Ook NAVO opgelicht door Supreme

Uit antwoorden op Kamervragen over de oplichting van het ministerie van Defensie door cateraar Supreme Group, blijkt dat ook de NAVO slachtoffer is geworden van dit bedrijf. Defensieminister Hennis bevestigt dat haar ministerie nog altijd zaken doet met Supreme, en dat er geen aangifte wordt gedaan.

De onduidelijkheden over de oplichtingspraktijken van cateringsbedrijf Supreme stapelen zich op. Nadat het bedrijf jarenlang de Nederlandse overheid teveel liet betalen en eerder in Amerikaanse rechtszaak al schuld bekende aan massale fraude bij werk voor het Pentagon, blijkt nu ook de NAVO mogelijk de dupe te zijn geworden van het bedrijf.

Dat blijkt uit antwoorden die minister Hennis van Defensie vandaag naar de Kamer stuurt, na vragen van Kamerlid Jasper van Dijk (SP) over de recente publicaties die de misstanden van het bedrijf aan de kaak stellen. ‘De Navo heeft geconstateerd dat Supreme Group onder een contract over brandstofleverantie in Afghanistan ook teveel in rekening heeft gebracht. Defensie heeft, net als andere Navo-partners, via dit contract brandstof ontvangen van Supreme Group,’ aldus de minister. Op dit moment onderzoekt SHAPE, het militaire commandocentrum van de NAVO in Europa, samen met andere landen de casus. Het is nog niet openbaar gemaakt om welk bedrag het gaat en in welke periode de te hoge rekeningen verstuurd zijn.

Hennis bevestigt dat de Nederlandse overheid al langer wist dat Supreme structureel te hoge rekeningen stuurde

In haar antwoord op de Kamervragen bevestigt Hennis verder dat de Nederlandse overheid er al langer van op de hoogte was dat Supreme structureel te hoge rekeningen stuurde naar het Nederlandse ministerie van Defensie, maar uiteindelijk besloten heeft geen aangifte te doen of boete uit te delen. ‘Op 1 mei 2013 heeft de Centrale Organisatie Intergriteit Defensie (COID) een melding ontvangen van (vermoedelijke) fraude door Supreme Foodservice,’ aldus de minister. Deze melding werd doorgegeven aan Paresto, het cateringsbedrijf dat onderdeel is van Defensie en waarmee Supreme samenwerkt. Ook werd er contact opgenomen met de Auditdienst Defensie (ADD, tegenwoordig bekend als de Auditdienst Rijk). De ADD bekeek de melding en concludeerde dat het ging om wat de dienst uit audits sinds 2007 al wist: Defensie betaalde jarenlang te hoge rekeningen aan Supreme.

Het is gebruikelijk dat Defensie na een audit contact opneemt met het bedrijf. Zo ging het ook bij Supreme. In de gesprekken vroeg de overheid aan het bedrijf om het te veel gefactureerde bedrag terug te betalen. Daarnaast zouden op basis van de gesprekken betere afspraken worden gemaakt met Supreme over wat de cateraar wel en niet zou mogen factureren. ‘Die hebben op hun beurt geresulteerd in lagere facturen,’ aldus Hennis.

Of het zo is dat de overheid na de eerste audits de daaropvolgende jaren alsnog te hoge rekeningen ontving, is niet duidelijk. Eerder gaf het ministerie zelf aan tussen 2006 en 2010 teveel betaald te hebben aan Supreme. Na de melding bij de COID in 2013 deed Defensie niets, behalve de klokkenluider informeren en het geld terugvragen. Hennis: ‘Er is herhaaldelijk contact geweest met de melder en hij is over de genomen stappen en conclusies geïnformeerd. De COID heeft de melder geinformeerd over de mogelijke routes om zelf aangifte te doen en heeft laten weten dat — omdat het over al geconstateerde en gecorrigeerde feiten ging — Defensie geen reden zag tot nader onderzoek.’

Met ‘gecorrigeerd’ bedoelt de minister: terugbetaald, en niet beboet

Met ‘gecorrigeerd’ bedoelt de minister: terugbetaald, en niet beboet. Volgens Hennis is het bedrijf niet beboet omdat het goed heeft meegewerkt. ‘Supreme Group heeft meegewerkt aan alle audits en het bedrag terugbetaald. Naar aanleiding van de audits werd steeds gezamenlijk gewerkt aan herziening van de contractvoorwaarden om herhaling te voorkomen en de overeenkomst te verbeteren.’

Op de vraag of er sprake is geweest van fraude, geeft de minister geen antwoord. Hennis zegt alleen dat Defensie na de auditverslagen niet naar de rechter is gestapt. ‘Vanwege de aard van de bevindingen en het feit dat het te hoog betaalde bedrag is terugbetaald aan Defensie, heeft de ADD geoordeeld dat er geen aanleiding was voor aangifte.’

Wat die bevindingen precies zijn, blijft vooralsnog geheim, net als de hoogte van het teveel betaalde bedrag. ‘De gegevens van de auditrapporten zijn Commercieel Vertrouwelijk en dus niet openbaar beschikbaar.’ Waarom dit commercieel vertrouwelijke informatie is, terwijl het teveel betaalde bedrag niets zegt over de prijsafspraken met het bedrijf, kan het ministerie op verzoek van FTM niet uitleggen.