Over de schimmige deal die voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer (1960-2019) miljonair maakte. Lees meer

Voormalig VVD-partijvoorzitter Henry Keizer werd in 2012 voor een schijntje mede-eigenaar van een florerend miljoenenbedrijf. Met drie partners nam hij de aandelen over van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie, waaraan hij zelf als ‘gecommitteerd adviseur’ verbonden was. Ook andere VVD-prominenten, onder wie Loek Hermans, speelden een bedenkelijke rol bij deze transactie, waarmee de vereniging en haar leden voor tientallen miljoenen euro werden benadeeld.

Het spitwerk van FTM leidde tot Keizers vertrek als partijvoorzitter. In mei 2018 deed de FIOD onder leiding van het OM invallen bij de Facultatieve en vier betrokkenen. Bij Keizer persoonlijk werd voor 20 miljoen beslag gelegd. 

Keizer overleed op 5 oktober 2019. Hij werd 58 jaar. Met ingang van 7 oktober draagt dit dossier daarom niet langer zijn naam meer, maar heet het ‘De Facultatieve’.

44 artikelen

© ANP / Jerry Lampen

Pieter Lakeman doet aangifte van oplichting door VVD-partijvoorzitter Henry Keizer

Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie is tot de conclusie gekomen dat de overname van het crematie- en uitvaartconcern de Facultatieve door Henry Keizer en zijn zakenpartners frauduleus was. Hij heeft dinsdag aangifte gedaan bij justitie. Plus: een open brief van een voormalig lid van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie.

De als ‘bedrijfshorzel’ bekend staande Pieter Lakeman heeft zijn zinnen gezet op de partijvoorzitter van de VVD: Henry Keizer. Namens de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) heeft hij aangifte gedaan wegens oplichting, zo onthult EenVandaag. Reden voor de aangifte is de overname van B.V. Beheermaatschappij ‘de Facultatieve’ door Keizer en zijn zakenpartners Jaap de Bruijn (de cfo), Stephen Pickard en Patrick de Meyer. Bij de aangifte tegen dit viertal blijft het niet: Lakeman ziet de 5 leden van het bestuur van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie die de verkoop goedkeurden als medeplichtig. Voormalig voorzitter Wiel Hillebrandt en penningmeester Frans Jacobs deden in 2012 namens de Vereniging de onderhandelingen.

Essentieel is de samenspanning tussen het Keizer cum suis, het bestuur en ’het samenweefsel van verdichtselen’ die er volgens Lakeman toe hebben geleid dat de ledenraad werd misleid en Keizer en zijn partners als enige aanvaardbare kopers werden uitgekozen. Daarbij werd de Vereniging ernstig benadeeld. Het is volgens Lakeman duidelijk dat door middel van ‘misleiding’ het verenigingsbestuur ‘van het begin af aan heeft aangestuurd op de verkoop [van] de Beheermaatschappij aan Keizer c.s.’

Lakeman concludeert dat er ‘valse informatie’ is verstrekt aan de accountants die een waardering van het bedrijf moesten maken

Lakeman bestudeerde de in april door Keizer aan de pers uitgedeelde informatieset van 32 pagina’s en concludeert ook dat er ‘valse informatie’ is verstrekt aan de ingehuurde accountants die een waardering van het bedrijf moesten maken. Keizer en zakenpartners en het bestuur van de vereniging gaven namelijk ook waarderingsopdrachten mee die substantiële onderdelen van het bedrijf buiten beschouwing moesten laten. Het bewust niet meenemen van deze onderdelen — zoals het verzekeringsbedrijf en een vastgoed B.V. — zorgde er onder meer voor dat de accountants een lagere waardering zouden maken. Daardoor werd de Koninklijke Vereniging 'voor miljoenen euro’s' benadeeld.

Lakeman verzocht de officier van Justitie binnen een termijn van twee maanden tot strafvervolging over te gaan. Hier kun je de aangifte van Lakeman in ogenschouw nemen.

Eerder lieten hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer en econoom Ilja Boelaars al weten dat de zaak Keizer waarschijnljk bij het Openbaar Ministerie en de FIOD thuishoort. Kim van Keken en Eric Smit hielden anderhalve week geleden de 32 pagina's van Keizer tegen het licht en kwamen toen tot de conclusie dat er veel op de repliek van de VVD-voorzitter viel aan te merken. 

