Lakeman roept op tot claimrun SNS

2 Connecties

Relaties

Onteigeningsbesluit

Organisaties

SNS
8 Bijdragen

Columnist Pieter Lakeman struikelt over het onteigeningsbesluit van SNS. Het meest bizarre element: de bepaling dat ook de betaalverplichtingen genationaliseerd zijn.

We hebben er lang op moeten wachten maar eindelijk is het doek voor SNS REAAL dan toch gevallen. Het onteigeningsbesluit [zie PDF] van 1 februari leest vlotjes en zit goed in elkaar, maar bevat wel enkele bizarre bepalingen.

Voor beleggers bevat het onteigeningsbesluit echter interessant nieuws: een bijna dodelijke analyse van de solvabiliteit van Rabo, ING en ABN Amro. DNB blijkt in oktober 2012 geschreven te hebben dat de aan het depositostelsel deelnemende banken, bij een faillissement van SNS Reaal een verlies van ongeveer 5,3 miljard tegemoet kunnen zien en dat ‘een dergelijk verlies voor de overige deelnemende banken onverantwoord groot is.’ Voor het eerst in de historie zijn de solvabiliteitsgrenzen van de Grote Drie door de toezichthouder zo nauwkeurig geïndiceerd.

Een boeiende vervolgvraag: Wie van de drie? Bedacht moet worden dat met name Rabo diep in de vastgoedfinanciering (woninghypotheken) zit en dat daar grote, nu nog verborgen, verliezen aanwezig zijn. (De trouwe lezer van FTM heeft eerder kennis kunnen nemen van de pogingen van Rabo om die vorderingen aan pensioenfondsen te slijten, een poging die na publicatie in FTM is mislukt.)


Bizarre bepaling in  het onteigeningsbesluit
Terug naar het onteigeningsbesluit. Het meest bizarre element is de bepaling dat ook de betaalverplichtingen van SNS Reaal genationaliseerd zijn. Volgens het onteigeningsbesluit zou de wet ook ruimte bieden om passiva te onteigenen. Dat lijkt bij de Raad van State moeilijk vol te houden, want die bepaling bestaat niet. Wel kunnen entiteiten waarin activa en passiva aanwezig zijn worden onteigend. Maar losse passiva onteigenen is in de wet niet als mogelijkheid genoemd.


Voor aandeelhouders SNS Reaal die zich tegen de onteigening willen verzetten, zijn enkele waarschuwingen op hun plaats. Ten eerste is het mijns inziens onmogelijk de onteigening van de aandelen via de Raad van State tegen te houden. Daarvoor is het onteigeningsbesluit gewoon te goed onderbouwd. Echter, niet alleen de aandelen zélf zijn onteigend, maar ook de eventueel nog in te stellen schadeclaims van aandeelhouders tegen SNS Reaal en de bank zijn onteigend. Die onteigening lijkt wel voor juridische bestrijding bij de Raad van State vatbaar.
Meeliften met succesvolle procedures van anderen is bij de Raad van State niet mogelijk. Ook niet als anonieme partij achter een claimstichting. Iedere aandeelhouder die overweegt een schadeclaim tegen SNS Real of de bank in te dienen moet zich bij de Raad van State melden en bezwaren tegen het besluit naar voren brengen, en wel uiterlijk maandag 11 februari.