Eén van de grootste milieuschandalen uit de geschiedenis maakt ook slachtoffers in Nederland. Lees meer

In de Verenigde Staten wordt de PFOA-vervuiling door het Amerikaanse chemiebedrijf DuPont omschreven als een van de grootste milieuschandalen ooit. Duizenden Amerikanen zijn ziek geworden door PFOA in hun bloed. Intussen hebben ook in Nederland claim-advocaten zich op de zaak gestort.

Follow the Money bracht in 2015 aan het licht dat er ook in Nederland sprake was van substantiële vervuiling rond de teflon-fabriek van DuPont in Dordrecht. Onze artikelen leidden tot Kamervragen en een groot onderzoek door het RIVM. Dat bevestigde onze analyse. Niet alleen werknemers, maar ook omwonenden in Dordrecht en Sliedrecht bleken jarenlang te zijn blootgesteld aan hoge concentraties PFOA, ook wel bekend als C8.

28 artikelen

Onderzoek vervuiling teflon Dordrecht op komst

5 Connecties

Relaties

Voedingsindustrie teflon Pfoa

Organisaties

DuPont Chemours
9 Bijdragen

Naar aanleiding van de berichtgeving op FTM over de gezondheids-en milieuschade die de Chemours/DuPont teflonfabriek in Dordrecht mogelijk heeft veroorzaakt, zijn de provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst in overleg over een onderzoek.

In de omgeving van de teflon-fabriek van Chemours (voorheen van DuPont) is ongerustheid ontstaan over de mogelijke gevolgen voor mens en milieu van de productie van teflon. Aanleiding hiervoor is het artikel Hoe DuPont met teflon een ongekende milieuramp veroorzaakte. Ook in Nederland? dat Follow The Money onlangs publiceerde. Met name de stof PFOA (perfluoroctaanzuur, dat tot 2012 ook in Dordrecht werd gebruikt bij de fabricage van teflon) heeft in de omgeving van de Amerikaanse DuPont-teflonfabriek in West-Virginia tot ernstige vervuiling van het grond- en drinkwater geleid. In Nederland is echter nooit specifiek onderzoek gedaan naar de gevolgen van de uitstoot van PFOA en de gevolgen daarvan door een vergelijkbare DuPont fabriek in Dordrecht, ook al was daarvoor volgens experts wel degelijk aanleiding toe.

Een woordvoerder van de Gemeente Dordrecht zegt dat de zaak ‘sterk leeft’ in de omgeving van de stad. Tijdens een commissievergadering afgelopen dinsdagavond hebben onder meer Groen Links en D66 vragen gesteld aan de verantwoordelijke Dordtse wethouder Rik van der Linden. In verschillende berichten werd diens antwoord geïnterpreteerd als dat Van der Linden de toezegging had gedaan dat de Onderzoeksdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ) een onderzoek gaat doen.

'De provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst zullen nu samen bepalen welke vervolgstappen zullen worden ondernomen'

Dat blijkt echter iets genuanceerder te liggen, laat Van der Lindens perswoordvoerder weten. ‘De wethouder heeft op vragen van raadsleden geantwoord dat de provincie als bevoegd gezag met de OZHZ in overleg is getreden over deze kwestie. Zij zullen nu samen bepalen welke vervolgstappen zullen worden ondernomen. De wethouder zal de raad over de uitkomst van dat overleg zo snel mogelijk informeren.’

Ook in Sliedrecht, dat hemelsbreed slechts enkele kilometers verwijderd is van de fabrieken van DuPont/Chemours, leeft ongerustheid onder de bevolking. Zo vroeg PvdA-fractievoorzitter Anton van Rees aan B&W van Sliedrecht of ze van plan is ‘passende stappen’ te nemen. In de landelijke politiek heeft SP-kamerlid Erik Smaling afgelopen maandag kamervragen gesteld aan staatssecretaris Wilma Mansveld over de zaak.

