. Hij had de belangen van wijlen Jan Schram behartigd en kende de ins en outs van diens belang in het Slotervaartziekenhuis. Toen de nabestaanden van Schram als bestuurders van de BV's boven het Slotervaart naar manieren zochten om Aysel Erbudak en haar familie buiten het ziekenhuis te houden adviseerde Zaman hen daarbij. In het onderzoeksrapport dat Willem Jan van Andel in opdracht van de Ondernemingskamer over de kwestie schreef, stelde de onderzoeker dat de notaris daarbij zijn boekje te buiten was gegaan. Zaman had de emissie bedacht om de bestaande situatie - die Jan Schram zelf bij hem had laten vastleggen - 'recht te zetten'. Volgens Van Andel was het niet aan de notaris om op eigen houtje de wensen van de overleden Schram te passeren in het belang van een aantal tekortgedane erfgenamen. Dat beaamt de rechter nu door de klacht van de familie Erbudak gegrond te verklaren. Notaris Zaman heeft partijdig geadviseerd over de aandelenuitgifte en handelde daarmee volgens de rechter 'niet als een zorgvuldig en onafhankelijk notaris.' De straf: een waarschuwing.

Hoger beroep

Aysel Erbudak zegt blij te zijn met de erkenning van de rechter dat de belangen van haar familie ten onrechte niet werden behartigd, maar gaat toch in hoger beroep. 'De rechter neemt ten onrechte aan dat Zaman instemming had van alle gremia, zoals dat volgens de regels hoort te gaan. Maar die had hij niet.' Ter ondersteuning van die bewering toont ze een brief waarin de Ondernemingsraad van het Slotervaart aangeeft niet te zijn geraadpleegd over de aandelenuitgifte, maar het nieuws uit te media te hebben moeten vernemen. Erbudak: 'Nu komt Zaman er vanaf met een waarschuwing. Dat vinden wij niet voldoende, gezien de ernst van de zaak.'
'Nu komt Zaman er vanaf met een waarschuwing. Dat vinden wij niet voldoende'
Parallel aan de klacht tegen de notaris lopen nog een aantal andere zaken. De Ondernemingskamer moet nog uitspraak doen over de vraag of er sprake van wanbeleid was in de bedrijven boven het Slotervaart ten tijde van de aandelenuitgifte, Aysel Erbudak gaat in hoger beroep tegen het besluit van de rechter dat zij 1,7 miljoen terug moet betalen aan het Slotervaart en tot slot vecht de familie Erbudak nog steeds de aandelenuitgifte zelf aan. In die laatste zaak proberen zij de aandelenemissie te laten vernietigen, waarmee ook de verkoop van het ziekenhuis aan Loek Winter opnieuw ter discussie zou kunnen komen te staan.