Ondernemers beste af bij D66, techneuten bij CDA

3 Connecties
0 Bijdragen

Is de VVD nog dé partij voor ondernemend Nederland? Niet helemaal: de D66-verkiezingsplannen pakken beter uit voor het bedrijfsleven. En voor de technologische industrie is het CDA topscorer.

VVD-lijsttrekker en demissionair premier Mark Rutte weet het zeker. Zijn liberalen hebben het beste voor met het Nederlandse bedrijfsleven. 'Ruim baan voor ondernemerschap', zo belooft de VVD de kiezer in zijn partijprogramma.  'Als liberalen weten we dat economische groei niet van de overheid komt, maar van ondernemend Nederland. De overheid moet ondernemers dan ook zo min mogelijk in de weg zitten met betuttelende regels en hoge lasten.'

 

Maar twee vergelijkende onderzoeken logenstraffen de opvattingen van de conservatieve liberalen. Volgens de stemwijzer van Het Financieele Dagblad voor ondernemers komt D66 als beste uit de bus. Volgens het vergelijkende FD-onderzoek blijken de verkiezingsvoorstellen van de progressieve liberalen onder aanvoering van Alexander Pechtold net iets beter te scoren dan die van de VVD en het CDA.

Het FD legde de verkiezingsprogramma's van alle grote politieke partijen naast elkaar op basis van Keuzes in Kaart, de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. Om vervolgens elf thema's op te stellen, bestaande uit lasten bedrijfsleven, fiscaal, economische groei, Structurele werkgelegenheid 2040, Arbeidsinkomensquote, marktsector (rest is bedrijfswinst), files, begrotingstekort in 2017, arbeidsmarkt, innovatie, bereikbaarheid (beoordeeld op filevorming), energie (beoordeeld op lasten bedrijfsleven), op basis van CPB cijfers.

 

Negen groene vakjes D66

D66 haalt in negen van deze elf gevallen een groene score. CDA en VVD zijn ieder goed voor acht groene scores. Politieke middenmoters voor de BV Nederland zijn de PvdA en de PVV volgens het FD-onderzoek. Het minst gunstig pakken de plannen van GroenLinks en de SP uit voor ondernemers. Het in de peilingen meer dan gehalveerde partij onder leiding van Jolande Sap scoort zeven keer een rood vakje, terwijl de tomaatrode brigade van Emile Roemer slechts drie keer goed is voor een groen vakje.

 

Technische maakindustrie

Maar hoe zit dan met de verkiezingsprogramma's in relatie tot de Nederlandse kenniseconomie? Welke grote politieke partijen geven het meeste prioriteit aan technische maakindustrie in ons land? Bij welke partij komen Nederlandse technologieconcerns als Philips, ASML en Stork het beste uit de voeten?

 

Werkgeversorganisatie FME-CWM toetste alle partijprogramma's aan de beleidsspeerpunten van de gelijknamige werkgeversorganisatie voor de technologische industrie in Nederland.

 

Opvallende winnaar van dit vergelijkende onderzoek: niet de VVD en D66 maar CDA blijkt de belangen van de technologische sector in ons land het beste te behartigen.

 

 

CDA gooit hoge ogen bij ASML en andere Nederlandse techneutenbedrijven 

 

 

FME-CWM-onderzoek

Het FME-CWM-onderzoek heeft de verkiezingsprogramma's op verschillende vlakken tegen het licht gehouden. Deze thema's bestaan uit gewenst beleid bedrijfsleven, onverkort uitvoeren, innovatie, keuze bèta-onderzoek, aanhaken EU-projecten, financiering, overheid als 'launching customer', duurzaamheid, export, het bedrijfsleven inschakelen bij Ontwikkelingsamenwerking, aanstellen van een fulltime Staatssecretaris Internationale Handel, Holland Hightech.nl, werkgever, masterplan bèta en techniek uitvoeren, modernisering arbeidsmarkt, instroom technische opleidingen vergroten en als laatste kwestie die van de arbeidsmigratie.

 

CDA scoort met innovatie hoger dan VVD en D66

De Christen-democraten nemen hier de meeste keren groene vakjes voor hun rekening. Goede tweede is de PvdA, gevolgd door D66 en VVD. Als het gaat om innovatie scoort het CDA hoger dan VVD en D66. In het verkiezingsprogramma van de partij van lijstrekker Buma wordt gerept van een extra kapitaalinjectie per saldo van 100 miljoen euro in innovatie en 300 miljoen onderzoek in topsectoren. Bij VVD ligt deze investeringen op 100 miljoen euro respectievelijk 100 miljoen euro in fundamenteel 'technologisch' onderzoek. D66 wil 250 miljoen investeren in fundamenteel 'technologisch' onderzoek, maar bezuinigt juist weer op innovatie.

 

SP en PVV scoren dikke onvoldoende

Het minst gunstig pakken de plannen uit van de SP en PVV voor de technologische industrie. Als het gaat om innovatie scoren beide partijen een dikke onvoldoende. Opvallend is verder dat alle partijen positief scoren voor wat betreft duurzaamheid, met uitzondering van de PVV. Dat is niet zo gek. In het verkiezingsprogramma van de partij van Wilders worden geen woorden vuil gemaakt aan groene ambities of idealen.

Opmerkelijk punt volgens het FME-CWM is dat vrijwel alle partijen in hun electorale programma's relatief weinig aandacht besteden aan de export. Daarnaast staan de verkiezingsprogramma's nauwelijks stil bij de rol die de overheid zelf kan vervullen bij het stimuleren van innovatie door actief op te treden als 'launching customer', zo constateert het FME-CMW.

 

Nederland Europese middenmoter

Qua innovatie- en concurrentievermogen heeft de Nederlandse kenniseconomie sowieso een hoop in te halen, zo blijkt uit een dit voorjaar gepubliceerde analyse van onderzoeksbureau TNO. Op beide vlakken presteert ons land anno 2012  niet meer dan een Europese middenmoter.

 

Het TNO-onderzoek liegt er niet om: hoewel ons land nog steeds investeert in de ontwikkeling van de kenniseconomie, is het aandeel van mensen werkzaam in innovatieberoepen de afgelopen jaren onder het EU-gemiddelde gezakt. Vooral het arbeidsaanbod in de exacte wetenschappen en techniek ontwikkelt zich ongunstig. Relatief weinig studenten, vooral weinig vrouwen, kiezen voor bètavakken. Verder is het opzienbarend dat buitenlandse bedrijven steeds meer uitgaven op het gebied van voor hun rekening nemen, zo blijkt uit het TNO-onderzoek
 

 

(Bronnen: Het Financieele Dagblad & FME-CMW)


 

(L)