Bewoners van serviceflats dachten er comfortabel en in alle rust hun oude dag door te kunnen brengen. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat dit niet altijd mogelijk is. Verregaande belangenverstrengeling tussen Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS), bestuurders en verschillende vastgoedinvesteerders gaat ten koste van de veelal hoogbejaarde bewoners van serviceflats.

In een unieke productie leverde Follow the Money zowel het televisieprogramma Altijd Wat (tegenwoordig Monitor geheten) als het dagblad Trouw het verhaal over deze misstand. Bij Follow the Money vindt u het complete dossier.

13 Artikelen

Oud CDA-politicus verrijkt zich ten koste van bewoners seniorenflats

Verregaande belangenverstrengeling tussen Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS), bestuurders en verschillende vastgoedinvesteerders gaat ten koste van bewoners van serviceflats die samen voor miljoenen euro's worden gedupeerd.

Bewoners van ten minste negen serviceflats hebben zich tegen de praktijken van SDS en de investeerders verweerd of zijn daar nog mee bezig. Spil in het web is oud CDA-politicus Clemens Bosman, de voorzitter van de Raad van Bestuur van SDS. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money in samenwerking met het televisieprogramma Altijd Wat (NCRV) en dagblad Trouw. Volgens onderzoeksbureau Timeslab zijn er in Nederland 360 serviceflats. De laatste jaren ondervinden veel van deze serviceflats problemen met de invulling van het bestuur van de woon- of eigenarenverenigingen en is er sprake van leegstand die het gevolg is van de hoge servicekosten al dan niet in combinatie met een slecht verkoopbaar woonrecht.

'Paard van Troje'

Stichting Dienstverlening Serviceflats positioneert zich als een organisatie die deze problemen kan oplossen. De non-profitorganisatie is gespecialiseerd in het bieden van 'professionele ondersteuning' aan bewoners van seniorencomplexen. De stichting biedt een scala aan diensten – van advies, administratie tot bestuurlijke ondersteuning - dat het uiteindelijke woongenot van de ouderen moet optimaliseren. Uit het onderzoek blijkt echter dat SDS - in de serviceflats waar de stichting ook het beheer op zich neemt - weliswaar de meeste diensten wegsnijdt en daarmee de servicekosten verlaagt, maar voor het resterende pakket zeer hoge prijzen in rekening brengt. Zo belooft SDS korting bij de inkoop van gas, maar uit rekeningen waar bewoners van serviceflats in Ede en Epe de hand op wisten te leggen (en in handen van Follow the Money), blijkt dat er juist een flinke marge bovenop de gasrekening werd gesmeerd. 'We zagen ook wel eens voor hoe veel wij gedeclareerd werden bij de serviceflats', zeggen twee voormalige medewerkers van SDS. 'Dat ging over de kop. Bewoners worden willens en wetens bedonderd'. 'SDS doet zich voor als de reddende engel, maar is in feite het paard van Troje', zegt Piet Hein Admiraal bewoner van de Leidse serviceflat Cronestein.

'Uiterst geraffineerd samenspel'

Ook blijken de door SDS naar voren geschoven 'onafhankelijke' bestuurders vooral in het belang van SDS te opereren en aantoonbare banden met de stichting hebben. Bestuursvoorzitter Bosman beïnvloedde eigenhandig een bestuurder van een Amsterdamse serviceflat door die persoon een aanbrengfee van 5.000 euro te betalen als deze in staat was om SDS als dienstverlener bij een serviceflat naar binnen te krijgen. Dit blijkt onomstotelijk uit correspondentie waar Follow the Money inzage in heeft. Daarnaast stellen de bewuste bestuurders zich vaak intimiderend op tegenover kritische vragenstellers die in de meeste gevallen hoogbejaard zijn, zo vertellen bewoners van negen verschillende serviceflats. Daar waar SDS een positie heeft verworven, weet het in veel gevallen ook bewoners te overtuigen van de verkoop van hun woning. Daarbij schakelt SDS stelselmatig dezelfde investeerders in. Verschillende direct betrokkenen hebben de laatste jaren een 'uiterst geraffineerd samenspel' geconstateerd tussen enerzijds de Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS) en anderzijds de Noordwijkse vastgoedinvesteerder en (CDA) gemeenteraadslid Andries de Boer (en/of Waardevastgoed Holland, tevens bekend van meerdere succesvolle film c.v.'s waaronder die van Alles is Liefde) waarbij deze partijen elkaar ten koste van de bewoners de bal toespelen. Met de hulp van SDS weet de vastgoedinvesteerder in veel gevallen de woningen voor zeer lage prijzen te verwerven.
Clemens Bosman: 'We komen primair op voor de belangen van bewoners'
Dagblad Trouw schreef in juni 2012 ook al over de situatie bij serviceflat Beeckestein in Deventer waar een hoogbejaarde bewoner zich hardnekkig tegen SDS verweerde. Naast de serviceflat in Deventer blijken er bij nog acht andere serviceflats confrontaties tussen de bewoners en SDS te hebben plaats gevonden of nog steeds gaande te zijn. In vier gevallen wisten de ledenvergaderingen van serviceflats SDS buiten de deur te werken. 'We komen primair op voor de belangen van bewoners', zegt Clemens Bosman, voormalig CDA-politicus en voorzitter van de Raad van Bestuur van SDS desgevraagd. Bosman zegt geen weet te hebben van opstandige bewoners, ontkent dat er in zijn relatie tot investeerders en bewoners sprake is van conflicterende belangen en stelt dat bestuurders van SDS onafhankelijk zijn. Eric Smit & Krijn Schramade Dit artikel verscheen eerder in Dagblad Trouw. Vanavond  om 21.10 uur op Nederland 2 ziet u bij Altijd Wat een diepgaande reportage. Tips? krijn[at]ftm.nl