Premiejagers stappen in piramidefonds Bordeaux Advisory

Het Anglo-Zwitserse detectivebureau Ecco Competence zegt de verdwenen miljoenen van het wijnbeleggingsfonds Bordeaux Advisory te repatriëren. Gedupeerden wachten nog op 9,5 miljoen euro.

De Nederlandse gedupeerden van het piramidefonds Bordeaux Advisory krijgen hulp geboden van privédetectives om mogelijk een substantieel deel van de ingelegde 19 miljoen euro terug te krijgen. De detectives van de in Birmingham ingeschreven limited Ecco Competence, opererend vanuit Zwitserland, claimen de verdwenen miljoenen te kunnen repatriëren. 'Hoe en waar en waarmee wij geld voor onze cliënten terughalen is onze interne bedrijfsstrategie, dat kunnen wij onmogelijk publiceren,' zegt Ecco-medewerker Jack Marsman vanuit Zwitserland. Een slordige 6,5 miljoen euro uit het wijnbeleggingsfonds Bordeaux Advisory is volgens justitie mogelijk nog ergens ondergebracht in buitenlandse vennootschappen die gelieerd zijn aan de inmiddels veroordeelde hoofdrolspeler John Taylor. Deze Rotterdamse flessentrekker wist vanaf 2003 honderden particulieren te interesseren voor zeer prijzige Bordeauxwijnen zoals La Fleur Petrus, Pomerol 1999. De Bordeauxwijn werd voor 7200 euro per kist ingekocht bij een gelieerde intermediair, terwijl de daadwerkelijke inkoopprijs bij een Frans wijnhuis slechts 936 euro bedroeg. De kunstmatige winsten werden weggesluisd naar privé-vennootschappen in Luxemburg en Hong Kong.

Verdwenen miljoenen

De hoofdrolspelers van het wijnbeleggingsfonds Bordeaux Advisory zijn inmiddels veroordeeld, de bedrijven gefailleerd en de opgeslagen kisten wijn geveild voor een bedrag van 500 duizend euro. Bij curator Hidde Reitsma hebben zich 600 beleggers gemeld met een vordering van in totaal 9,5 miljoen euro. De kans op een uitkering is echter klein en de veroordeelde Taylor is bovendien in beroep gegaan. ‘We verwachten dat de civiele zaken rond 2016, 2017 weer gaan spelen. We wachten het hoger beroep in de strafzaak af,’ zegt advocaat Rob Silvertand, die optreedt voor de stichting Bordeaux Beleggers Belangen en miljoenenclaims als concept heeft opgeslagen. Het probleem: de weggesluisde 6,5 miljoen euro is zowel door justitie, curator Reitsma als de curator die het persoonlijk faillissement van Taylor afwikkelde, niet gevonden. Zijn persoonlijk faillissement is bij gebrek aan baten opgeheven.

De queeste

De premiejagende detectives van Ecco Competence bieden gedupeerde beleggers nu uitzicht op nieuwe baten. ‘We maken een goede kans om het geld te achterhalen, verder kan ik er niks over vertellen,’ zegt Marsman van Ecco Competence telefonisch, nadat hij eerder per email contact had opgenomen met Follow The Money. Zijn interesse is gewekt naar aanleiding van dit FTM-artikel over Bordeaux Advisory waarin een link is opgenomen waar destijds de PDF met gedupeerden is geopenbaard. De PDF met bijna 400 namen is inmiddels verwijderd. ‘De namenlijst staat niet meer online, ik had gehoopt dat u hem had gedownload,’ zegt Marsman, die aangeeft dat hij 'enkel acquisitie' doet. Hij geeft aan dat het bureau door een gedupeerde is ingeschakeld om Taylor op te sporen. ‘We zijn nu eerst aan het inventariseren waar het geld is gebleven, daar maken we kosten voor en dan gaan we mogelijk procederen. De voorrecherche met privédetectives gaat maanden duren. Nee, ik kan daar verder niks over zeggen.’ Marsman kan niet aangeven wat de kosten zijn voor cliënten. 'Dat is afhankelijk van geval per geval.'
'We maken een goede kans om het geld te achterhalen, verder kan ik er niks over vertellen'
Curator Reitsma geeft aan nog niet te zijn benaderd door Ecco Competence. ‘Ik kan niet beoordelen in hoeverre zij enig juist spoor te pakken hebben. Er is veel geld ingelegd in Bordeaux Advisory, de claims zijn hoog en het verdwenen geld móet nog ergens zijn. Dan komen er vanzelf clubs die gaan onderzoeken of er brood in zit. Het opkopen van vorderingen is iets wat vaker gebeurt.’

