NRC weer in ban van private equity trucs

1 Connectie

Organisaties

NRC
0 Bijdragen

OR en redactieraad NRC nemen superdividend van investeerders Egeria en Sauer onder schot. OR verzoekt RvC om buitenproportionele uitkering terug te draaien.

In de allerlaatste alinea van het jaarverslag van NRC Media Holding B.V. staat deze kreupele volzin: "De directie stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het opgebouwde resultaat over 2011 ten bedrage van 4.697.000 euro uit te keren als dividend van in totaal 12.500.000 euro aan de aandeelhouders." In andere woorden: NRC Media, uitgever van NRC Handelsblad en nrc.next, zal 266 procent van de nettowinst over 2011 aan zijn aandeelhouders, investeringsmaatschappij Egeria en mediamiljonair Derk Sauer, uitkeren.

"Geen enkel voordeel"

Dit gegeven baarde de afgelopen weken grote onrust binnen NRC Media en met name op de redactie van NRC Handelsblad. "We zijn geschokt en verbolgen over de dividenduitkering", laat Philip de Witt Wijnen, lid van de redactieraad weten. "We zouden het al vreemd gevonden hebben als de hele winst zou zijn uitgekeerd, laat staan meer dan het dubbele. Het komt mij niet verstandig over, ik zie voor het bedrijf geen enkel voordeel van deze uitkering. Ik stel ook de morele vraag: kun je dit doen in tijden dat kranten het moeilijk hebben? Het draagvlak voor nieuwe maatregelen en bezuinigingen wordt hier in elk geval mee weggeslagen". "Er is onrust op de redactievloer en ook daar buiten", zegt Hubert Smeets, voorzitter van de ondernemingsraad van NRC Media. "Wij vragen ons af of deze dividenduitkering bedrijfseconomisch verstandig is. De liquiditeit daalt, evenals de solvabiliteit en dat in een tijd dat oplages en inkomsten uit advertenties onder druk staan."    

NRC, voor investeerders die de nuance zoeken

  Smeets zegt dat de OR de directie, Raad van Commissarissen en de aandeelhouders Egeria (91 procent) en Derk Sauer (9 procent) dringend heeft verzocht om het 'superdividend' terug te draaien. Niet alleen uit bedrijfseconomische overwegingen, ook om psychologische en maatschappelijke redenen. "We hebben in 2011 van tientallen collega's afscheid moeten nemen, de werkdruk is aanzienlijk verhoogd en dan gebeurt dit. Vergeet niet dat we met de Britse investeerder Apax al het nodige hebben meegemaakt. We vragen ons tenslotte af hoe we dit superdividend aan de aandeelhouders aan onze abonnees en lezers moeten uitleggen".

Externe adviseurs

Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van NRC en lid van de directie van NRC Media werd gevraagd hoe het onttrekken van miljoenen euros aan eigen vermogen zich laat rijmen met het gezamenlijk werken aan de continuïteit van het bedrijf. De uitleg van de Belg was allerminst bevredigend, zo blijkt uit een communiqué van de OR van vorige week. "Voor de directie is rendement een 'veel belangrijker criterium' dan de hoeveelheid geld die de aandeelhouders aan ons bedrijf onttrekken. De tekst, waarin de sommigen onder ons 'unfair' gedrag wordt verweten, spreekt voor zich. De ondernemingsraad betreurt het dat de directie het zover heeft laten komen. Dat had niet gehoeven." De OR heeft besloten om de hulp van onafhankelijke externe adviseurs in te roepen om zo tot een beter oordeel te komen, aldus Smeets.

Het private equity trucje

De essentie van het typische private equity trucje is eenvoudig uit te leggen. Dit type investeerders koopt met relatief veel geleend geld bedrijven op en zetten die schulden op de balans van het overgenomen bedrijf. Het bedrijf betaalt op die manier feitelijk zijn eigen overname. Vervolgens gaat het mes er in; reorganiseren, bezuinigen, omzet en marges oppompen en binnen drie tot vijf jaar doorverkopen. Investeren in de toekomst? Slechts bij hoge uitzondering. Bij NRC kennen ze het principe al uit de periode dat het Britse private equityfonds Apax in juni 2004 mediabedrijf PCM overnam en het concern 'leegroofde'. Anno 2012, twee jaar na de overname door Egeria en Sauer, lijkt hetzelfde scenario weer zich weer af te spelen. Hoewel de overname door Egeria conservatief werd gefinancierd - dit was een van de door het Apax-debacle ingegeven voorwaarden van de overname - wijzen de tekenen er weer op dat private equity sprinkhanen zich weer aan het bedrijf te goed doen. Dit keer zijn het geen anonieme Britse superkapitalisten, maar Nederlandse mannen met namen als Peter Visser - managing partner van egeria - en Derk Sauer. De laatste laat zich graag voorstaan op zijn sociale engagement.