Hoe diep zit jij in de studieschuld-shit? Help Follow the Money met onderzoek

4 Connecties
13 Bijdragen

Voor Follow the Money ben ik momenteel bezig met een artikel over het leengedrag van studenten en studieschulden. Heel wat studenten hebben hun verhaal al gedeeld, maar om een nog beter beeld te krijgen is er nu ook een speciale vragenlijst op onze website: hoe diep zit jij in de studieschuld-shit?

Zo’n 7 miljard biertjes zou je ermee kunnen kopen: de nationale studieschuldmeter staat inmiddels op ruim 19 miljard euro. Het bedrag op deze teller – in het leven geroepen door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) – is een prognose van de totale Nederlandse studieschuld van oud-studenten en huidige studenten, gebaseerd op cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Al jaren ontvangen studenten elke 24e van de maand geld van DUO. Zij noemen de uitvoeringsinstantie daarom ook wel liefkozend 'Ome DUO'. Nu zijn studieschulden binnen het studentenwereldje geen onbekend fenomeen. Maar in 2015 is het zogeheten leenstelsel ingevoerd. Sindsdien bestaat de steun vanuit de overheid niet meer uit een gift, maar uit een rentedragende lening. Studenten zijn vaker gaan lenen en tegelijkertijd lijken zij het hebben van een studieschuld minder als een financieel probleem te ervaren. Dat concludeerde het Nibud in haar Studentenonderzoek van 2017.

In mijn volgende artikel wil ik hier dieper op ingaan. En daar heb ik moedige, openhartige studenten voor nodig. Beste student, help mij en doe een boekje open over jouw leengedrag, je studieschulden en je kennis hierover. Vul onze vragenlijst in, als je durft..

En als beloning krijg je een gratis proefabonnement. 

Onder welke faculteit valt jouw opleiding?

Sophie Stadhouders
Neemt de wondere wereld van wetenschap en onderwijs onder de loep.
Gevolgd door 487 leden