Paul Kuiken baalt van uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad stelde dinsdag vast dat voormalig Landisoprichter Paul Kuiken misbruik maakte van voorwetenschap. Kuiken is "zeer teleurgesteld" en beraadt zich op de gang naar het Europese Hof.

Paul Kuiken, voormalig oprichter en ceo van het in 2002 ten onder gegane IT-bedrijf Landis, heeft misbruik gemaakt van voorwetenschap. Dinsdag deed de Hoge Raad de definitieve uitspraak in sinds 2004 lopende zaak. Volgens de Hoge Raad heeft Kuiken zich in juli 2001 schuldig gemaakt aan het "opzettelijk uitlokken van misbruik van voorwetenschap" bij het plaatsen van aandelen Landis. Kuiken werd veroordeeld tot 11.500 euro. Dit is 2.500 euro minder dan waartoe het hof in Amsterdam hem in 2007 toe veroordeelde. De Hoge Raad gaf Kuiken de korting omdat voor de behandeling van de zaak meer tijd nodig was dan redelijk wordt geacht.

Kuiken vindt de uitspraak "zeer teleurstellend". "De uitspraak gaat geheel in tegen het advies dat de advocaat generaal eerder aan de Hoge Raad gaf", zegt Kuiken. "Ik moet me daarbij neerleggen, maar het is vreemd. Temeer omdat er een nieuw Europees arrest in de maak is dat aangeeft dat er alleen van misbruik van voorkennis sprake is als er onomstotelijk kan worden vastgesteld dat de betrokkene er voordeel uit heeft gehaald". En dat laatste is volgens Kuiken in zijn zaak bepaald niet het geval.

 

Telefoontaps
Terug naar de zomer van 2001. Kuiken was hard bezig om via onderhandse plaatsingen van aandelen van het beursgenoteerde Landis geld op te halen. Het was hem gelukt bij een aantal buitenlandse institutionele beleggers 4 miljoen aandelen te plaatsen tegen een koers van 6 euro. Kuiken was ook in Nederland bezig om partijen te interesseren. "Ik sprak Willem Burgers van het Orange Fund van Kempen & Co. ook in die dagen", zegt Kuiken. "Ik wist natuurlijk niet dat de telefoon van Burgers door Kempen werd getapt (zie hier het verhaal rond Willem Burgers). Burgers wilde 5,35 euro betalen voor de aandelen Landis, ik wilde er 6 euro voor hebben. Om dat de beargumenteren heb ik het woordje 'stevigheid' in de mond genomen. Ik heb die prijs er uiteindelijk ook voor gekregen en dat deed ik voor het bedrijf Landis. Je probeert als ceo van een bedrijf een zo goed mogelijke prijs te bedingen en dat is me gelukt. Maar Burgers noch ik zelf zijn er persoonlijk beter van geworden".
De telefoontap waarop het gesprek tussen Burgers en Kuiken staat, komt vervolgens bij justitie terecht en wordt vervolgens ook tegen de de ceo van Landis gebruikt. In 2004 werd Kuiken al veroordeeld tot 100 uur taakstraf en in hoger beroep in 2007 tot een boete van 14.000 euro. De Hoge Raad meent dat voorkennis - ongeacht het resultaat van de transactie - de betrokkene in een gunstiger positie brengt. Dat was volgens de Hoge Raad in deze zaak het geval.

Hoewel Kuiken zich neerlegt bij de uitspraak van de Hoge Raad wil hij, als het mogelijk is, de gang naar het Europese Strafhof maken. "Het gaat natuurlijk niet om het geld, de boete is 11.500 euro. Dit is voor mij een principekwestie. Wanneer mijn advocaat zegt dat we door kunnen procederen, dan doen we dat".

Kuikens advocaat Daan Doorenbos bevindt zich al in een zonnig oord en kon geen commentaar geven. Een woordvoerder van de Hoge Raad laat weten dat Kuiken de mogelijkheid heeft om bij het Europees Hof voor de rechten van de Mens in hoger beroep te gaan. Over een aanstaand Europees arrest (Europees Hof van Jusitie in Luxemburg) op het gebied van voorwetenschap is bij de Hoge Raad niets bekend.