Ondertussen begint de economie bij de buren weer te draaien

2 Connecties

Relaties

Groei

Werkvelden

Economie
1 Bijdrage

Terwijl het CBS en het CPB sombere economische cijfers over ons heen storten, stroomt er positief economisch nieuws uit andere EU landen binnen. Duitsland,Frankrijk en Portugal groeien, Spanje en Italië kenden net als Nederland zeer lichte krimp afgelopen kwartaal.

Uit cijfers van Eurostat blijkt dat Nederland het economisch ten opzichte van haar buurlanden niet best doet. Ons land kromp het laatste kwartaal met 0,2%, wanneer gemeten van kwartaal op kwartaal. Daarmee krimpen we net zo hard als bijvoorbeeld Italië, maar Spanje krimpt met 0,1% zelfs iets minder dan Nederland. De grote landen Duitsland (0,7% groei) en Frankrijk (0,5% groei) geven het goede voorbeeld. België volgt voorzichtig (0,1%) groei. De EU als geheel groeide afgelopen kwartaal met 0,3%.   Zie hieronder een interactieve kaart met de economische groei. Hierop is duidelijk te zien dat Nederland nog een van de weinige landen in de EU is dat krimpt. (rood is krimp, groen is groei)