Gemeente Amsterdam wint kort geding om aanbesteding muziekcentrum MuzyQ

De strijd rond het muziekmakerscentrum MuzyQ in Amsterdam is voorlopig ten einde. De gemeente Amsterdam hoeft de exploitatie van muzyQ in stadsdeel Oost niet openbaar aan te besteden, zo bepaalde de rechtbank Amsterdam donderdag in een kort geding.

De zaak werd aangespannen tegen de gemeente door de twee oprichters en oud-directeuren van muzyQ, Robin Lemmers en Chris de Jong. De uitspraak maakt de weg vrij voor Jan ’t Hoen, de Amsterdamse vastgoedondernemer aan wie de gemeente het pand eerder dit jaar onderhands heeft verhuurd. MuzyQ heeft als bestemming ‘muziekmakerscentrum’ en is bovendien in 2009 door de gemeente aangewezen als een Dienst van Algemeen Economisch Belang. Daarom, zo betoogden Lemmers en De Jong, dient de gemeente de nieuwe exploitatie van het failliete centrum openbaar aan te besteden. De rechter wees deze claim af en overwoog daarbij onder meer dat de gemeente ‘uitdrukkelijk ontkent’ dat zij met ’t Hoen heeft afgesproken dat hij de exploitatie als muziekmakerscentrum moet voortzetten. Voor zover er sprake is van een exploitatieplicht, houdt die volgens de rechter niet veel meer in dan dat ’t Hoen ‘het gehuurde niet leeg mag laten staan’. Het vonnis van afgelopen donderdag. 

Hotel

Naar verluidt wil ’t Hoen een deel van het pand verbouwen tot hotel, en krijgt hij van de gemeente een tegemoetkoming in de verbouwingskosten alsmede twee huurvrije jaren ter waarde van 1,9 miljoen euro. Noch de gemeente, noch ’t Hoen wil hier iets over kwijt. Voor het kort geding overlegde de gemeente de huurovereenkomst met ’t Hoen, maar daarin zijn alle bedragen weggelakt. ‘Inzage in de afspraken met de huurder beschadigt zakelijke belangen van de gemeente,’ aldus een woordvoerder. ‘Geheimhouding is gewenst, conform de Wet Openbaarheid van Bestuur.’
'Naar verluidt wil ’t Hoen een deel van het MuzyQ verbouwen tot hotel'
MuzyQ werd gebouwd in opdracht van de gemeente, die een culturele trekpleister wilde in Oostpoort, het ambitieuze ‘nieuwe centrum’ van stadsdeel Oost met woningen, winkels en kantoren. Bovendien zag het muzyQ als de oplossing voor ‘een nijpend stedelijk probleem’: het tekort aan goede oefenstudio’s voor musici. Aan de bouw kwam geen cent subsidie te pas; die werd gefinancierd met een hypotheek van FGH Bank. Wel garandeerde de gemeente die hypotheek, voor het geval muzyQ zijn verplichtingen jegens de bank niet zou kunnen nakomen. De garantie zou de gemeente nooit meer kunnen kosten dan anderhalf miljoen euro per jaar.

Financiële problemen

De bouw werd een half jaar vertraagd en 2,5 miljoen euro duurder, waardoor ook de FGH-hypotheek moest worden verhoogd tot 26,15 miljoen euro. Terwijl de bouw in volle gang was, brak de kredietcrisis uit, waardoor de private financiers van het startkapitaal voor muzyQ grotendeels afhaakten. Bovendien kwam de bouw van Oostpoort vrijwel geheel stil te liggen, waardoor muzyQ vanaf de opening in oktober 2009 bijna vijf jaar lang in een stedelijke woestenij moest opereren, met alle gevolgen vandien voor de exploitatie. MuzyQ raakte daardoor in financiële problemen. Een onderzoek van de stadsdeelraad Oost van eind 2011 legde de schuld hiervoor hoofdzakelijk bij de gemeente. De stadsdeelraad concludeerde ook dat de exploitatie van muzyQ openbaar had moeten worden aanbesteed. De deal met ’t Hoen negeert dat advies. De gemeente begon gerechtelijke procedures waardoor zij eerst de eigendom van het pand verwierf en die vervolgens tot het faillissement leidde van de exploitatie-bv van Lemmers en De Jong, net nadat muzyQ in 2013 zijn eerste winst had geboekt. Morgen publiceert Follow the Money een reconstructie van de gang van zaken rond muzyQ.
Joost Ramaer (1958) is freelance journalist, gespecialiseerd in economie en cultuur. Eerder was hij redacteur van Quote (1986-1993) en de Volkskrant (1993-2003). Hij is auteur van 'De Geldpers De teloorgang van mediaconcern PCM' dat eind 2009 verscheen bij Prometheus.