Uitspraken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening met mogelijk zeer grote gevolgen voor aanbieders van woekerproducten.

Het was ons even ontgaan, maar afgelopen dinsdag deden de Commissie van Beroep en de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) enkele belangrijke uitspraken die de verzekeraars en banken waarschijnlijk heel duur komen te staan. 

 In hoger beroep werd een consument door de Commissie van Beroep in het gelijk gesteld in verband met diens klacht over gebrekkige informatievoorziening omtrent de kosten van een beleggingsverzekering c.q. woekerpolis. De essentiële informatie over de hoogte van de kosten waren weggestopt in de kleine lettertjes (de polisvoorwaarden) van de overeenkomst. Ook de gedragscodes, zoals die door verzekeraars zelf zijn opgesteld, werden geschonden.
 
Drama
Interessant is vooral dat de Commissie van Beroep tot het oordeel komt dat de schade door de verzekeraar moet worden vergoed. Daarmee gaat de Commissie van Beroep verder dan de Geschillencommissie die eerder oordeelde dat een deel van de schade voor rekening van de consument diende te komen.
Deze uitspraak kan volgens een betrokkene 'een groot drama worden voor de verzekeraars en tussen personen'. 'Deze uitspraak, waarin voor het eerst het kostenaspect duidelijk aan de orde komt, geldt namelijk in principe voor alle beleggingspolissen. Als pensioen- woekerpolisadvocaten hier op gaan zitten, dan is het hek van de dam'. 
 
In vier klachtprocedures die aan de Geschillencommissie waren voorgelegd, kregen de afnemers van de woekerproducten ook gelijk. Hier ging het om vermaledijde aandelenleaseproducten zoals die met name door Aegon en Dexia aan honderdduizenden onwetende klanten werden verkocht. 
De uitspraken maken duidelijk dat de aanbieders van aandelenleaseproducten hun zorgplicht niet naar behoren hebben ingevuld. 
In normaal Nederlands: banken en verzekeraars hebben knollen voor citroenen verkocht. De op grote schal gepraktiseerde misleiding leidde tot het zogenoemde 'aandelenleasedrama', de voorloper van het woekerpolisdrama, maar in feite het kleine broertje van (hoewel het hier formeel bancaire producten betreft en geen verzekeringspolissen). Volgens Vereniging Consument & Geldzaken zouden er naar schatting een half miljoen klanten een schade hebben geleden van rond de 7 miljard euro. 
 
Misleiding
De geleden schade moet volgens de Geschillencommissie 'in beginsel' vergoed worden. Het Kifid komt in de vier procedures tot het oordeel dat 60 procent van de schade van de klanten vergoed dient te worden. Hoewel er in 2006 onder leiding van Wim Duisenberg zaliger met Dexia een schikking tot stand kwam, zijn vele duizenden gedupeerden verder gegaan met procederen. Een deel van de schadeclaims is inmiddels verjaard. Vereniging Consument & Geldzaken wist echter voor 220 duizend gedupeerden van Aegon en ex-Fortisdochter Groeivermogen (thans BNP Paribas) te voorkomen. Tegen enkele leasebanken is tot aan de Hoge Raad doorgeprocedeerd. De uitspraken van de Hoge Raad (van juni 2009) boden echter nog niet de verlangde duidelijkheid over onder meer de zorgplichtschendingen door de leasebanken. 'Door de uitspraken van het Kifid is die duidelijkheid er nu eindelijk wel, zegt woordvoerder Anton Weenink van de Vereniging Consument & Geldzaken in een persbericht. De uitspraken van het Kifid geven helder aan dat de zorgplicht van de effectenleasebanken gold ten opzichte van iedere potentiële klant die een dergelijk ruïneus product door de 'voet tussen de deur-verkopers' kreeg aangesmeerd. 
Weenink trekt na uitvoerige bestudering van de uitspraak de conclusie dat het Kifid impliciet stelt dat 60 procent van de schade van benadeelde klanten vergoed moet worden. Plus de wettelijke rente. 'Dat kan volgens ons in de zaken tegen Aegon en Groeivermogen leiden tot een schade-uitkering van 1 miljard euro', zegt Weenink vrijdag avond tegen FTM. 'Het zal natuurlijk moeten blijken of we dat inderdaad terug kunnen krijgen. We zullen in de komende weken Aegon en Groeipolis benaderen. Als die partijen niet de bereidheid tonen om tot zaken te komen, dan zullen we doorprocederen. Tot aan de Hoge Raad aan toe. We zijn in elk geval zeer verheugd met deze uitspraak van het Kifid, het geeft ons ruimschoots munitie'.