OESO: veel krediet hindert economische groei en stimuleert ongelijkheid

3 Connecties

Onderwerpen

Too big to fail Financiële sector

Werkvelden

Banken

De expansie van de financiële sector is een rem op de economische groei en bevordert de ongelijkheid. De sector moet stevig beteugeld worden, zo stelt de OESO in een opmerkelijk rapport.

Banken en kredietverlening worden gezien als essentieel voor het functioneren van een economie. En terecht. Maar krediet is net zoiets 'als chocola'. Een beetje is lekker maar te veel ervan is slecht voor je. Althans, dat zegt de hoofdeconoom van de OESO Catherine Mann in een gesprek met Bloomberg naar aanleiding van de pas verschenen studie Finance and inclusive growth. In een begeleidend artikel stelt de OESO dat zij in het verleden 'beleidsfouten' heeft gemaakt ten aanzien van dit onderwerp. De adviesclub van rijke landen was namelijk voorstander van deregulering van de financiële sector. Maar nu niet meer dus, na een tweejarig onderzoek naar 50 jaar data uit de OESO-landen. De conclusies liegen er niet om. #1 De kredietverlening is de afgelopen 50 jaar drie keer zo snel gegroeid als de economie. #2 Groei van kredietverlening is in eerste instantie goed voor groei maar op langere termijn juist niet. Geld gaat vooral in vastgoed zitten in plaats van in de ontwikkeling van bijvoorbeeld innovatieve producten en diensten. #3 Kredietverlening aan huishoudens is een sterkere rem op groei dan kredietverlening aan bedrijven. Vooral voor hypotheekland Nederland is dat een interessante conclusie. #4 Groei van financiële sector bevordert ongelijkheid omdat vooral mensen met hogere inkomens toegang hebben tot krediet en zo meer kunnen profiteren dan anderen van investeringsmogelijkheden. #5 De financiële sector betaalt veel hogere salarissen voor functies die vergelijkbaar zijn met functies in andere sectoren – dat stimuleert ook ongelijkheid. Wat kunnen overheden daaraan doen? #1 Hoge kapitaalbuffers voor banken instellen. #2 Maatregelen treffen om impliciete subsidies voor too big to fail-banken af te bouwen. #3 Belastingherziening zodat het aantrekken van vreemd vermogen niet langer aantrekkelijker is dan het aantrekken van eigen vermogen (aandelen uitgeven). Zoals bekend is schuld fiscaal aantrekkelijk gemaakt door de rente aftrekbaar te maken. Dat leidt tot instabiliteit en minder groei. Deze laatste aanbeveling is interessant en in Nederland nog nauwelijks onderwerp van discussie, terwijl de impact van het fiscale beleid enorme invloed heeft. The Economist wijdde er laatste een voorpagina aan.