Open brief van een lid

Naast de aangifte van Lakeman is er nog meer te melden in de zaak Keizer. Voormalig lid Reinier van der Heijden (72) uit Benthuizen schreef een ’open brief’ waarin hij de gang van zaken rond de verkoop van Beheermij De Facultatieve aan Keizer c.s. vanuit zijn perspectief weergeeft. In zijn brief — die eerder het karakter van een ‘open onderzoek’ heeft en hieronder in zijn geheel is te lezen — komt Van der Heijden tot ‘de verbijsterende conclusie dat hier ernstige fouten zijn gemaakt. Dit wordt nog eens extra bevestigd door nota bene de stukken die Henry Keizer zelf aan de pers heeft overhandigd en nu ook op internet staan.’

Van der Heijden toont zich een zeer betrokken lid: door de jaren heen heeft hij alle relevante documenten bewaard. Zijn vader was al lid van de Facultatieve en na diens overlijden sloot Van der Heijden in 1996 vijf verzekeringen bij het verzekeringsbedrijf van De Facultatieve af, voor hem en zijn gezin. ‘Ik had altijd een redelijk positief beeld over de Facultatieve. (…) In het verenigingsblad Ooit, dat ik altijd nauwgezet doornam, stonden altijd tal van wetenswaardigheden en nieuws op het gebied van uitvaarten en alles wat daarmee verband houdt.’

Ik heb heel wat meegemaakt, maar wat ik hier tegenkwam was verbijsterend

Toen Van der Heijden van het FTM-onderzoek naar de zaak Keizer hoorde, veranderde zijn beeld. De overdracht van het verzekeringsbedrijf van De Facultatieve aan Ardante (van ASR) zat hem al niet lekker ‘Toen ik de eerste berichten hoorde over Henry Keizer viel opeens alles op zijn plaats en bleek mijn vermoeden dat er iets niet klopte bij de Facultatieve juist te zijn.’

Van der Heijden besloot om in zijn eigen dossier te duiken en daarbij alle documenten — van uitvaartpolissen en verenigingsnieuws tot financiële jaarstukken — op te diepen. Zijn ervaring als lid van verschillende ondernemingsraden kwam daarbij goed van pas. 'Ik heb heel wat meegemaakt,' vertelt van der Heijden. 'Maar wat ik hier tegenkwam was verbijsterend.'

‘Onwetend gehouden’

Het resultaat is een goed documenteerd rapport over een zaak waarin ook voor Van der Heijden nog veel vragen niet zijn beantwoord. Desalniettemin komt hij tot enkele opmerkelijke conclusies: ’De leden zijn heel bewust onwetend gehouden over wat hun boven het hoofd hing. In feite zijn de leden collectief uit de vereniging gezet, ofwel door de overdracht van de polissen (van de verzekeringsmaatschappij van De Facultatieve, red.) aan Ardante is hiermee het lidmaatschap vervallen. We zijn geen lid meer van de Vereniging.’

'Je hoeft geen jurist of financieel expert te zijn om te concluderen dat de gang van zaken binnen de Facultatieve veel vraagtekens oproept'

Belangrijke besluiten over de vereniging zijn volgens Van der Heijden nooit voorgelegd aan de leden, ook niet tijdens de allerlaatste vergadering van november 2012. ‘De rol van de Ledenraad is dubieus omdat die de leden volkomen negeert. Formeel misschien juist, maar moreel niet.’ De benoeming van Loek Hermans in de Ledenraad bijvoorbeeld ‘is op illegale wijze genomen’, aldus Van der Heijden. Die benoeming was bovendien strijdig met zo'n beetje elke governance code: Hermans was immers tevens commissaris bij de onderneming De Facultatieve en had daarbij dus automatisch te maken met strijdige belangen. 

Van der Heijden vindt het feit dat de verkoop van de verzekeringsportefeuille en verkoop van de beheermaatschappij 'bewust niet op de agenda zijn geplaatst voor Algemene Ledenvergadering op 10 november 2012' zeer kwalijk. ‘Je behoeft geen jurist en geen financieel expert te zijn om tot de conclusie te komen dat de gang van zaken binnen de Facultatieve veel vraagtekens oproept. Is hier wel integer gehandeld?’  

De gehele brief van Reinier van der Heijden lees je hier.