NRC-directie beschuldigd van wanbeleid en misleiding

3 Connecties

Onderwerpen

Directie Wanbeleid

Organisaties

NRC

De onrust bij NRC Media houdt aan. De Ondernemingsraad beschuldigt nu de NRC-directie van wanbeleid en misleiding. Aanleiding: de superdividend-uitkering van 12,5 miljoen.

"De directie stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het opgebouwde resultaat over 2011 ten bedrage van 4.697.000 euro uit te keren als dividend van in totaal 12.500.000 euro aan de aandeelhouders," aldus het NRC-jaarverslag 2011. Het leidde vorig jaar tijdens de bekendmaking ervan al tot een storm aan kritiek met als climax een column  van Geert Mak die ‘zijn’ krant, inclusief de private-equity eigenaren en hoofdredacteur Peter Vandermeersch, tot op het bot fileerde. Hubert Smeets, voorzitter van de Ondernemingsraad (OR), kon ook geen begrip opbrengen voor de uitkering van het superdividend. "We hebben in 2011 van tientallen collega's afscheid moeten nemen, de werkdruk is aanzienlijk verhoogd en dan gebeurt dit,” vertelde Smeets destijds aan FTM. Hij plaatste ook vraagtekens op bedrijfseconomisch gebied. “Wij vragen ons af of deze dividenduitkering bedrijfseconomisch verstandig is. De liquiditeit daalt, evenals de solvabiliteit en dat in een tijd dat oplages en inkomsten uit advertenties onder druk staan." Smeets kondigde een onderzoek aan.

Beschuldiging van wanbeleid en misleiding
Het onderzoek kwam er. De Telegraaf meldde woensdagochtend dat de Ondernemingsraad de NRC-directie beschuldigt van wanbeleid en misleiding. De OR zal vandaag formeel aankondigen dat ze het dividend gaat terugvorderen bij de aandeelhouders Egeria (91%) en Derk Sauer (9%). Uit het onderzoek van de OR zou blijken dat de directie de raad van commissarissen en de accountant heeft misleid bij de winstuitkering van 12,5 miljoen euro, oftewel: ruim 2,5 keer de winst over 2011. De Ondernemingsraad stapt volgens De Telegraaf mogelijk naar de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof. NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch is tevens bestuurder van drie NRC-vennootschappen, zoals ondernemer/schilder/columnist Erik de Vlieger recentelijk op deze website opmerkte. Vandermeersch stelde zich tot dusver steeds achter het standpunt van de directie.

 

Excuusbrief
De NRC-directie heeft inmiddels erkend dat er fouten zijn gemaakt bij het uitkeren van het dividend. Dat blijkt uit een brief die in handen is van nu.nl. De directie schrijft dat een voorschot op het dividend begin 2012 "procedureel niet geheel juist is verlopen en onvoldoende werd gedocumenteerd." Er zou onder ander een verschil van interpretatie zijn met betrekking tot het begrip 'eigen vermogen'.