NVM huizentreintje stoomt nog niet door

De kwartaalcijfers op de woningmarkt zijn opnieuw slecht. Reden voor de NVM om het kabinet op te roepen de verlaging van de overdrachtsbelasting te behouden.

‘Het slechtste kwartaal sinds het uitbreken van de kredietcrisis in het 3e kwartaal van 2008,’ zo beschrijft de NVM het afgelopen kwartaal in haar laatste woningmarktcijfers. Het aantal woningtransacties daalde met maar liefst 15 procent en de prijs met 5,8 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2011. Het aanbod aan koopwoningen groeit gestaag door, hoewel het aantal intrekkingen (woningen die uit de koopmarkt worden gehaald) hoger ligt dan ooit. FTM voorspelde dinsdag al dat de cijfers teleur zouden stellen. 
 
Woningaanbod
“Is er dit kwartaal dan alleen maar slecht nieuws te melden?” vraagt NVM voorzitter Ger Hukker. “Zeker niet, want uit NVM cijfers blijkt dat één op de vier zijn woning toch nog binnen drie maanden weet te verkopen.” Hukker vertelt er niet bij dat vier jaar geleden nog ongeveer de helft van de woningen binnen drie maanden werd verkocht. 
 
Grafiek 1: Woningaanbod naar aantal maanden te koop (Bron: NVM)

 
Ook Hukker kan niet altijd zijn optimistische makelaarspet op hebben. “Er staan mensen nu al drie of vier jaar te koop met een prijs van vóór de kredietcrisis en die prijs is gewoon achterhaald” zegt Hukker. “Als je blijft dromen van de prijs die ooit de buurman gehad heeft dan raak je niet verkocht.” De Vereniging Eigen Huis kan wel verklaren waarom deze groep mensen, die steeds omvangrijker wordt (zie grafiek), niet in prijs wil zakken. “Dat zijn mensen die moeten een bepaald bedrag voor hun huis hebben om die hypotheek die daarop rust te kunnen afbetalen,” zegt Hans Andre de la Porte van de Vereniging Eigen Huis. 
 
De prijzen passen zich langzaam aan omdat er een de facto prijsvloer is neergelegd door de banken, namelijk de uitstaande hypotheek. Met name in het goedkopere segment, waarin voormalig starters woning hebben, is men overgefinancierd, waardoor betaalbare woningen voor nieuwe starters nog steeds moeilijk te vinden zijn. 
 
Overdrachtsbelasting en de bouw
De overdrachtsbelasting, in een knap staaltje PR omgedoopt tot de ‘verhuisboete’, moet verlaagd blijven vindt de NVM. In een nieuw lobby offensief pleiten de makelaars voor ‘zo min mogelijk onrust veroorzakende maatregelen’. “Dat betekent de overdrachtsbelasting op het huidige percentage van 2 procent handhaven of extra verlagen,” aldus NVM-voorzitter Ger Hukker.
 
Economen pleitten ook veelal voor het afschaffen van de ‘verstorende’ overdrachtsbelasting. In plaats van een mobiliteitsbelasting moet er een bezitsbelasting komen op vastgoed. Dit bevordert de arbeidsmobiliteit zo is de gedachte. 
 
Er is veel kritiek te leveren op een eenmalige belasting bij de koop van een woning, maar het kent ook voordelen. Eén van de weinig opgemerkte elementen van het stelsel van overdrachtsbelasting is dat het een instrument was om bestaande koopwoningen relatief duurder te maken dan nieuwbouw woningen. Nieuwbouw was namelijk altijd al uitgesloten van de overdrachtsbelasting.
 
Door het verlagen van de overdrachtsbelasting is het aantal verkopen van nieuwbouwwoningen in rap tempo afgenomen. Het aantal woningtransacties in de bestaande bouw is met 17,5 procent gedaald, maar in de nieuwbouw met maar liefst 54,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het zou nu ruim 52 maanden duren voordat het hele aanbod aan nieuwbouwwoningen is verkocht. 
 
Grafiek 2: Aantal maanden aan woningaanbod bij bestaande bouw en nieuwbouw (Bron: Fundacijfers) 

 
Als men de effecten van de verlaging van de overdrachtsbelasting op de bouw meerekent kan het prijskaartje voor de belastingbetaler nog wel eens een stuk hoger uitvallen dan de vooralsnog geprognosticeerde €1,2 miljard.