Follow the Money toont al jaren belangstelling voor de schimmige handel en wandel van Peter Paul de Vries. De Vries verkreeg zijn bekendheid en reputatie ooit als directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Toen streed hij onder andere voor transparantie en deugdelijk bestuur. Als oprichter, ceo en grootaandeelhouder van het beursfonds Value8 doet hij echter alles wat hij vroeger te vuur en te zwaard zou hebben bestreden.
Sinds 3 mei is er commotie ontstaan rondom het beursfonds Value8. Vanaf dat moment besteedt de onafhankelijke analist Roel Gooskens voor Follow the Money aandacht aan alle beursgenoteerde belangen van Value8. Wat hij aantreft oogt niet best.
Een beursdrama in wording.

32 artikelen

Peter Paul de Vries vs Roel Gooskens

2 Connecties

Relaties

Peter Paul de Vries

Organisaties

Value8
18 Bijdragen

Tijdens de drukbezochte beleggersontmoeting van Value8 op Beursplein 5 zocht Peter Paul de Vries vooral de confrontatie met analist Roel Gooskens. Antwoorden bleven uit.

Voor Value8-ceo Peter Paul de Vries is de opwinding die analist Roel Gooskens met zijn artikelen over het bedrijf heeft veroorzaakt, niets meer of minder dan een ‘integriteitskwestie.' En die vat hij persoonlijk op. Zoveel werd duidelijk tijdens de speciale beleggersontmoeting die woensdag op Beursplein 5 werd georganiseerd. De Vries had die georganiseerd om een toelichting te geven op de gang van zaken bij Value8. De aanleiding was het eerste artikel van de Gooskens op Follow the Money, dat in eerste instantie 20 procent van de waarde van Value8 deed verdampen. De voormalige HSBC-analist vergeleek in dat artikel Peter Paul de Vries met Joep van den Nieuwenhuyzen in zijn Begemann-tijd, begin jaren ’90 van de vorige eeuw. Net als bedrijvendokter Van den Nieuwenhuyzen ooit deed, weet De Vries handig gebruik te maken van ongerealiseerde herwaarderingswinsten om de prestaties van het bedrijf in een goed daglicht te stellen. Dat deugt niet, zo luidt het betoog van Gooskens in grote lijnen.

Gestrekt been

Aan die spijker wenst De Vries echter niet opgehangen te worden, zo liet hij tijdens de drukbezochte ontmoeting in de Mercuriuszaal in het beursgebouw meer dan eens blijken. De Vries vloog met het spreekwoordelijke gestrekte been in op de persoon Gooskens en Follow the Money. Gooskens was iemand die zich had ‘vermomd’ als journalist, ‘onjuiste’ dingen had opgeschreven en geen hoor en wederhoor had gepleegd. De Vries vond het allemaal ‘stemmingmakerij,’ een ‘aanslag’ op Value8 die een serieus medium ‘onwaardig’ was. De vergelijking met Van den Nieuwenhuyzen was ‘onder de gordel’. Hij vond ook dat Gooskens zijn ‘excuses’ aan de aandeelhouders moest aanbieden. Daarop volgde applaus van enkele aanwezige beleggers.


Peter Paul de Vries

"Value8 is een van de mooiste bedrijven van het Damrak"

In het kleine uur dat daaraan vooraf was gegaan, had De Vries uitgebreid stilgestaan bij de kwaliteiten van de vele MKB-ondernemingen die Value8 — ‘een van de mooiste bedrijven van het Damrak’ — in een aantal ‘clusters’ samen heeft gebracht. Volgens De Vries zijn het allemaal bedrijven met ‘substantiële marktposities’ die meestal ‘prachtig’ zijn en niet zelden ‘excelleren’. Hij legde uit dat het hem als vader van zes kinderen ook om een ‘betere wereld’ gaat, en dat een deel van de investeringen van Value8 daarop is gericht. In de ontvangstruimte lagen de vetarme kaasblokjes van Value8-bedrijf Keesmakers die deze filosofie onderstreepten.

Gooskens serveerde op Follow the Money tussendoortjes die een stuk minder licht verteerbaar zijn

Gooskens serveerde op Follow the Money tussendoortjes die een stuk minder licht verteerbaar zijn. Het tweede artikel van de hand van de analist ging over de beursgenoteerde minderheidsdeelneming van Value8 in IEX Group, waar volgens Gooskens wonderbaarlijke waardevermeerderingen hadden plaatsgevonden die voor het grootste deel de winst van Value8 over het jaar 2015 hebben bepaald. Precies valt dat niet vast te stellen, want Value8 zegt daar niets over in zijn jaarverslag.

Gooskens besprak woensdagochtend in zijn derde artikel over Value8 het bedrijf Source Group. Value8 bezit 64 procent van deze verlieslatende onderneming, die De Vries doorlopend als ‘uiterst succesvol’ omschrijft. Gooskens stelde vast dat de continuïteit van het bedrijf niet zeker is en dat het bedrijf over een negatief eigen vermogen beschikt. Daarover geen woord in het jaarverslag van Value8. Wel dat het bedrijf volgens Value8 meer dan 11 miljoen euro waard is. Uit het jaarverslag van Source bleek ook dat Value8 3,3 miljoen euro aan Source geleend had om het negatieve eigen vermogen op te poetsen, geld dat onmiddellijk weer door Value8 werd teruggeleend van Source Group. ‘Een wonderbaarlijke, schimmige papieren constructie,’ aldus Gooskens, die zich steeds meer zegt te verbazen over het soort financiële lenigheid waar Value8 zich van bedient.

Zelfkritiek

Maar over dit soort wezenlijke details ging het niet bij de beleggersontmoeting. De Vries manoeuvreerde behendig om de inhoudelijke punten heen. Verder dan ‘klopt niet’, ‘grotere onzin kan niet geschreven worden’ of [er zijn] ‘verkeerde veronderstellingen gebruikt’ kwam hij niet. Inhoudelijke toelichting bleef uit. Hij stelde dat Value8 ‘buitengewoon transparant’ is en acquisities ‘tot op de ton nauwkeurig’ worden verantwoord.

De Vries toonde niettemin zelfkritiek. ‘Kennelijk hebben we zelf een voedingsbodem gecreëerd die het mogelijk maakte dat de “waar rook is, is vuur-gedachten” konden ontstaan,’ zei hij. Hij beloofde dat er een onafhankelijk analistenrapport zal komen waarin het bedrijf tegen het licht zal worden gehouden.

Nieuwsgierige beleggers mochten ook vragen stellen, twee per bezoeker zo had Value8 van te voren aangegeven. Kritische vragen van het beleggerspubliek bleven echter uit. De meeste kritiek ging naar de man die de beleggersbijeenkomst met zijn artikel had veroorzaakt: Roel Gooskens. De Vries: ‘Denkt u nu werkelijk dat u het volgende grote schandaal in Nederland op het spoor bent?' Gooskens: ‘Nou, groot kan het niet worden, u bent maar heel klein.’

De analist had zelf nog wel één vraag voor De Vries. Hij wilde weten waaruit de 7 miljoen euro aan niet-gerealiseerde herwaarderingen die in 2015 tot een nettowinst van 5,1 miljoen euro leidde, precies is opgebouwd. Bestond die voor het grootste deel uit de ongerealiseerde waardestijging van IEX Group, zoals hij op Follow the Money had voorgerekend?

De Vries kon beamen dat de winst van Value8 voor een zeker deel uit de herwaardering van de IEX Group bestond, maar bleef Gooskens uiteindelijk het antwoord op diens vraag schuldig.