Oekraïense tegoeden blijven in nevelen gehuld

De kapitaalvlucht van Oekraïense tegoeden blijft mistig. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem biedt de Tweede Kamer geen inzage in de details rondom de bevroren tegoeden in Nederland.

De exodus van Oekraïense tegoeden uit Nederland blijft in nevelen gehuld. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft zich gisteren in een brief aan de Tweede Kamer beroepen op een geheimhoudingsbepaling van de Sanctiewet 1977. Op basis daarvan zegt hij geen details te kunnen geven over welke Nederlandse financiële instellingen besmet-verklaarde Oekraïense tegoeden op de balans hadden staan en in welke mate die (op tijd) bevroren zijn. Hij kan ook niet ingaan op eventuele strafrechtelijke onderzoeken. De Minister van Financiën gaf eerder op televisie aan dat er in Nederland enkele honderden miljoenen zijn bevroren naar aanleiding van de in maart gepubliceerde EU-verordening om tegoeden te bevriezen van Oekraïense oligarchen. Dit om verder te voorkomen dat de plundering van de Oekraïense staatskas – volgens de huidige regeringsleider Arseni Jatsenjoek zou er onder zijn voorganger tientallen miljarden euro’s zijn weggevloeid – onomkeerbaar wordt. ‘Sinds het van kracht worden van deze sancties zijn ook in Nederland bezittingen bevroren. Financiële instellingen hebben deze bevriezingen bij DNB gemeld, inclusief de betrokkenheid bij hun dienstverlening van personen op de EU sanctielijst,’ schrijft Dijsselbloem in de Kamerbrief.

Testcase voor trustsector

De minister geeft ook aan dat De Nederlandsche Bank in haar communicatie met de financiële sector heeft gewezen op het hoog-risico karakter van de Oekraïne. Dit met het oog op de aangekondigde sancties. ‘Zodoende waren instellingen op grond van wetgeving tegen witwassen gehouden om ten aanzien van alle cliënten en transacties gerelateerd aan Oekraïne bijzondere zorgvuldigheid in acht te nemen en gespitst te zijn op een mogelijk ongebruikelijk karakter van transacties.’ Onder meer trustkantoren zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland. In de Kamerbrief wordt daar expliciet over gemeld dat het ‘wegsluizen van corruptiegelden’ daar ook onder valt én dat het mogelijk is dat niet-gemelde transacties door de sanctielijst alsnog als ongebruikelijk worden beschouwd. ‘Door plaatsing van een cliënt op de sanctielijst onderkent een financiële instelling dat een eerdere transactie ongebruikelijk is: dit betekent immers dat de cliënt is “geïdentificeerd [als verantwoordelijk] voor het verduisteren van Oekraïense overheidsmiddelen”. In hoeverre trustkantoren ook daadwerkelijk ‘bijzondere zorgvuldigheid’ in acht hebben genomen ten aanzien van Oekraïners, zal nog moeten blijken uit het jaaroverzicht 2013/2014 van FIU-Nederland. Het is vooralsnog een nogal onontgonnen terrein, want de gehele trustsector deed in 2012 slechts 38 meldingen van ongebruikelijke transacties bij het FIU. Deze meldingen waren afkomstig van zes trustkantoren. Het totaalaantal bedraagt 289 trustkantoren.

Kiev-Den Haag connectie

Het is evident dat Nederland de afgelopen jaren actief vermogende Oekraïners heeft geworven om te bankieren in Nederland. In artikelen op onder meer Follow The Money werd uitgediept waarom en hoe de Nederlandse ambassade belastingconcurrentie in de praktijk bracht. Zo bleek dat de ambassade in Kiev al twee jaar op rij vermogende Oekraïners op seminars instrueert hoe ze fiscaalvriendelijk hun geld van Cyprus naar Nederland kunnen verschepen. Een daarvan was de zoon van de voormalige Oekraïense president Viktor Janoekovitsj. Het bedrijf van zoonlief Alexander staat ingeschreven op de Alexanderlaan in Den Haag.   De faciliterende rol van Nederland staat donderdag weer op de agenda. Minister van Buitenlandse zaken Frans Timmermans en staatssecretaris Eric Wiebes mogen dan uitweiden over de rol van ambassade bij de voorlichting over het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat en de aantrekkingskracht daarvan op Russische en Oekraïense oligarchen.