Nederlandse economie vult oorlogskas

  Kassa! Het overschot op de lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans over 2010 is fors gestegen tot €45 miljard.

  Goed nieuws van De Nederlandsche Bank, en illustratief voor de spagaat waarin de eurozone zich bevind. Het exportsaldo in de Nederlandse betalingsbalans over het jaar 2010 is ten opzichte van 2009 met ruim EUR 6 miljard gestegen en is met een totale waarde van EUR 43 miljard terug op het niveau van 2008.

  Het stijgende overschot is te danken aan de aantrekkende wereldhandel en de oplopende olieprijzen. Met zijn open economie profiteert Nederland van de opverende wereldhandel. Zowel op de goederenrekening als de dienstenrekening nam het batig saldo toe. Dat laatste is ook te danken aan de komst van buitenlandse toeristen.

  De inkomensrekening liet een positief saldo zien van €5 miljard, vooral dankzij de verbeterde resultaten van buitenlandse dochtermaatschappijen van Nederlandse ondernemingen.  Directe investeringen
  De Nederlandse directe investeringen in het buitenland bedragen in 2010 EUR 24 miljard. Dit is een toename van 25 procent ten opzichte van 2009, toen de uitgaande directe investeringen ruim EUR 19 miljard bedroegen. Tegenover deze toename van directe investeringen in het buitenland staat in 2010 een terugtrekking van buitenlandse investeringen in Nederland van EUR 12 miljard.

  Meer cijfers zijn te vinden op de site van DNB.

  Over de auteur

  Redactie

  Lees meer

  Volg deze auteur

  Dit artikel krijg je cadeau van Follow the Money.

  Diepgravende onderzoeksjournalistiek kost tijd en geld. Steun ons en

  word lid