Ruimte is een schaars goed in Nederland. Wie trekt in deze strijd aan het langste eind? Lees meer

We willen natuur en recreatie, maar er moeten ook woonwijken en energiecentrales worden gebouwd. De stikstofcrisis dwingt tot het maken van scherpe keuzes. Wie trekt in deze strijd aan het langste eind? En wie delft het onderspit? In dit dossier trekt Follow the Money het land in om dat te onderzoeken.

In de strijd om openbare ruimte gaat het vaak om ontwikkelingen waar veel (belasting-)geld mee gemoeid is. Bij wie komt dit geld terecht? Wordt het in dienst van de samenleving besteed? Het is regelmatig moeilijk te controleren. Bovendien is de openbare ruimte van ons allemaal: hoe meer die onder druk komt te staan, des te belangrijker het is om een vinger aan de pols te houden hoe deze wordt ingericht.

39 artikelen

Podcast | Waar gaan we huizen bouwen?

Er moeten snel meer huizen gebouwd worden, horen we uit Den Haag. Waar kun je dat het beste doen? Als je rekening houdt met klimaatverandering, blijken veel bouwlocaties minder aantrekkelijk dan gedacht. Het datateam van FTM werkte samen met de VU en keek wat de opties zijn wanneer je rekening houdt met aspecten als slappe bodem, geluidshinder en wel of niet bouwen in de stad.

0:00