We onderzoeken de banden tussen Shell en de Nederlandse overheid. Help je mee? Lees meer

Waarom dit onderzoek?

Sinds zijn oprichting eind 19e eeuw onderhoudt Shell nauwe banden met de Nederlandse overheid. Al eerder dook de naam van de olie- en gasgigant op rond economisch, fiscaal, internationaal, milieu- en zelfs onderwijsbeleid.

Dat roept vragen op. Hoe — en door wie — vindt de afweging van de verschillende belangen plaats? Hoe steekt de relatie tussen Shell en de overheid in elkaar? En wat zijn de gevolgen?

Hoe onderzoeken we dit?

In april 2019 stuurde Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) zeventien Wob-verzoeken naar evenzoveel overheidsorganen. In die verzoeken vraagt PAJ om alle documenten – denk aan e-mails, memo’s, beleidsstukken en zelfs WhatsAppjes – sinds 2005 die afkomstig zijn van, gericht zijn aan, of gaan over Shell.

Hoe gaat het?

Inmiddels hebben we duizenden documenten binnen van de gemeente Assen en de provincie Drenthe. Daarover kregen we veel tips binnen van het publiek, waarvoor veel dank!

Uit deze documenten kwam een aantal artikelen voort, bijvoorbeeld over het hoofdkantoor van de NAM in Assen. Onder het tabblad ‘Artikelen’ vind je alles wat we tot nu toe schreven over dit dossier.

In de zomer verwachten we de documenten van de gemeente en provincie Groningen. Ook dan kunnen we weer alle hulp van het publiek gebruiken.

Deze keer gaan we dat anders doen, niet in de vorm van een algemene tiplijn, maar met concrete onderzoeksvragen. Wil je meehelpen met het onderzoek naar de Shell Papers uit Groningen? Dan kun je je binnenkort inschrijven voor het Shell Papers Publieksonderzoek.

Zodra we een concrete datum weten wanneer we de documenten kunnen verwachten, kun je je inschrijven om deel te nemen. Je ontvangt dan een e-mail met alle spelregels. We zullen hier (en in de nieuwsbrief) zo snel mogelijk aankondigen wanneer het zo ver is.

De inspanning zal worden beloond. Deelnemers helpen niet alleen het Shell Papersonderzoek een stapje verder, maar er valt ook iets te winnen. 

Na afloop zullen we alle resultaten publiceren op de website.

Als volger van dit dossier blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de Wob-procedure, ontvang je vrijgegeven documenten en kun je daar zelf mee aan de slag. Bovendien draag je bij aan het succes van dit project: hoe meer volgers, hoe zichtbaarder de interesse in de documenten.

Wil je meer weten over de redenen en mensen achter deze Wob? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen.

49 artikelen

© Lynne Brouwer / Follow the Money

‘Overheid, openbaar uw documenten rondom Shell’

1 Connectie

Relaties

Shell Papers
24 Bijdragen

In een open brief roept de Raad van Aanbeveling van het Shell Papers-project de Rijksoverheid op om het verzoek in behandeling te nemen voor openbaring van documenten die licht kunnen schijnen op de relatie tussen Shell en diezelfde overheid. ‘Dit journalistieke onderzoeksproject is een poging om de krachten en tegenkrachten rondom belangrijke politieke dossiers zichtbaar en bespreekbaar te maken.’

Het is welgeteld vier jaar geleden dat wij onze steun uitspraken voor een verzoek om openbaarheid over de relatie tussen olie- en gasbedrijf Shell en de Nederlandse overheid. Tot onze teleurstelling weigert de Rijksoverheid tot op heden het verzoek in behandeling te nemen. Op dinsdag 18 april zal de rechter zich buigen over dit besluit.

Het verzoek, ingediend onder de Wet openbaarheid van bestuur (de Wob, tegenwoordig Woo), vormt deel van een ambitieus journalistiek onderzoeksproject van Follow The Money en Platform Authentieke Journalistiek. Het belangrijkste doel: de contacten, samenwerkingsverbanden en algemene verwevenheid tussen Shell en de Nederlandse overheid in kaart brengen.

Deze ‘Wob’  bestaat uit zeventien verzoeken aan verschillende bestuursorganen – ministeries, provincies en gemeenten – en beslaat een periode van 14 jaar. Lobby rondom fiscale wetgeving, klimaatbeleid, gaswinning, maar ook buitenlands beleid en handelsmissies. De aangelegenheden tussen Shell en de overheid waarover openbaarheid wordt gevraagd, zijn divers. Dit laat meteen zien hoe verweven het olieconcern is en was met de staat. 

Helaas hebben 13 van de 17 bestuursorganen besloten dit Wob-verzoek niet in behandeling te nemen. Onder aanvoering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, verzetten zij zich juridisch met hand en tand tegen het verzoek. Ze vinden het verzoek ‘te breed’, te weinig afgebakend en simpelweg te omvangrijk. 

