Olie als water

De bombardementen in Jemen misten hun uitwerking op de olieprijs niet. Die schoot ook: de lucht in. Maar of die hogere prijs zal standhouden, is bepaald niet zeker. Belegger Jan Dwarshuis legt uit waarom.

Luchtaanvallen van Saoedi-Arabië op Jemen zorgden gisteren voor onrust op de financiële markten. Door de luchtaanvallen groeit de vrees voor een verdere verspreiding van de onrust in het Midden-Oosten, waardoor de levering van olie verstoord kan worden. De strategische ligging van Jemen speelt hierbij zeker een cruciale rol. Daarnaast botert het al langer niet tussen de Amerikaanse President Obama en het Mutawakkilitische Koninkrijk. Obama bestempelt Jemen al wat langer als een rovershol. De reactie van de olieprijs op de oorlogsberichten laat zich eenvoudig raden; deze spoot omhoog. Maar hoe duurzaam is deze stijging van het zwarte goud?

Valuta oorlog

De mondiale beurzen zijn al enige tijd in de ban van de onmiskenbare valuta oorlog die er woedt. Aandelenkoersen reageren sneller op valutaverschuivingen en de zorgvuldig gekozen woorden van de centrale bankiers, dan op reële economische ontwikkelingen. Maar er is nog een belangrijke factor die een rol speelt en dat is zonder enige twijfel olie. De structureel gedaalde olieprijs zal u zeker niet ontgaan zijn. De koersval van de afgelopen maanden heeft oliehandelaren doen besluiten het zwarte spul op te slaan om te wachten op betere tijden. Het logische gevolg is dat de olietanks in 80 jaar nog niet zo vol hebben gezeten.

Wanhopig

Door deze ontwikkeling ontstaat er steeds meer ruimte op de oliemarkt. Bij tankopslag van olie gaat het in eerste instantie om de werkbare capaciteit. Daarnaast is er ruimte voor extra opslag. Maar ook het fenomeen ‘contango’ speelt een rol bij olieopslag. Contango is het verschil in olieprijs, dat ontstaat door bijvoorbeeld de opslagkosten. Slimme oliehubs proberen de reële ‘contango’ als het ware samen te persen. De werkcapaciteit beslaat normaal gesproken tussen de drie procent en vijf procent van de opslagcapaciteit. Door deze capaciteit te verkleinen naar een procent ontstaat pure winst voor de oliehub. Iedere kubieke centimeter aan opslag wordt wanhopig ingezet om olie op te slaan. Overigens opereert niet iedere oliehub op deze wijze, maar het geeft wel de gespannen situatie weer.

Olie in overvloed

Het Midden-Oosten heeft al vaker aangegeven de oliekraan niet dicht te draaien. Al eerder heb ik u gewezen op het hoe en waarom. Het is – ondanks de onrust in Jemen – niet geheel ondenkbaar dat de we het dieptepunt van de olieprijs nog niet gezien hebben. Wanneer de opslagcapaciteit immers volledig is ingezet, blijft  er weinig anders over dan olie op de markt te dumpen. Het is daarom niet zo gek om alvast uw huiswerk te doen met betrekking tot degelijke oliebeleggingen, mocht zo’n situatie zich eerdaags aandienen. Rest mij u een goed weekend te wensen. Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.