DuPont aansprakelijk gesteld

In de Verenigde Staten krijgt het door DuPont veroorzaakte milieuschandaal veel media-aandacht. Dat heeft te maken met het moreel betwistbare handelen van het concern, maar ook met het feit dat de stof PFOA (in Amerika beter bekend als C8) tegenwoordig in vrijwel ieders bloed voorkomt, zelfs bij zuigelingen en kinderen. PFOA breekt niet of nauwelijks af in het milieu en accumuleert in het lichaam. Dagelijkse kleine doses kunnen zich zo ophopen en gezondheidsschade veroorzaken. Teflon wordt in veel dagelijkse gebruiksvoorwerpen, kleding, tapijten en verpakkingen voor voedingsmiddelen gebruikt. Voor PFOA bestaan intussen alternatieven, maar over de schadelijkheid daarvan is nog maar weinig bekend. Wel is van sommige van die stoffen bekend dat ze deels afbreken tot PFOA.

Van PFOA is door een medische commissie vastgesteld dat blootstelling aan de stof kan leiden tot onder meer nierkanker, zaadbalkanker, colitis ulcerosa (een ontstekingsziekte van de dikke darm) en een verhoogd cholesterolgehalte. DuPont bestrijdt dat niet. Ongeveer 3500 mensen die aan een van deze ziektes lijden en in de omgeving van de DuPont-fabriek in Parkersburg in West-Virginia wonen hebben DuPont aansprakelijk gesteld. Zij stellen ziek te zijn geworden door de uitstoot van PFOA door het chemisch concern. En dat bestrijdt DuPont wél.

Intussen hebben bij de federale rechtbank in Ohio de eerste zittingen in de case Bartlett vs DuPont plaatsgehad. Deze zaak is de eerste van de 3500 die tegen DuPont zijn aangespannen. Carla Marie Bartlett stelt dat haar nierkanker is veroorzaakt door de aanwezigheid van PFOA in het drinkwater en houdt DuPont daarvoor aansprakelijk. In november volgt een tweede zaak.

‘DuPont had de omwonenden moeten laten weten dat er een potentieel gif in hun drinkwater zat’

Woensdag werd epidemioloog dr Michael Siegel als getuige-expert gehoord. Hij verklaarde dat DuPont op de hoogte was van de potentiële gevaren van de lozingen van PFOA (of C8, zoals het in de VS wordt genoemd) in de rivier de Ohio. ‘Ze hadden de omwonenden moeten laten weten dat er een potentieel gif in hun drinkwater zat,’ zei Siegel, die als arts gespecialiseerd is in de oorzaak van ziektes.

De advocaat van DuPont voerde tijdens de eerste zitting aan dat ‘alleen omdat C8 in staat is kanker te veroorzaken, het niet betekent dat het dat heeft gedaan’. Ook stelde hij dat C8 een niet-gereguleerde chemische stof is. Daarmee wilde hij zeggen dat DuPont in puur juridische zin niets valt te verwijten.

‘DuPont verzweeg gevaren’

Een van de elementen die in deze rechtszaak spelen is dat DuPont al jarenlang wist dat PFOA gevaarlijk was, maar die informatie tot 2000 niet heeft gedeeld. Uit een intern document dat tijdens de zitting als bewijs werd getoond, zou blijken dat medische en juridische medewerkers van het concern er al in 1984 op hebben aangedrongen om het gebruik van PFOA binnen twee jaar te staken. Uit een ander DuPont-memo uit 1989 blijkt volgens de getuige-expert dat mannelijke medewerkers statistisch significant vaker leden aan nier- en blaaskanker. ‘Dat gegeven zou voor DuPont aanleiding hebben moeten zijn om de omgeving rond de fabriek te controleren,’ aldus Siegel.

Medische en juridische medewerkers van DuPont zouden al in 1984 erop hebben aangedrongen het gebruik van PFOA te staken

De uitkomst van de eerste twee zaken wordt als cruciaal beschouwd voor de overige ca 3.500 zaken. Afhankelijk van de beslissing van de jury in deze eerste zaken, zouden de volgende kunnen worden geschikt, dan wel afgeblazen.

DuPont heeft deze zomer zijn teflon-activiteiten van de hand gedaan. Ze zijn overgenomen door de eigen spin-off Chemours. Ook de fabrieken in Dordrecht zijn nu van Chemours. In de deal zouden ook de mogelijke aansprakelijkheidsclaims besloten zijn. Betrokkenen maken zich zorgen over de vraag of Chemours  wel in staat is om mogelijke financiële claims te betalen. Volgens critici gebruikt DuPont de verkoop aan Chemours als een soort sterfhuisconstructie om op die manier onder schadeclaims uit te komen. Zowel DuPont als Chemours ontkennen dat.