Over leger rakende pensioenpotten

DDe Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen lieten een informatief filmpje maken om mensen te informeren over wat er met hun pensioen staat te gebeuren. 'De samen sta jij sterk'-campagne haakt in op de grote veranderingen die er de komende jaren te verwachten zijn. De beleggingsresultaten vallen tegen, de rente is laag en spaarpotten raken leger. Niemand zal meer zeker zijn van de hoogte van zijn pensioen, is in het kort het bericht waar iedere Nederlander in de komende jaren van doordrongen zal moeten raken.