Over de schimmige deal die voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer (1960-2019) miljonair maakte. Lees meer

Voormalig VVD-partijvoorzitter Henry Keizer werd in 2012 voor een schijntje mede-eigenaar van een florerend miljoenenbedrijf. Met drie partners nam hij de aandelen over van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie, waaraan hij zelf als ‘gecommitteerd adviseur’ verbonden was. Ook andere VVD-prominenten, onder wie Loek Hermans, speelden een bedenkelijke rol bij deze transactie, waarmee de vereniging en haar leden voor tientallen miljoenen euro werden benadeeld.

Het spitwerk van FTM leidde tot Keizers vertrek als partijvoorzitter. In mei 2018 deed de FIOD onder leiding van het OM invallen bij de Facultatieve en vier betrokkenen. Bij Keizer persoonlijk werd voor 20 miljoen beslag gelegd. 

Keizer overleed op 5 oktober 2019. Hij werd 58 jaar. Met ingang van 7 oktober draagt dit dossier daarom niet langer zijn naam meer, maar heet het ‘De Facultatieve’.

44 artikelen

© ANP / foto Ferdy Damman

Pieter Lakeman vs EY-accountant Marcel de Kimpe in de zaak Henry Keizer

Een zaal in de rechtbank in Zwolle vormt vandaag het toneel van de tuchtzaak die bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman heeft aangespannen tegen EY-accountant Marcel de Kimpe. Daarmee zullen er voor het eerst rechters oordelen over de zaak Henry Keizer.

Voor minimaal 19 miljoen euro wisten Henry Keizer en zijn drie zakenpartners de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie te benadelen. De boeken van het bedrijf waar de voormalige VVD-voorzitter in 2012 voor een schijntje een meerderheid van aandelen in verwierf, werden gecontroleerd door EY-accountant Marcel de Kimpe. En niet alleen die van het bewuste bedrijf, B.V. Beheermaatschappij 'de Facultatieve', ook die van verkopende partij de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie én die van de koper, het nieuwe bedrijf van Henry Keizer cum suis, de Facultatieve Groep B.V..

Van alle mensen die getuige waren van de gebeurtenissen die leidden tot de omstreden verkoop van het crematieconcern, was De Kimpe degene die de wettelijke taak had daarover naar waarheid te rapporteren. Bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI), stelt dat De Kimpe dat niet heeft gedaan.

Vandaag staat Marcel de Kimpe in de rechtbank van Zwolle voor het hekje van de Accountantskamer. Hij mag zich voor drie rechters en twee accountants verweren tegen de tuchtklacht die Lakeman in mei van dit jaar tegen hem indiende. Lakeman stelt dat accountant De Kimpe 'onware verklaringen in de jaarrekening 2012 van B.V. Beheermaatschappij de Facultatieve en de jaarrekening 2012 van De Facultatieve Groep B.V. heeft afgelegd en daarmee ernstige financiële benadeling van de Koninklijke vereniging voor Facultatieve Crematie minder zichtbaar heeft gemaakt’.

Sleutelrol

In april onthulde Follow the Money hoe de voormalige VVD-partijvoorzitter Henry Keizer en zijn zakenpartners zichzelf ten koste van meer dan 60 duizend leden van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie wisten te verrijken. Ze kochten in 2012 het crematieconcern B.V. Beheermaatschappij ‘de Facultatieve’ van de Koninklijke Vereniging, de aandeelhouder van het bedrijf. Het bedrag dat ze volgens eigen zeggen op tafel legden was 12,5 miljoen euro. Van die overnamesom bestond 12 miljoen echter uit een opgespaard dividend waarop de verkopende partij – de Vereniging – al recht had.

Per saldo betaalden Keizer cum suis een bedrag van slechts 500 duizend euro. Daarvan was 30 duizend euro een daadwerkelijke investering; de rest was een lening. Deze uiterst bescheiden investering was genoeg om een uiterst winstgevend internationaal opererend bedrijf in handen te krijgen. De Facultatieve boekte in 2012 een omzet van 106 miljoen euro.

Lakeman stelt dat De Kimpe de transactie had moeten melden bij de Financial Intelligence Unit als verdacht of ongebruikelijk 

Volgens Lakeman speelt De Kimpe een sleutelrol in de transactie die hij in zijn aangifte bij Justitie tegen onder meer Henry Keizer door het 'samenweefsel van verdichtingen' als 'oplichting' omschrijft. Lakeman onderbouwt zijn klacht door te wijzen op het in 2012 sterk verminderde eigen vermogen van de onderneming, de B.V. Beheermaatschappij. Dat gebeurde volgens hem ‘willekeurig en zonder argument of toelichting’. Lakeman stelt ook dat De Kimpe de transactie bij de Financial Intelligence Unit (FIU) had moeten melden. Dat is de overheidsdienst waar meldplichtige instellingen en personen als controlerende accountants verdachte en ongebruikelijke transacties dienen te melden.

'Zorgvuldige besluitvormingsprocedure'

In zijn schriftelijke verweer ontkent De Kimpe dat hij een 'rol heeft gespeeld' bij het tot stand brengen van de transactie. Die was een 'voldongen feit' toen hij ervan hoorde. Zijn raadsman voegde daar onder meer aan toe dat in de berichtgeving in de media uitsluitend sprake zou zijn geweest van 'suggestie, niet van feiten'. Volgens de EY-accountant vonden de wijzigingen in het eigen vermogen op correcte wijze plaats en zijn de klachten van Lakeman ‘duidelijk zonder grond’.

De Kimpe stelde op 13 december 2012 vast – toen de verkoop van het crematieconcern aan hem bekend werd gemaakt – dat bij het tot stand komen van de transactie op basis van 'drie waarderingsrapporten van onafhankelijke deskundigen' een 'zorgvuldige besluitvormingsprocedure' heeft plaatsgevonden, zo liet hij in zijn verweer door zijn raadsman optekenen.

De Kimpe maakte het mogelijk dat Henry Keizer en zijn zakenpartners jarenlang de werkelijke waarde van het concern konden verhullen

Nader onderzoek van deze website in augustus toonde juist aan dat De Kimpe het mogelijk maakte dat Henry Keizer en zijn zakenpartners jarenlang de werkelijke waarde van het concern konden verhullen. Daarbij overtraden de bestuurders van De Facultatieve onder andere wettelijke deponerings- en verslaggevingsregels. De Kimpe en zijn werkgever – de accountantsorganisatie EY – overtraden onder meer de wettelijke voorschriften en de beroepsregels die de onafhankelijkheid van een accountant moeten waarborgen.

Mensen die klachten hebben over de gedragingen van accountants kunnen een tuchtprocedure starten bij de Accountantskamer. De klager hoeft niet zelf de benadeelde te zijn. Iedereen kan, mits goed onderbouwd, een tuchtklacht indienen. De Accountantskamer bestaat uit meerdere rechters die worden bijgestaan door twee accountants met inhoudelijke kennis van de materie. Het tuchtorgaan kan de beklaagde accountant een waarschuwing geven, een berisping (een flinke tik op de vingers) of een geldboete.

De zwaarste tuchtstraf is de zogenoemde doorhaling van de naam in het accountantsregister waardoor de bewuste accountant zijn werk niet meer mag uitvoeren. De doorhaling kan tijdelijk zijn – tot één jaar of langer, met een maximum van tien jaar. Lakeman en De Kimpe krijgen in de eerste ronde ieder dertig minuten spreektijd om hun pleidooi te voeren. Follow the Money is erbij om er verslag van te doen.