Orbis Medisch Centrum in de problemen

3 Connecties

Relaties

Ziekenhuis Orbis MC

Werkvelden

Zorg
1 Bijdrage

Het ambitieuze 'ziekenhuis van de 21e eeuw' Orbis Medisch Centrum zit in financieel zwaar weer; het moet bezuinigen om een tekort van 6,5 miljoen euro af te wenden. Oorzaak: patiënten blijven weg.

Het zorgconcern Orbis Medisch Centrum in Sittard Geleen heeft een flink hoofdpijndossier in de kast liggen: patiënten blijven weg, de nieuwbouw is een financiële last en er dreigt dit jaar een tekort van 6,5 miljoen euro. Het is een desillussie voor het beoogde ziekenhuis van de toekomst. De bestuurders van het zorgconcern trokken voor het ziekenhuis 200 miljoen euro meer uit dan gebudgetteerd, maar na 4 jaar operationeel te zijn, daalt het aantal patiënten. Er moet bezuinigd worden om een miljoenentekort op de balans te voorkomen. Dagblad De Limburger meldt dat het zorgconcern uit Sittard-Geleen moet bezuinigen om een verlies van 6,5 miljoen euro in 2013 te voorkomen. De krant heeft interne documenten uit begin juli in handen waaruit de penibele financiële situatie van Orbis blijkt. Een terugloop in het aantal patiënten is de belangrijkste oorzaak van de problemen. Een woordvoerder van het ziekenhuis meldt tegenover Follow the Money dat het om tussen de 1 en 2 procent van de totale patiëntenstroom gaat.  "Mensen gaan minder snel naar het ziekenhuis door de verhoogde eigen bijdrage en doordat de huisarts vanaf dit jaar minder snel doorverwijst. Dat is een landelijke trend, bij ons valt het zelfs nog wel mee. Maar na het eerste halfjaar is al duidelijk dat we maatregelen moeten treffen om een tekort te voorkomen en dat doen we dus ook." Er wordt in de eerste instantie gekeken naar het niet verlengen van tijdelijke contracten. Personeel zou niet meer vervangen worden bij ziekte en verlof, maar dat is volgens de Orbis-woordvoerder geen common practice. "Ik kan me voorstellen dat dat misschien hooguit gebeurt op een afdeling waar onvoldoende werk is." Verder is het personeel gevraagd mee te denken over een oplossing.

 

Ambitieuze nieuwbouw

Het uitblijven van de verwachte patiënten vormt een gevaar voor het zorgconcern, want de financiering van de nieuwbouw is gebaseerd op de rooskleurige exploitatieverwachtingen. Toen de nieuwbouw in 2009 werd opgeleverd, bleek dat het aanvankelijke budget met 200 miljoen euro was overschreden. Officieel was er - volgens het toen nog geldende oude bouwregime voor ziekenhuizen - 170 miljoen euro aan budget,  maar het uiteindelijke kostenplaatje bedroeg 370 miljoen.  Dat werd voor een deel door het ziekenhuis zelf gefinancierd, toen nog een ongebruikelijke gang van zaken. De Raden van Bestuur die tussen 1997 en 2008 aan het roer van Orbis stonden hadden namelijk keurig ingespeeld op de opdracht van oud-minister van Volksgezondheid Els Borst om een 'ziekenhuis van de 21e eeuw te bouwen' - dat niet bij de oplevering al verouderd zou zijn en toegesneden moest worden op 'de patiënt van de toekomst'. Dat werd door de bestuurders serieus aangepakt. Er werd flink geïnvesteerd in een geheel vernieuwd ICT-systeem, gebouwen, medische technologie en een zogeheten 'zorgboulevard'. De Raad van Bestuur die besloot tot de investeringen hield er de visie op na dat 170 miljoen euro niet voldoende geld was om werkelijk een innovatief 'ziekenhuis van de 21e eeuw' uit de grond te stampen, zo blijkt uit een presentatie over het Orbis-concept uit 2009. Daarin staat ook dat het toenmalige bestuur verwachtte dat de extra investeringen terugverdiend konden worden door de exploitatie.

 

'Geen glazen bol'

De ingrijpende stelselwijzigingen in de ziekenhuiswereld waren toen nog niet aan de orde. Ziekenhuizen moeten nu echter zelf voor de kosten van hun gebouwen opdraaien, er is een stelselwijziging in de bekostiging van zorg doorgevoerd, een omzetplafond wordt gehanteerd door zorgverzekeraars en patiënten worden minder snel doorverwezen naar het ziekenhuis. Kortom, de bedrijfseconomische bodem onder de ramingen is weggeslagen. Het ziekenhuis kan niet inschatten in hoeverre de situatie dit jaar zal verbeteren. "Wij hebben geen glazen bol, misschien trekt het bezoek in de tweede helft van het jaar aan. Veel mensen zijn inmiddels toch hun eigen bijdrage al kwijt." Orbis stelt desondanks in een persbericht dat er ingezet wordt op het terugwinnen van patiënten. Onder meer door 'toch al korte' wachttijden nog verder aan te pakken. Daarmee kunnen wellicht klanten teruggewonnen worden die steeds vaker naar België trekken, een situatie waar vrijwel alle ziekenhuizen langs de zuidelijke landsgrens last van hebben. Uit de jaarrekening van 2012 valt op te maken dat het ziekenhuis in dat jaar 39 miljoen euro vervroegd moest aflossen bij ABN Amro. Orbis: "Wij krijgen te maken met steeds strengere eisen en richtlijnen van banken, daar hebben we ons aan te houden." Het geld werd bijeengebracht door onder meer de verkoop van de parkeergarage en een 'intercompany lening' van 9 miljoen euro. Het ziekenhuis behaalde vorig jaar nog wel een winst van 6,9 miljoen euro, wat neerkomt op een winstmarge van 1,9 procent. Iets beter dan de 1,6 procent winst in 2011. Het wegblijven van patiënten dit jaar zal de omzet drukken, maar Orbis Medisch Centrum beweert zelf dat de maatregelen die nu getroffen worden het mogelijke miljoenentekort al 'rechtgetrokken' hebben. Het zorgconcern is momenteel ook bezig met een fusie met Atrium Medisch Centrum Parkstad, die naar verwachting in 2014 afgerond moet zijn. De NMa heeft hiervoor al een vergunning verleend.