In het Noorden dacht men er anders over. De gemeenten Assen en Groningen en de provincies Drenthe en Groningen namen het verzoek wél in behandeling. Drenthe en Assen hebben inmiddels documenten geopenbaard. Uit Groningen wordt rond de komende zomer witte rook verwacht. 

En inderdaad, het gaat om duizenden documenten. Zo’n omvangrijk Wob-verzoek dien je niet lichtvaardig in. Maar in uitzonderlijke gevallen is het te verdedigen om ook een uitzonderlijk grote mate van openbaarheid van bestuur te vragen.

Dit is zo’n bijzondere kwestie. Het voormalig koninklijke Shell is niet alleen een invloedrijke speler in het lobbycircuit, het bedrijf weet ook bestuurlijke beslissingen te beïnvloeden. Dat bleek uit de onthullingen rondom de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting en onlangs nog uit de  parlementaire enquête aardgaswinning Groningen.

Hoe staat het met andere beleidsterreinen waarin Shell een speler is? Denk aan energietransitie of klimaatverandering, om maar twee belangrijke maatschappelijke onderwerpen te noemen. Onderzoek naar de onderliggende, vaak historisch gegroeide nauwe banden en routines in besluitvorming is hard nodig. Ze beïnvloeden onze samenleving tot op de dag van vandaag.  

Ook is het tijd voor een bredere blik op de relatie tussen onze overheid en Shell. Fiscaal en buitenlands beleid,  energieafhankelijkheid en het tempo van de Nederlandse energietransitie, het hangt allemaal samen. Het zijn dossiers waarin vele belangen botsen en keuzes worden gemaakt met verreikende gevolgen. En Shell is een cruciale speler in al deze dossiers. Een onderzoek naar het geheel is niet alleen journalistiek interessant, maar van maatschappelijk belang. En dat kan alleen met behulp van een transparante overheid.

Een open, constructief en op de toekomst gericht debat is volgens ons sterk gebaat bij transparantie over de huidige en historische relaties tussen Shell en de Nederlandse overheid. Hoe democratisch verloopt de politieke besluitvorming over deze onderwerpen? En welke economische belangen zijn ermee gemoeid? Het een hoeft niet slechter te zijn dan het ander, maar in een democratische samenleving, heeft de bevolking het recht de afwegingen en belangen achter de besluitvorming te weten.

Het Shell Papers-project is een poging om de krachten en tegenkrachten rondom belangrijke politieke dossiers zichtbaar en bespreekbaar te maken. Niet om dit bedrijf of de overheid onnodig papierwerk te bezorgen, maar om de transparantie rondom het openbaar bestuur te vergroten. We zijn ervan overtuigd dat dat er alleen maar beter van kan worden.

Overheid, openbaar uw papieren rondom Shell, juist nu.

Met de meeste hoogachting, 


De Raad van Aanbeveling van de Shell Papers

 

Wat zijn de Shell Papers en wie zitten er in de Raad?

De Shell Papers is een gezamenlijk journalistiek onderzoeksproject van Follow the Money en Platform Authentieke Journalistiek (PAJ). Het begon in april 2019 met het indienen van in totaal zeventien zogeheten WOB-verzoeken bij negen ministeries, drie provincies en vijf gemeenten over heel Nederland. Daarin werd verzocht de documenten te openbaren die inzicht kunnen geven in de relatie tussen Shell en de Nederlandse overheid sinds 2005. Over het hoe en waarom lees je hier onze uitleg. 

Het betreft een omvangrijk en complex Wob-verzoek, waarvoor zich een brede maatschappelijke steun aftekende. Deze komt onder meer tot uiting in het aantal volgers van het Shell Papers-dossier op FTM.nl en de bovengenoemde Raad van Aanbeveling. Deze bestaat uit de volgende leden: 

Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Eveline Lubbers, onderzoeksjournalist

Irene van Staveren, hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Cees Withagen, hoogleraar milieueconomie aan de Universiteit van Amsterdam

Hans Opschoor, hoogleraar Milieukunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

Lou Keune, econoom en voormalig universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg

Bastiaan Zoeteman, hoogleraar duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Tilburg

Joost Jonker, hoogleraar bedrijfsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam

Derk Loorbach, hoogleraar socio-economische transities aan de Erasmus universiteit Rotterdam

Arjen Wals, hoogleraar transformatief leren voor sociaal-ecologische duurzaamheid aan de Universiteit Wageningen   

Pier Vellinga, emeritus-hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Jan van de Streek, hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden              

Bernt Hugenholtz, emeritus-hoogleraar Informatierecht, Universiteit van Amsterdam

Maarten Keune, hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam

Klaas van Egmond, hoogleraar milieukunde en duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht

Lees verder Inklappen