Onwaarachtig op de knieën voor Keynes

2 Connecties

Onderwerpen

Keynes Niall Ferguson
0 Bijdragen

De beroemde Harvard professor Niall Ferguson moest diep door het stof voor zijn homofobe opmerkingen over econoom John Maynard Keynes. De excuses blijken niet al te waarachtig.

Hij behoort tot de beroemdste en rijkste historici ter wereld: Niall Ferguson. Ferguson is professor geschiedenis aan de Harvard University in Boston, columnist van de populaire website The Daily Beast auteur van talrijke bestsellers en last but not least: de levensgezel van Ayaan Hirsi Ali. Afgelopen donderdag gaf hij tijdens een conferentie over strategisch investeren in Californië voor een publiek van meer dan vijfhonderd mensen een uitzonderlijk voorbeeld van creatieve zelfdestructie. De geboren Schot deed een aantal zeer controversiële uitspraken over de Britse econoom John Maynard Keynes de die de waarde van de merknaam Niall Ferguson in zeer korte tijd aanzienlijk deed dalen.

 
'Keynes was a homosexual'
De historicus hield een vertoog met als centrale thema de contraproductieve krachten van overmatige regelgeving van overheden, de rode draad van zijn nieuwe boek The Great Degeneration: How Institutions Decay and Economies Die. Hij nam vurig stelling tegen de mainstream media en Keynsiaanse economen. 'The decline of institutions cannot be saved by monetary policy', aldus Ferguson.
 
De aanwezige Lance Roberts van de website Street Talk Live maakte verslag van de toespraak van Fergusson die werd afgesloten met vragen uit het publiek.
 
Een van de vragenstellers haalde een beroemd citaat van de econoom Keynes erbij:
 
'The long run is a misleading guide to current affairs…in the long run we are all dead.' Waarna zijn vraag volgde: 'Are we in a liquidity trap, are we at a zero bound of interest rates and stuck at 8% unemployment?'
 
Ferguson gaf het volgende antwoord:
 
'Keynes was a homosexual and had no intention of having children. We are not dead in the long run … our children are our progeny. It is the economic ideals of Keynes that have gotten us into the problems of today.'
 
Daar bleef het niet bij. Volgens een andere aanwezige - Tom Kostigen van Financial Advisor - ging Ferguson ook in op een vraag uit de zaal over hoe Keynes' beroemde filosofie over het onvermijdelijke streven naar eigenbelang van mensen zich verhield tegenover de filosofie van de wijsgeer Edmund Burke, die stelt dat er een sociaal contract bestaat tussen de levenden en de doden.
 
Ferguson stelde het publiek vervolgens de retorische vraag hoeveel kinderen Keynes had. 
 
'He explained that Keynes had none because he was a homosexual and was married to a ballerina, with whom he likely talked of "poetry" rather than procreated', noteerde Kostigen. 'The audience went quiet at the remark. Some attendees later said they found the remarks offensive.'
 
Diep door het stof
Met andere woorden: John Maynard Keynes had weinig op met de toekomst omdat hij een kinderloze homo was. Behalve dat de Ferguson was vergeten dat Keynes' wel degelijk een kinderwens had - zijn vrouw had een miskraam gehad - vergat de historicus ook dat dat Keynes de auteur was van het in 1930 verschenen essay Economic Possibilities for our Grandchildren.
 
Vooral de homofobe uitspraken leverde Ferguson afgelopen weekeinde in de Engels sprekende pers (CBS, BBC, The Guardian, the Observer, the Huffington Post etc. etc. ) een vloedgolf aan hoon en kritiek op.
 
Hierop ging Ferguson uiteindelijk diep door het stof en bood hij omstandig zijn excuses aan voor zijn opmerkingen. Hij publiceerde die ook op zijn website.
 
'My colleagues, students, and friends – straight and gay – have every right to be disappointed in me, as I am in myself. To them, and to everyone who heard my remarks at the conference or has read them since, I deeply and unreservedly apologize.'
 
Niet de eerste keer
De excuses van Ferguson kwamen zondag weer in een ander daglicht te staan, toen verschillende personen erop wezen dat Ferguson eerder ook al diffamerende opmerkingen over de seksuele geaardheid van Keynes had gemaakt. De Amerikaanse econoom Justin Wolfers liet via Twitter illustreerde de homofobie van Ferguson geen incident was door erop te wijzen dat de Harvard-professor zich in zijn boek The Pity of War (1999) ook al eens te buiten was gegaan aan commentaar over de sexuele geaardheid van Keynes.
 
 
 
 
 

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Over de auteur

Redactie

Gevolgd door 565 leden