Ongehoorzaam

Op 7 december steken ongehoorzame burgers ook in Nederland de handen uit de mouwen. In tegenstelling tot de verstarde politiek nemen zij wél hun verantwoordelijkheid. Duurzame energie moet weer op de politieke agenda.

 Wij zullen het zelf moeten gaan doen. Laten zien hoe grote problemen wél opgelost kunnen worden. En daarbij netjes geformuleerd, niet wachten tot de regels worden aangepast. De politiek verliest daarmee wel haar bestaansrecht, als zij niet zelf alsnog de handen uit de mouwen steekt. En ook daar is sprake van burgerinitiatief met www.nieuwepartij.nl, na de versteende reacties van ‘links’ op de oproep van Femke Halsema voor sociale hervormingen. Terwijl staatssecretaris Barry Atsma met lege handen en zonder plannen in Cancun staat, wordt op 7 december dankzij overweldigende publieke steun het plan ‘Nederland krijgt nieuwe energie’ op de parlementaire agenda gezet. En worden er ‘Green deals’ in het land gesmeed.  

 

Wie de ‘stand van ons land’ in cijfers kent en vooruitkijkt, zakt de moed in de schoenen. Deze problemen mogen niet publiekelijk worden benoemd. Ze worden glashard ontkend om er maar niets voor te hoeven doen. Zo zijn er weer babyboomers in de gordijnen gevlogen nadat hen in het boek Bye bye boomers  door o.a. ondergetekende verweten wordt alle hervormingen tegengehouden te hebben om hun eigen opgebouwde positie te beschermen. Het versoepelen van het ontslagrecht, de VUT, verhogen pensioenleeftijd, beperken van de hypotheekrente aftrek, beperken van de pensioenen, om er een paar te noemen. Zij willen niet op hun erfenis aangesproken worden.

 

Toekomstbestendig

Eenzelfde lot is nu Femke Halsema beschoren met haar terechte pleidooi voor een progressieve samenwerking binnen links of met rechts om met name de arbeidsmarkt, sociale zekerheid en pensioen, maar ook de woningmarkt en de energievoorziening toekomstbestendig te maken. Allemaal onderwerpen die dit kabinet onder druk van de conservatieve PVV weer voor zich uit schuift.

 

De reacties van traditioneel links bij monde van Cohen, Roemer en Platvoet, laten zien hoe onbespreekbaar deze problemen zijn. De eigen zwakte van niet willen kiezen, wordt nota bene opgevoerd om de aandacht uit alle macht af te leiden van de inhoud: de erfenis van decennia van negeren, pappen en nathouden heeft miljoenen mensen juist in de armoede(val) gestort. Alle goedbedoelde hulp heeft hen initiatiefloos en weerloos gemaakt.

 

‘Links’ zou toch geleerd moeten hebben van het integratiedebat waar dit doodzwijgen toe kan leiden. Wij mogen dus helaas niet verwachten dat politieke partijen ‘een eerlijk verhaal over later’ gaan houden en leiderschap gaan tonen. Wij zullen het zelf moeten gaan doen. Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn doet dat! Naast een iets hogere premie en bevroren pensioenen, gaan zij uit van langer werken, nog voordat dit in Den Haag of de Stichting van de Arbeid geregeld is. Ook het MBO steekt de hand in eigen en Haagse boezem: minder vestigingen, minder opleidingen, minder regels en vooral minder veranderingen vanuit Den Haag om de focus op goed onderwijs te kunnen houden.

 

Concurrentie

Op het gebied van duurzame energie zijn er ook hoopgevende berichten. Juist op het moment dat staatssecretaris Atsma met lege handen en zonder plannen op de klimaatconferentie in Cancun staat. Het Planburau voor de Leefomgeving heeft eerder berekend dat zelfs de gereduceerde doelstelling van 20 naar 14 procent duurzame energieopwekking in 2020 bij lange na niet wordt gehaald. Dat wordt een concurrentienadeel en gemiste exportkans als wij hier niets aan doen, omdat andere Europese landen hier al jaren consistent beleid op hebben. Zelfs de nieuwe Engelse regering onder leiding van Conservatives toont ondanks een begrotingstekort van 10 procent, meer ambitie en daadkracht.

 

De hoop is gevestigd op burgerinitiatieven als Nederland krijgt nieuwe energie  en Green Deals, dat in Engeland goed werkt. Het eerste is ondertekend door tienduizenden burgers uit alle politieke windhoeken, die vinden dat het parlement serieus werk moet maken van dit plan. Het tweede zijn private initiatieven geëntameerd door De Groene Zaak, waar de (lokale) overheid letterlijk en figuurlijk ruimte voor maakt. ‘Green deals’ zullen laten zien hoe duurzame energie wel voordelig en renderend kan zijn voor consumenten, investeerders en milieu, en welke achterhaalde, overbodige en belemmerende regels buiten werking verklaard moeten worden.

 

Politieke inertie is de grootste belemmering geworden voor de benodigde veranderingen. Het wordt tijd voor meer burgerlijke verantwoordelijkheid, of zelfs ongehoorzaamheid om ons land toekomstbestendig te maken. Wie durft en volgt?

 

Links