Over de schimmige deal die voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer (1960-2019) miljonair maakte. Lees meer

Voormalig VVD-partijvoorzitter Henry Keizer werd in 2012 voor een schijntje mede-eigenaar van een florerend miljoenenbedrijf. Met drie partners nam hij de aandelen over van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie, waaraan hij zelf als ‘gecommitteerd adviseur’ verbonden was. Ook andere VVD-prominenten, onder wie Loek Hermans, speelden een bedenkelijke rol bij deze transactie, waarmee de vereniging en haar leden voor tientallen miljoenen euro werden benadeeld.

Het spitwerk van FTM leidde tot Keizers vertrek als partijvoorzitter. In mei 2018 deed de FIOD onder leiding van het OM invallen bij de Facultatieve en vier betrokkenen. Bij Keizer persoonlijk werd voor 20 miljoen beslag gelegd. 

Keizer overleed op 5 oktober 2019. Hij werd 58 jaar. Met ingang van 7 oktober draagt dit dossier daarom niet langer zijn naam meer, maar heet het ‘De Facultatieve’.

44 artikelen

© ANP / Jerry Lampen

Open brief aan Loek Hermans en co: 'Stuur Keizer weg'

In een open brief aan de ledenraad van de Koninklijke Facultatieve roept bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman namens de leden op om de in opspraak geraakte voorzitter Henry Keizer te ontslaan. Keizer's bestuursfunctie blijkt in strijd met de statuten van de crematie-vereniging.

Henry Keizer zou ‘uiterlijk woensdag 6 september’ uit zijn functie als voorzitter van de Koninklijke Facultatieve ontheven moeten zijn. Dat vraagt — en indien nodig, sommeert — bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman vandaag in een open brief namens enkele leden van de vereniging aan haar eigen ledenraad. Bekendste lid van die raad: VVD-politicus Loek Hermans.

De Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie, zoals de vereniging voluit heet, is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Reden daarvoor is de onthullende reeks artikelen die FTM publiceerde over de transactie die van voorzitter Henry Keizer niet alleen grootaandeelhouder van een internationaal opererende onderneming, maar tevens een vermogend man maakte.

Keizer nam in 2012 met enkele zakenpartners voor het luttele bedrag van 500.000 euro de B.V. Beheermaatschappij 'de Facultatieve' over van de vereniging. Deze was op dat moment enig aandeelhouder van de onderneming, die onder meer crematoria exploiteert en destijds ook een verzekeringsmaatschappij had. Intussen is zij omgedoopt in Facultatieve Groep. De koop door Keizer en de zijnen is omstreden, omdat het bedrijf dat hij op deze manier in handen kreeg veel meer waard was dan de door hem betaalde koopsom. Tijdens de verkoop trad Keizer zowel als adviseur op voor de verkopende vereniging als koper.

De opmerkelijk lucratieve deal riep dusdanig veel vragen op over Keizers integriteit, dat hij zich een maand na de eerste publicatie genoodzaakt zag af te treden als voorzitter van de VVD.

Statuten

Keizer is naast directievoorzitter en grootaandeelhouder van Facultatieve Groep sinds november 2016 ook voorzitter van het bestuur van de vereniging Koninklijke Facultatieve. Hij is daartoe benoemd door de ledenraad. Die benoeming, zo blijkt uit de open brief van Lakeman, is in strijd geweest met statuten van de vereniging. 

Lakeman verwijst daarin naar de bepaling die is opgenomen in artikel 9.6 van die statuten: 

‘Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met een leidende en/of bezoldigde positie in een niet met een vereniging verbonden instelling of onderneming, die zich in hoofdzaak met het verzorgen van uitvaarten en/of met het verzekeren van kosten daarvan bezighoudt […]’.

Sinds de vereniging haar onderneming heeft verkocht aan Keizer cs, is de Facultatieve Groep de facto niet langer met de vereniging Koninklijke Facultatieve verbonden. Keizer heeft als bestuursvoorzitter sinds 2013 een leidende – waarschijnlijk bezoldigde – positie in Facultatieve Groep, een onderneming die met haar crematiecentra uitvaarten verzorgt. Dat betekent, zo redeneert Lakeman, dat Keizer gezien de statuten helemaal geen verenigingsvoorzitter kán zijn: ‘De ledenraad [heeft] de statuten bewust overtreden. Naar de beweegredenen van ieder lid van uw raad kan slechts gegist worden.’

Openbaar belang

Keizer is benoemd voor vijf jaar. Om uit zijn functie te kunnen worden ontheven, moet een meerderheid van tweederde van ledenraad voor dat besluit stemmen. Lakeman wil dat de ledenraad – waaronder dus Loek Hermans – dat besluit uiterlijk 6 september neemt. Hermans heeft sinds de jaren negentig wisselend zitting gehad in zowel de ledenraad als de raad van commissarissen van de onderneming. Ten tijde van de verkoop was Hermans zowel lid van de ledenraad, als lid van de raad van commissarissen van de Beheersmaatschappij. Hij speelde als zodanig een ongebruikelijke en bekritiseerde dubbelrol

Lakeman heeft in verband met de transactie bij de Accountantskamer een tuchtklacht ingediend tegen controlerend accountant EY. Daarnaast heeft de voorzitter van SOBI aangifte gedaan tegen Keizer wegens oplichting.

 

Op verzoek van enkele lezers: hier de link naar een pdf van de volledige statuten van de Koninklijke Facultatieve.