Sucker list

De gedupeerden die Ecco Competence inmiddels heeft weten te achterhalen, krijgen van de Zwitserse firma een vragenlijst voorgelegd – door Follow The Money ingezien – met technische vragen over bijvoorbeeld de gehanteerde verkooptactieken en de commercieel interessante vraag ‘Hoe groot is Uw eigen vermogen,in percentage t.o.v. geinvesteerde kapitaal ?’ Marsman: ‘Dat is een vrijwillige opgave, en voor ons interessant om een beeld te krijgen hoe groot een bepaalde zaak is en kan ook bruikbaar zijn in onderzoeken, bijvoorbeeld om een beeld te krijgen van waarom men mensen benaderd heeft.’ Advocaat Silvertand, die optreedt voor gedupeerden en civiele rechtszaken voerde, is op de hoogte van de acquirerende activiteiten van de Zwitserse speurders. ‘Ik zal mijn cliënten adviseren dit bedrijf met de nodige voorzichtigheid te benaderen, omdat in dit soort zaken het gevaar bestaat dat er gebruik wordt gemaakt van ‘sucker lists’ waarbij gedupeerden nogmaals bedrogen worden. Ik heb geen enkele aanwijzing om te veronderstellen dat dit bedrijf kwade bedoelingen heeft, maar extreme voorzichtigheid is zeer zeker geboden.’

Zwitserse zetel

Bij Ecco Competence zijn er geen signalen dat zij zich inlaten met sucker lists. Zoals het een detectivebureau betaamt, is de informatie over Ecco Competence nogal schaars. De limited is op 11 september 2013 ingeschreven in het Britse handelsregister door twee Duitse directeuren Claus Polaczek en Michael Tomaschefsky, en het bedrijf is gevestigd op Great Hampton Street 69 in Birmingham, een postbusadres waar honderden ondernemingen enkel op papier kantoor houden. De activiteiten van de Ecco-speurders worden gecoördineerd vanuit de Zwitserse plaats Hergiswil waar een nevenvestiging staat geregistreerd in het handelsregister van het kanton Niswalden. De Duitse directeur ter plaatse is Rudolf Peschel.
'We zien onszelf in het midden van een modern netwerk van competenties'
Op de drietalige website van Ecco Competence staat, tussen de stock foto’s en spelfouten, vermeld dat de bedrijfsleiding kan bogen op ‘17 jaar ervaring in de dienstenmarkten’. Welke ervaringen dat zijn? 'Vele en verschillende zaken hebben wij met succes gedaan. We hebben verschillende klanten benaderd, echter om privacy-redenen willen zij niet meewerken aan enige publicatie,' aldus Marsman. Afgaande op de website, lijkt alles te draaien om competenties. ‘Los van verouderde concepten en onderzoeksmethoden, zien we onszelf in het midden van een modern netwerk van competenties. Onze economie is complex. Wij begrijpen U.’nMedewerker Marsman wil wel een verklaring geven waarom ze via een Engelse limited in de Zwitserse economie opereren. ‘Dat heeft te maken met alle vergunningaanvragen om een bedrijf als Ecco in Zwitserland zelf op te richten, daar krijg je niet zomaar een vergunning voor,’ zegt Marsman. ‘En waarom we gevestigd zijn in Zwitserland? U hebt economie gestudeerd, moet ik dat aan u uitleggen? Het is vragen naar de bekende weg...het is belastingtechnisch interessanter.’